images
UN
UN
ႏုိင္ငံရဲ႕အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အေရးႀကီးတယ္
ထက္ျမက္ေအာင္ Thursday, 17 May 2018
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ ေမ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ံုးတြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းသည့္ အခမ္းအနားတြင္တက္ေရာက္လာေသာ မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္)
------------------------------------------------------------------------
ေက်းဇူးအထူးပဲ တင္ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီအင္တာဗ်ဴးေလးကို သက္ ဆိုင္ရာ မီဒီယာဌာနမ်ားအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အမ်ဳိး သားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈၿပီးေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆုံး လႊင့္တင္ေပးဖို႔၊ အတတ္ ႏိုင္ဆုံးေဖာ္ျပေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ကမာရြတ္မီဒီယာ
---------------------
* ဆရာမကိုေမးခ်င္ပါတယ္။ ဆရာမ ေျပာသြားတဲ့အခ်က္ေတြက အရမ္း မ်ားေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ုပ္သံျဖစ္ တဲ့အတြက္ အဓိက ဘယ္လိုမ်ဳိးအရာ ေျပာခ်င္လဲ။

ေဒၚေအးမင္းမိုး (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္)
----------------------------------------------------------------------
ကြၽန္မ ဒီမွာ အဓိကေျပာခ်င္တာက ေတာ့ ရခိုင္ေဒသမွ မြတ္စလင္အသိုင္း အဝိုင္းလို႔ေခၚေဝၚသုံးစြဲတဲ့အတြက္ ကြၽန္မ တို႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေနၿပီး ေတာ့ ဒီရခိုင္ေဒသမွာ ဘဂၤါလီေတြ က အစဥ္အဆက္ေနခဲ့တယ္လို႔ ႀကိဳတင္ၿပီး ေတာ့ဝန္ခံထားရာေရာက္တယ္လို႔ ကြၽန္မ တို႔အေနနဲ႔ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစၥလာမ္ဆိုတာက ဘာသာကို ကိုယ္စား ျပဳပါတယ္။ ဒီမွာမွ မြတ္စလင္ အသိုင္း အဝိုင္းလို႔သုံးလိုက္တဲ့အတြက္ အႏွစ္သာရ ကအမ်ားႀကီး ကြာျခားသြားတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္းလို႔ သုံးလိုက္တဲ့အတြက္ ဘာသာေရးကိုအေျခခံတဲ့စကား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အမ်ားႀကီးက်ယ္ျပန္႔ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပးလာတာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြကပါ ဖိအားေပးလာ တာကိုဒါအႏၲရာယ္ႀကီးတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ အေနနဲ႔သုံးသပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ခ်က္ကအစဥ္အဆက္သုံးစြဲခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီ ေပါ့။ ဘဂၤလားမွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား ဆိုတဲ့အသုံးအႏႈန္းကိုမသုံးစြဲဘဲနဲ႔ ရခိုင္ ေဒသမွမြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းလို႔ ဒါကို သုံးစြဲလိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ မူလဇာတိ Country of Origin ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရာေရာက္သြားတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ အေနနဲ႔႐ႈျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ သူတို႔ရဲ႕ မူလေဒသ ဒီဘဂၤါလီေတြ ဘယ္ ကလာလဲ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လာတယ္။ ဘဂၤါလီက ဘဂၤလားကိုကိုယ္စားျပဳ တယ္။ ဒီအသုံးအႏႈန္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ လိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ မူလေဒသကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေတာ့ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ ဒီလူေတြကို ကြၽန္မတို႔က သူတို႔ရဲ႕ မူလ ႏိုင္ငံကို ျပန္ပို႔လို႔မရေတာ့တဲ့ အေနအထား မ်ဳိးကို ေတြ႕ရပါတယ္။ မြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္းလို႔ သုံးစြဲလိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ မူလေဒသဇာတိကို ေဖ်ာက္လိုက္ သလိုျဖစ္သြားၿပီးေတာ့ သူတို႔ေဒသကို လည္း ျပန္ပို႔လို႔မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ကြၽန္မဆိုလိုတာကStateless Convention ေပါ့။ ႏိုင္ငံျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ကြန္ေဗးရွင္းေပါ့။ ဒီဥပေဒအရ ဒီလက္ခံ ထားတဲ့ႏိုင္ငံက ဒီလူေတြကို လက္ခံရ ေတာ့မယ့္အေနအထားကို ေရာက္သြား ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္မတို႔ အစဥ္ တစိုက္သုံးစြဲခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီ ဘဂၤလား ေဒသက ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအစား ရခိုင္ေဒသမွ မြတ္ စလင္အသိုင္းအဝိုင္းလို႔ ေခၚေဝၚသုံးစြဲ တာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါ တယ္။
