images
UN
UN
သတ္ပုံမွားတာၾကာပါၿပီေကာ
ေအာင္ၾကည္ၫြန့္(တကၠသုိလ္) Wednesday, 23 May 2018
ကြၽန္ေတာ္သည္ အစုိးရအဖြဲ႕မဟုတ္ ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခု၏ အမႈ ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ စာေပထုတ္ ေဝေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ယူရပါ သည္။ ထုိအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ အၿငိမ္းစားညႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးက ဒုတိယဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားပါသည္။ စီမံခ်က္မ်ားဆုိ လွ်င္လည္း ဒုတိယဥကၠ႒က တာဝန္ယူ ေရးသားပါသည္။
ဆုေပးပြဲႀကီးတစ္ခု၏ စီမံခ်က္တြင္ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ပါလာပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္ 'သဘာပတိႀကီးမွ' အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္။ ဝန္ႀကီးမွ ဆုေပးမည္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားမည္ စသည္ျဖင့္ ပါလာပါသည္။
စာေရးသူက 'သဘာပတိႀကီးက' 'ဝန္ႀကီးက''အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက' ဆုိမွ ေရးထုံးမွန္ပါမည္ဟု ေဆြးေႏြးရာ ဒုဥကၠ႒ႀကီးမွာ ဆတ္ဆတ္ခါနာသြားသ လား မသိပါ။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ဒီအတုိင္း ပဲ ေရးလာတာၾကာေပါ့။ လူတုိင္းလည္း ဒီလုိပဲေရး၊ ဒီလုိပဲေျပာေနၾကတာပဲဟု ေစာဒကတက္ပါသည္။ အေက်ာက္ အကန္ျငင္းပါသည္။
စာေရးသူက ျမန္မာစာအဖြဲ႕က ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာစာ လုံးေပါင္းသတ္ပုံက်မ္းကုိ ႐ုံးအဖြဲ႕က ဝယ္ယူထားသင့္ေၾကာင္း အႀကံဉာဏ္ ေပးရပါသည္။
'မွ'ႏွင့္'က'သည္ အမွားၾကာ အမွန္ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ ႐ုပ္သံလႊင့္အစီအ စဥ္မ်ား၊ သတင္းေၾကညာသူမ်ား၊ ေရဒီ ယုိ အသံလႊင့္သူမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား ေဆာင္ရြက္သူမ်ား မွားေလ့ရွိေသာ အသုံး ျဖစ္ပါသည္။
- ဥကၠ႒ႀကီးမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာ ၾကားသည္။
- သမၼတႀကီးမွ မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။
- ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ တရားေဟာ သည္။
- ဝန္ႀကီးဌာနမွ လွဴဒါန္းသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါဝါက်မ်ားတြင္ သံုး စြဲေသာ မွ အသံုးမွာ မွားေနပါသည္။
'မွ'သည္ ျပဳလုပ္သူ၊ ေျပာဆိုသူ၊ လွဴဒါန္းသူ ကတၱားေနာက္ဆက္မဟုတ္ ပါ။ 'ထြက္ခြာရာျပပုဒ္'သာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ကတၱားေနာက္ဆက္ 'က၊ သည္၊ ကား'ပုဒ္မ်ားျဖင့္သာ သံုးစြဲေရး သားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ-
- ဥကၠ႒ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာ ၾကားသည္။
- သမၼတႀကီးက မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။
- ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးက တရား ေဟာသည္။
- ဝန္ႀကီးဌာနက လွဴဒါန္းသည္
ဟု ေရးမွမွန္ပါသည္။
'စ'လံုးႏွင့္ 'ဆ'လိမ္မကြဲ
စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွားယြင္းျခင္း ကိစၥသည္ ျမန္မာစာကို အထင္ေသး၊ အျမင္ေသး၍၊ ေရးခ်င္ရာေရး ရပါတယ္ ဆိုေသာ အလြယ္အေတြးႏွင့္ ျဖစ္သလို ေရးေနၾကသည္။ ျပင္ပလူမ်ားေရးသည္ ဆို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါေသးသည္။ စာနယ္ ဇင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေရးသားေနေသာ ကဗ်ာဆရာ၊ ေဆာင္းပါးဆရာ၊ စာေရး ဆရာတို႔ပင္ အမွားမွား အယြင္းယြင္းႏွင့္ ေရးသားေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။
