images
UN
UN
ကေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အ သက္ ၈ဝ ႏွစ္ႏွင့္ ၈၅ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ ေငြမ်ားေပးအပ္ေထာက္ပံ့မည္
ထန္းဖုန္ Thursday, 30 July 2020
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးကေလး ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အသက္ ၈ဝႏွစ္ႏွင့္ ၈၅ ႏွစ္မျပည့္ေသးသည့္ သက္ ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ကိုဗစ္-၁၉ စီးပြားေရးကုစားမႈအစီအစဥ္ လူမႈ ေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္ ေလ်ာ့ေပါ့ ေပးျခင္းလုပ္ငန္း စီမံခ်က္အျဖစ္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို တစ္ဦး လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ဝဝဝဝ ႏႈန္း ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္း စက္တင္ဘာလ အတြင္းေပးအပ္ ေထာက္ပံ့သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသို႔ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၂ ေတာ္ သလင္းလဆန္း ၁၄ ရက္)တြင္ အသက္ ၈ဝ ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ ၿပီး အသက္ ၈၅ ႏွစ္တင္းတင္း မျပည့္ေသးသူမ်ားျဖစ္ရၿပီး ၄င္းတို႔ အေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္/ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား(သို႔မဟုတ္)အိမ္ ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းပုံစံ(၆၆/၆)ပါ ေမြးသကၠရာဇ္ျဖင့္ အသက္ကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္၍ ကေလးခ႐ိုင္ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးသို႔ ယခုလ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္စီမံ ခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီ႐ုံးမွ သိရသည္။