ကမာရြတ္မီဒီယာ
---------------------
* အဓိက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆိုလိုခ်င္တာက ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးကို မေရာ ေထြးေစခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာတာလား။
ေဒၚေအးမင္းမိုး
------------------
ဟုတ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။
ကမာရြတ္မီဒီယာ
---------------------
* ဆရာ့ကိုေမးခ်င္တာက လက္ရွိလတ္ တေလာမွာ ျပည္တြင္းမွာလည္း ျပည္ တြင္းစစ္ေတြျဖစ္ေနေတာ့ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ဳိးသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲလုပ္တယ္ ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ထက္ ဒီဟာက အေရး တႀကီးလုပ္တာလဲ။
ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး
----------------------
ခုနက ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးခ့ဲတဲ့ အခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္အေရးႀကီး တာပါ။ အခုလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ေဆြးေႏြး တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္္ဆိုတာက ဒါကေတာ့ သူပုန္သာသာကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ႈျမင္ တယ္ေလ။ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတဲ့ သေဘာ တရားအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ႐ႈျမင္ပါ ဘူး။ ဒီေန႔ အမ်ဳိးသားေရးဟာ အင္မတန္ မွျဖင့္အေရးႀကီးပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ လည္းၾကားဖူးမွာပါ။ ေျမမ်ဳိလို႔ လူမ်ဳိး မျပဳတ္ပါဘူး။ လူမ်ဳိမွ လူမ်ဳိးျပဳတ္မယ္ ဆိုတဲ့ စကားရပ္အရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အေရးႀကီးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါကိုပဲ သမၼတႀကီးထံ တင္ျပခဲ့တဲ့ အိတ္ဖြင့္ေပးစာမွာလည္း တိတိပပေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား သိရွိေစ လိုတဲ့အတြက္ ထပ္မံ၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ကမာရြတ္မီဒီယာ
---------------------
* ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းဘာေတြ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ရွိလဲ။ ဆရာတို႔အိတ္ ဖြင့္ေပးစာလည္း ေပးၿပီးသြားၿပီ။
ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံ ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တာဝန္ယူေနတဲ့ အစိုးရရဲ႕ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေတာ့မွ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တင္ျပျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျငမ္းမီဒီယာ
--------------
* တစ္ခုေလာက္ေမးခ်င္လို႔။ ျပည္တြင္း စစ္ကိုေလ သူပုန္ကို တပ္မေတာ္ကပဲ တုိက္တဲ့ပုံစံမ်ဳိးေျပာသြားတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့ တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရေပါ့။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္တယ္။ သူ အဲဒီအခ်ိန္ မွာလည္းသမၼတက တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းလို႔ပဲ ေျပာတယ္။ သူပုန္လို႔မသုံးဘူးေပါ့ေနာ္။ ေသာင္းက်န္း သူလို႔ေတာ့တပ္မေတာ္ကသုံးတယ္ေပါ့။ တိုက္ပြဲျဖစ္ရင္ေတာ့။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသမၼတေတာင္ မသုံးဘူး။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘာလို႔အေခၚ အေဝၚသူပုန္လို႔ ေျပာင္းသုံးတာလဲမသိ ဘူး။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္လို႔ မသုံးဘဲနဲ႔ေလ။ အဲဒီစကားက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို မထိခိုက္ေစႏိုင္ဘူးလား။

ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး
---------------------
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း စဥ္သြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ႈျမင္ တယ္ေလ။ ဒီဟာကလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔တပ္မေတာ္က စၿပီးေတာ့တိုက္ခိုက္ တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ။ တပ္မေတာ္စစ္စခန္း ေတြကို တိုက္ခိုက္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြက ဒီႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာလည္း ေတြ႕ရွိပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က အဲဒီလိုပဲသုံးႏႈန္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သုံးႏႈန္းတာေပါ့ဗ်ာ။

အကုန္သိသတင္းဌာန
---------------------------
* ကိုဖီအာနန္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေကာင္း တဲ့အခ်က္က ဘယ္အခ်က္လဲ။
ဦးခင္ေမာင္တင့္ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္)
ကိုဖီအာနန္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ၈၈ ခ်က္ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ ၈၈ ခ်က္မွာ လည္း ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေလးေတြက ပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ မွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခ်င္ရင္ ျဖတ္သန္းရမယ့္ အေပါက္က တစ္ေပါက္ပဲရွိတယ္။ ၁၉၈၂ ဥပေဒအေပါက္က ျဖတ္ရမယ္။ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မူလ ေသြးနဲ႔အေျခခံ ထားတဲ့ ၁၃၅ မ်ဳိး တိုင္းရင္းသား။ တိုင္း ရင္းသားေနာက္ထပ္တစ္မ်ဳိး ထပ္တိုးလာ ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူးေနာ္။ ၁၃၆ မ်ဳိးမျဖစ္ ႏိုင္ဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခါမွာ အခု ဘာ
ေၾကာင့္ဒီပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနလဲ။ ေတာင္း ဆိုမႈေတြ ၁၃၆ မ်ဳိး တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ေတာင္းဆိုတယ္။ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္သင့္ ဘူးလား။ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားကုိ ခုနကေျပာတဲ့၁၉၈၂ ဥပေဒအေပါက္ကေန ဝင္ပါ။ ၁၉၈၂ ဥပေဒပုဒ္မ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၆၅ မွာပါတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိပါ တယ္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕သစၥာကိုေစာင့္သိမယ့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သြားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခု ရခိုင္ျပည္နယ္ ထဲမွာရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါလႊတ္ေတာ္မွာလည္း တရားဝင္ေျပာ သြားပါတယ္။ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေန တယ္။Stateless က တစ္သန္းေက်ာ္ရွိ ေနတယ္။ အင္မတန္ကြာတယ္။ အဲေတာ့ ဒီတစ္ေသာင္းေက်ာ္ရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ ေတြတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ကို ေပးတဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြရွိပါတယ္။ ေကာင္းပါ တယ္။ ဒါေတြဟာက်န္းမာေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတာေကာင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာ ေစာင့္သိ႐ိုေသတဲ့ အခ်က္ေတြကို ကတိ ကဝတ္ျပဳၿပီးေတာ့မွ ျဖည့္စရာေလး ေတြ ျဖည့္တယ္။ ျဖည့္ၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာတဲ့လူေတြအတြက္ကို လူမႈစီးပြား ဘဝကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ကို စီမံ ထားတဲ့အစီအမံေလးေတြပါတဲ့အတြက္ ကို ဒါေကာင္းပါတယ္လို႔ကြၽန္ေတာ္ ေျပာ လိုပါတယ္။ အားလုံးမေကာင္းဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္မေျပာလိုပါဘူး။ ဒါအႏၲရာယ္ ျဖစ္မယ့္ဟာေလးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သည္ေဝဖန္ေထာက္ျပ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

The Silent Talks
-----------------------
* ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္ေျပာသြားတာ ရွိပါတယ္။NVC ကတ္ကိုင္ေဆာင္ တဲ့သူေတြ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးႀကီးအဆိုတင္သြင္းမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥ က ဘယ္ေတာ့ေလာက္တင္သြင္းမလဲ။ ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး
အခုလက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်င္းပ မယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပ မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေမးခြန္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ခ်က္ခ်င္းေျဖဆိုျခင္း လည္း ရွိခ်င္မွရွိမွာေပါ့။ အဲဒီအဆင့္က ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိရွိရပါဘူး။ တင္ျပဖို႔ေတာ့ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။

ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး
----------------------
အဲ့ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ လယ္ခင္းမွာ ေဆာင္ရြက္တဲ့အင္တာဗ်ဴး ပါ။ တကယ္ေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မဟုတ္ပါဘူး။

ျငမ္းမီဒီယာ
--------------
* ေနာက္ဆုံးတစ္ခုေလာက္ ေမးခြင့္ျပဳ ပါ။ ဒီေန႔လုပ္သြားတဲ့အထဲမွာ အမ်ဳိး သားေရးအေၾကာင္းေတြ ျပည့္ျပည့္ စုံစုံ ေလးေျပာသြားတယ္ေပါ့။ တစ္ခုသိခ်င္ တာ အခုရန္ကုန္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာေဝဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြရွိတယ္ေပါ့။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ သေဘာထားေလး သိခ်င္လို႔ပါ။ၿမိဳ႕ျပမွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့။

ေဒါက္တာေက်ာ္စိုး
-----------------------
အဲဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ လည္း လူအမ်ဳိးမ်ဳိး နတ္အေထြေထြ ဆိုသလိုေပါ့ဗ်ာ။ စိတ္သေဘာထား မတူ တဲ့လူလည္း ရွိမွာေပါ့။ မတူတဲ့လူလည္း ကြဲျပားတဲ့လူလည္း ရွိမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တည္ ေဆာက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အတိုင္း ပဲ လိုက္သင့္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ယူဆပါတယ္။ အခုလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနတာက နယ္မွာ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒနဲ႔မညီ ေဆာင္ရြက္တာကေတာ့ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ မညီတဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သူတို႔အဖြဲ႕ကို အားေပးေထာက္ခံျခင္းေတာ့ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဦးေဆာင္တဲ့ေနာက္ကိုပဲ တိုင္းျပည္က ျပည္သူျပည္သားေတြ လိုက္နာသင့္တယ္ လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။