မဂၢဇင္းတိုက္၊ စာေပတိုက္မ်ားက လည္း သတ္ပံုသတ္ညႊန္းကြၽမ္းက်င္ေသာ ဆရာမ်ားမရိွသည္မဟုတ္၊ သတိမမူ ဂူ မျမင္၍ျဖစ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာစားပြဲ တြင္ သတ္ပံုက်မ္းတစ္ခုေတာ့ ရိွသင့္ ပါသည္။ အိတ္ေဆာင္သတ္ပံုက်မ္းေလး တစ္ခုေတာ့ရွိသင့္ပါသည္။
ယေန႔ေျပာဆိုသံမ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္ရာတြင္ 'ဆ'လိမ္သံပင္ေပ်ာက္ေန ၿပီဟုထင္ရသည္။ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေဆး ကိုပင္ စံ၊ စီ၊ စား၊ ေစးဟုေျပာေနၾက သည္။
- ဆႏၵကို စႏၵ
- ဆိတ္ကြယ္ရာကို စိတ္ကြယ္ရာ
- ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ကို စိတ္ၿငိမ္ရပ္ ကြက္
- ဖ်က္ဆီးကို ဖ်က္စီး
- ပ်က္စီးကို ပ်က္ဆီးဟူ၍ သံုးေနၾက သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
စာေပက်မ္းဂန္မ်ားအရ 'စ'လံုးသည္ အသံေပ်ာ့ေပ်ာ့ ရြတ္ဆိုရေသာ 'အ ေဃာသ'အကၡရာျဖစ္သည္။ 'သိထိလ' ၌ ပါဝင္သည္။
'ဆ'လိမ္သည္ အသံျပင္းျပင္းရြတ္ ဆိုဖတ္ရေသာ 'ေဃာသ'အကၡရာအမ်ဳိး အစားပင္ျဖစ္သည္။ 'ဓနိတ'၌ ပါဝင္ သည္။
ျမန္မာစာေပသည္ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ စာ လံုးေပါင္းသတ္ပံုဆိုလွ်င္လည္း က်မ္း ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ သဒၵါရွိသည္။ ကဗ်ာဆိုလွ်င္လည္း စပ္ထံုးမ်ားရွိသည္။စည္းစနစ္ရွိသည္။
ေဖ့ဘုတ္ေခၚ လူမႈကြန္ရက္ေပၚလာ ေသာအခါ အမ်ားသူငါတို႔က ေရးခ်င္ရာ ေရးတင္ၾကသည္။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု ကို လံုးဝဂ႐ုမစိုက္ေတာ့၊ ေရးခ်င္သလို ေရးမယ္ ဘာျဖစ္ေသးလဲဆိုသည့္ လူ တန္းစားေတြလည္းရွိၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ ဆိုလွ်င္ တမင္တကာကိုဖ်က္ၿပီးေရးၾက သည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
တစ္ေန႔က စာေပပြဲႀကီးတစ္ခုေဟာ ေျပာပို႔ခ်သြားေသာဆရာမႀကီးတစ္ဦးက သူ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္-
''မေန႔တုန္းက အခန္းအနား ဘာ ေၾကာင့္မတက္''ဟု ေရးလာပါသည္။
စာေရးသူကလည္း မေနႏိုင္ မထိုင္ ႏိုင္ ဆရာမႀကီးခင္ဗ်ား၊ 'အခန္းအနား' မဟုတ္ပါ။
အခမ္းအနားသာ ျဖစ္ပါသည္ဟု လူမႈကြန္ရက္တြင္ တင္လိုက္ပါသည္။
ဘာသာေရးစာေစာင္မ်ားတြင္ တခ်ဳိ႕ စာေရးဆရာတို႔ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေရးသား ၾကေသာသဒၵါႏွင့္သဒၶါေရာေထြးမွားယြင္း ေနမႈကိုလည္း သတိျပဳ၍ ေရးသားေစ ခ်င္ပါသည္။
'သဒၵါ'သည္ စာေရးနည္း၊ ေရးထံုး၊ အသံုးျပဳပံုျပဳနည္း သဒၵါေရးစည္းကမ္း (Grammar)ကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
'သဒၶါ'သည္ ပါဠိေဝါဟာရျဖစ္ သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ''ယံုၾကည္မႈ၊ ယံု ၾကည္ခ်က္၊ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ ကံကံ၏ အက်ဳိးကို ယံုၾကည္ျခင္း''(Faith, Believe )ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစာကို ေလးစားျမတ္ႏိုးတန္ဖိုး ထားေသာသူမ်ား အထူးသျဖင့္ လူထု၏ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရး ဆရာ၊ ေဆာင္းပါးဆရာတို႔က ျမန္မာစာ ေရးထံုးကို ဂ႐ုမူၿပီး၊ သတ္ပံုသတ္ညႊန္း မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ သတိထားေရးသား ၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ စာေပေလာက၌ မမွား သင့္ေသာ၊ မမွားအပ္ေသာ၊ သတ္ပံုမ်ား မမွားေတာ့ဘဲ၊ အေရးအသားမွန္မွန္ျဖင့္ ျပည္သူထံ တင္ျပႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းႏွင့္ ေရးသားလိုက္ပါ သည္။