images
UN
UN
၁၉၈၂ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ တိတိက်က်စိစစ္လက္ခံ
Wednesday, 16 May 2018
* ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး
(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ပါတီေကာ္မတီဝင္)
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုတေလာေတာ့ ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္တႀကီး ျဖစ္ေနၾကတဲ့ NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီပါ တယ္ဆိုတဲ့NLDပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ နဲ႔ ပါတီေပါင္း ၂၇ ပါတီကေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံေပးပို႔ခဲ့တဲ့ အိတ္ဖြင့္ ေပးစာမွာလည္း အတိအလင္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္ ဒီလို ကန္႔ကြက္ရလဲဆိုရင္ အရင္ က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ေဒသမွာ ေနထိုင္ တဲ့ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္ေသးတဲ့ ဘဂၤါလီေတြ ကို ဝႈိက္ကတ္ထုတ္ေပးခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနထိုင္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ယာယီသက္ေသခံ ကတ္ျပားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ကတ္ျပားလည္း မဟုတ္ပါ ဘူး။ ေနာက္ပိုင္း သက္တမ္းသတ္မွတ္ဖို႔ လိုတဲ့အတြက္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလနဲ႔ ေမလ အတြင္းမွာပဲအကုန္လုံးကို ျပန္လည္အပ္ႏွံ ေစခဲ့ၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္ ေန႔မွာ NVC ကတ္ကို စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ တာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ NVC ကတ္ဆို တာ ဆရာတို႔သိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္ခံရမယ့္သူေတြ ကိုင္ ေဆာင္ရတဲ့ကတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ သားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ကတ္မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကလည္း ျပည္သူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိဖို႔လိုအပ္တဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ NVC ကတ္ကို ထုတ္ ေပးခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း လူသား ခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအရ ခရီးသြား လာခြင့္ေပးတာရွိပါတယ္။ နံပါတ္တစ္ အခ်က္အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးကိစၥေၾကာင့္ ခရီးသြားခြင့္ေပးတာရွိပါတယ္။ လူမႈေရး ကိစၥေၾကာင့္လည္း ခရီးသြားလာခြင့္ေပး တာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာသာေရးကိစၥေၾကာင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳတာလည္းရွိပါတယ္။ ဒီလို ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳတဲ့အခါမွာေတာ့ (Condo Mechanism) လို႔ေခၚတဲ့ စိစစ္ႀကီးၾကပ္တဲ့စနစ္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ယႏၲရားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ေဒသမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသး တဲ့ ဘဂၤါလီတစ္ေယာက္ ခရီးသြားလာဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္သြား မယ္ဆိုရင္ ၁၅ရက္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ခ႐ိုင္ ေက်ာ္ၿပီးသြားမယ္ဆိုရင္ ရက္ေပါင္း ၃ဝ တစ္လ ခြင့္ျပဳေပးထားတာ ရွိပါတယ္။
ျပည္နယ္ေက်ာ္သြားမယ္ဆိုရင္ အေရး ႀကီးလို႔ ေဆးကုသမႈခံယူဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုရင္ ၄၅ရက္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ ခရီးသြားလာဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုရင္ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယာယီခရီးသြားလာ ခြင့္ ပုံစံ ၄ မွာ ျဖည့္ၿပီးေတာ့ အစိုးရဆီ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ခိုင္းတာရွိပါတယ္။ ယာယီ ခရီးသြားလာခြင့္ ပုံစံ ၄ မွာ ဘာေတြပါလဲ ဆိုရင္ အမည္ပါပါတယ္။ အသက္ပါပါ တယ္။ ဓာတ္ပုံပါပါမယ္။ အဘ အမည္ ပါ ပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကိုယ္မွာ ထင္ရွားတဲ့အမွတ္အသား၊ လက္ရွိအလုပ္ အကိုင္၊ ေနာက္တစ္ခါ လက္ရွိေနရပ္လိပ္ စာ၊ ခရီးသြားလာလိုတဲ့ ေနရာေဒသရဲ႕ လိပ္စာ။ NVC ကတ္ ေနာက္တစ္ခါ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ဒါ့အျပင္ ဒီပုဂၢိဳလ္္ ခရီးသြားလာဖို႔အတြက္ အာမခံတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြ လိုအပ္ပါ တယ္။ ဒီလိုခရီးသြားလာဖို႔အတြက္ အစိုးရ အဖြဲ႕ကိုတင္ၿပီးေတာ့ သြားလာတဲ့အခါမွာ လည္း ေရာက္ရွိရာေဒသမွာ ၂၄ နာရီ အတြင္းသတင္းပို႔ရတယ္။ ဒါ့အျပင္မူရင္း ေနရာကို ျပန္လာၿပီဆိုရင္လည္းပဲ ၂၄ နာရီ အတြင္း ျပန္လည္သတင္းပို႔ရတဲ့စနစ္ေတြ ထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တဲ့အခါမွာ ဒီအခ်က္ေတြကို မူတည္ၿပီး ေတာ့ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကန္႔သတ္ခ်က္ ေတြမ်ားလို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္မယ္လို႔ပဲ ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒီလို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုရင္လည္းပဲ ဘယ္အခ်က္ ေတြကိုေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြ တိတိပပ သိဖို႔အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ သတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီလိုမ်ဳိး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေလွ်ာ့ခ်မယ့္ အခ်က္ေတြကိုမေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္လည္းNVC ကတ္ ကိုင္ထားတဲ့ ဘဂၤါလီေတြ ခရီးသြားလာခြင့္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာရွိေရးဆိုတဲ့ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြဟာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ နယ္ၿမိဳ႕အခ်ဳိ႕မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာ ၾကြေရာက္ လာၾကေသာသတင္းအဖြဲ႕မ်ားလည္း သိရွိ ၿပီး ျဖစ္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ သေဘာ တရားကေတာ့NVC ကတ္သည္ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္တဲ့ကတ္မဟုတ္ေသးတဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္ခံရ ျခင္း မရွိေသးတဲ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ျပန္ ဝင္လာတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ဝင္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္မႈ မျပဳရေသးဘဲNVC ကတ္ကိုင္႐ံု ပုံစံ ေလးျဖည့္႐ံုနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံလုံးကိုလြတ္လြတ္ လပ္လပ္ သြားလာခြင့္ေပးလိုက္မယ္ဆို ရင္ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔အတူေရာၿပီးARSA လို႔ေခၚတဲ့ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ ေတြပါဝင္မလာဘူးလို႔ဘယ္သူကတာဝန္ ယူမွာလဲ။ ဘယ္သူတာဝန္ခံမလဲ။ ေနာက္ တစ္ခါ တကယ္လို႔မ်ား ပါဝင္လာခဲ့ရင္ ဒီအၾကမ္းဖက္သမားေတြက ေမာင္ေတာ ေဒသမွာလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မလုပ္ဘူးလို႔ဘယ္သူကအာမခံမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေတြဟာ အင္မတန္စိုးရိမ္စရာေကာင္း ပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေန နဲ႔ ေတာင္းဆိုလိုတာက ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကေန ျပန္ဝင္လာမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို လက္ခံမယ့္အခါမွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ တိတိ က်က် စိစစ္ၿပီးလက္ခံေပးဖို႔လည္း ကြၽန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္မႈကိုခံယူမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာတင္ရတာျဖစ္တယ္။ ပထမအဆင့္ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ၿမိဳ႕နယ္ကို တင္ျပရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တိုိင္းအဆင့္ ဗဟိုအဆင့္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ေနာက္ ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေတာ့မွသာလွ်င္ သူဟာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားတာ။ ဒီလိုမ်ဳိး ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပတဲ့အခါမွာလည္းပဲ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား တစ္ခုကို တတ္ကြၽမ္းျခင္း ရွိ မရွိဆိုတဲ့ အခ်က္အပါ အဝင္ အခ်က္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ ၄ဝ ေလာက္နဲ႔ စိစစ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းအဆင့္၊ ဗဟုိအဆင့္၊ ေနာက္ဆုံး ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ကက္ဘိနက္က အဆုံးအျဖတ္အတည္ျပဳ ၿပီးမွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တဲ့လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳၿပီးၿပီဆိုရင္လည္းပဲ ဒီပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ဟာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသပါမည္။ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဆိုတဲ့ ကတိသစၥာ ျပဳရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံသားစိစစ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အခ်ိန္ အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိယူၿပီး ေဆာင္ ရြက္ရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေတာ့လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုႏိုင္ငံသား ေပးေတာ့မယ္ဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ကိစၥ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္မယ္ဆိုရင္လည္းပဲ အေလာသုံးဆယ္စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ယခင့္ ယခင္က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိုလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ တင္ျပလိုတာကေတာ့ NVC ကိုင္႐ုံနဲ႔ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထား သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ အရည္ အခ်င္းျပည့္မီပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို NLD ပါတီက အေလးအနက္ထားပါ ေၾကာင္း၊ NLD ပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။