images
UN
UN
အသက္ရွည္ေၾကာင္းနည္းေကာင္း ၁ဝရပ္
ေမာင္ဥာဏ္စိန္ Wednesday, 16 May 2018
စာေရးသူ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝမွ် အစိုးရ အမႈထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ၿပီး ေနာက္ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေပသည္။ အၿငိမ္းစားယူ ခဲ့သည္မွာ ၁၂ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္၍ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ စာေရးသူ လုပ္ေသာအလုပ္ သံုးခုရွိသည္။ ဘာသာ ေရးအလုပ္၊ ဝါသနာအေလ်ာက္စာဖတ္ စာေရးေသာအလုပ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔ က်င္ေရးအသင္းႀကီးတြင္ပါဝင္ၿပီး မူးယစ္ ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ရေသာ အလုပ္တို႔ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာသျဖင့္ ဘာသာေရးစာအုပ္၊ က်န္းမာေရးစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ပို၍ ဖတ္ျဖစ္ေပသည္။
က်န္းမာေရးအတြက္စာေရးသူ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာေသာစာအုပ္မ်ားတြင္ ''အသက္ ရွည္ေရး၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္'' ဟူေသာ စာအုပ္သည္လည္းတစ္အုပ္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ေခတ္ တစ္ခါက ထင္ ရွားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ သခင္ခ်စ္ေမာင္(ဝိဓူရ)ေရးသားခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ၃၁-၁၂-၉၅ ရက္စြဲျဖင့္ ၄င္းကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ စာအုပ္၏အဖံုးကိုဖြင့္လိုက္ သည္ႏွင့္ ၄င္းကိုယ္တိုင္၏လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာပုိဒ္ကေလးကို အမွတ္တရေတြ႕ေနရေပသည္။
''မိတ္ေဆြႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းမိသားစု မ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ၊ ခ်မ္း သာေရးအတြက္ အထူးေမတၱာလက္ ေဆာင္ပါ''
သခင္ခ်စ္ေမာင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ယင္းစာအုပ္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရး ထားေသာက်မ္း ခုနစ္က်မ္း၊ ျမန္မာဘာ သာျဖင့္ေရးထားေသာက်မ္းႀကီး၁ဝက်မ္းမွ် ကို အေျခခံၿပီးေရးသားထားေသာ က်န္း မာေရးလမ္းညႊန္စာအုပ္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေပသည္။ လက္ ေဆာင္ေပးခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူ သခင္ခ်စ္ ေမာင္ကုိ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိ သည္။
ယင္းစာအုပ္ကိုဖတ္ရန္ဖြင့္လိုက္သည္ ႏွင့္ ''ေမတၱာလက္ေဆာင္''ဟူေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ကိုေတြ႕ရသည္။
ေဒါက္တာဒီေဒးဗီး(စ္)(Dr.D.Davis)) မွာ အသက္ရွည္မႈ၊ ေလ့လာမႈဘာသာ ရပ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ မွအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီး သည္ အီေကြေဒါႏိုင္ငံ ဗီလ္ကာဘြန္ ဘာနယ္ရွိ လူထု၏ေနထိုင္စားေသာက္ပံု၊ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္ပံုအေနအထား မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ သြားေရာက္ ေလ့လာ သုေတသနျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို ေဒသမွာ ကမၻာတြင္ အသက္အရွည္ဆံုး အုပ္စုမ်ားတြင္ တစ္စုအပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့ေပ သည္။ သူ၏ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သူေရး ေသာစာအုပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကို သခင္ ခ်စ္ေမာင္(ဝိဓူရ)က ၄င္း၏ ''အသက္ ရွည္ေရး၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္''စာအုပ္တြင္ ''ေမတၱာလက္ေဆာင္''အျဖစ္ ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူရင္းအတိုင္း ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္-
(၁) သင့္အတြက္ အလုပ္မွ အၿငိမ္းစား ယူရလွ်င္ ထိုသို႔ယူၿပီးေနာက္၌ အလုပ္တစ္ခုခုကို မွန္မွန္ဆက္၍ လုပ္ေနပါ။
(၂) ပင္စင္ယူၿပီးေနာက္ သင္အထူး စိတ္ဝင္စားရာ အေပ်ာ္တမ္းဝါသ နာလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္းတြင္ စိတ္ ကို အလုပ္ေပးထားပါ။
(၃) ''အိုလာၿပီ''ဆိုသည့္စကား မေျပာ ပါႏွင့္။အိုမႈ၌ စိတ္ပ်က္၊စိတ္ဓာတ္ က်ေနသူမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။
(၄) အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းကို လံုးဝေရွာင္ရွား ပါ။ မျဖစ္ႏိုင္ပါက အနည္းငယ္ မွ်သာ သံုးေဆာင္ပါ။
(၅) သဘာဝက်က်၊ အိပ္ေရးဝေအာင္ အိပ္ေပးပါ။
(၆) ဝန္ေလးလြန္း၊ အားစိုက္လြန္းရ ေသာ အလုပ္မ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ ပါ။ မလႊဲမေရွာင္သာ လုပ္ရလွ်င္ လည္း အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ထိုကဲ့ သို႔ေသာအလုပ္မ်ဳိးကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းကို ရွာ ၾကံသိရွိထားပါ။
(၇) သင္၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေသာက၊ ဗ်ာပါဒ မမ်ားလြန္းပါ ေစႏွင့္။
(၈) တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္မိုင္က် လမ္းေလွ်ာက္ေပးပါ။ အေကာင္း ဆံုးေသာ ကာယေလ့က်င့္မႈျဖစ္ သည္။ အိမ္တြင္း ျခံဥယ်ာဥ္ စိုက္ ပ်ဳိးျခင္းအလုပ္သည္လည္း အလား တူ ေကာင္းေပသည္။
(၉) သဘာဝျဖစ္ အစားအစာမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊ အမ်ားဆံုးစားသံုး ေပးပါ။စည္သြတ္အစားအစာ မ်ား ကိုအတတ္ႏိုင္ဆံုးေလွ်ာ့စားေပးပါ။
(၁ဝ) အသားစားျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ပစ္ပါ။
အသက္ရွည္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကို ေလးေလးစားစားလိုက္နာသင့္ၾကေၾကာင္း တုိက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။ ထုိစာအုပ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂၃ ႏွစ္က ကြၽန္ေတာ့္ထံသို႔ ယူလာေပးပို႔သည့္ မိတ္ေဆြ ဦးအုန္း ေမာင္ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ၿပီး အသက္ ရွည္ေရး၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မွ်ေဝလုိက္ရ ပါသည္။