images
UN
UN
မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔ႏွင့္ စာေတာ္ျပန္ပြဲလယ္ထြန္ပြဲတို႔ ႏႊဲၾကအဖုံဖုံ. . . လနယုန္
ျမမၪၨဴေဝ(က်ဳံမေငး) Thursday, 24 May 2018
နယုန္လသည္ ျမန္မာ့ဆယ့္ႏွစ္လ
ရာသီခြင္တြင္ တတိယေျမာက္
လျဖစ္ၿပီးေႏြရာသီ၏ေႏြေႏွာင္း ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပူရွိန္ကျပင္း လြန္းလွ၏။ မိုးရိပ္လည္းရွိျပန္၍ အုံ႔မႈိင္း ပ်ပ်လည္းျဖစ္ေနျပန္၏။ 'နယုန္မိုးေသး ျမက္သားေမြး' ဟုအဆုိရွိေသာေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးဖြဲ မိုးက်ဲရြာသည့္အတြက္ ေျမသားတြင္ကပ္တြယ္ညႇဳိးႏြမ္းေနေသာ ျမက္ခင္းမ်ားစိမ္းစိုစိုျဖစ္လာၾက၏။
'နယုန္'ဟူေသာအမည္ကို ျမန္မာ ဘာသာစကားအရ မိုးရြာျခင္းဟု အနက္ ရွိသည္။
ပုဂံေခတ္၊ အင္းဝေခတ္ ေက်ာက္စာ တို႔၌ 'နယုန္' 'နံယုန္' 'နဗ်ဳန္'ဟူ၍ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေရးထိုးထား၏။
နယုန္လတြင္း သက္ဝင္ေနေသာရက္ မွာ ရက္ေပါင္း ၃ဝ ရွိၿပီး နာရီစက္ဝန္း ၆ဝနာရီႏွင့္ ေန႔ညခြဲေသာ္ ေန႔ ၃၄ နာရီ ည ၂၆ နာရီရွိေသာေၾကာင့္ ေန႔တာရွည္၊ ညတာတိုေသာ 'လ'ပင္တည္း။
ဤလအတြင္းထူးျခားစြာေတြ႕ရသည္ က'မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔''စာေတာ္ ျပန္ပြဲအခါေတာ္ေန႔'မ်ားျဖစ္၏။ တခ်ဳိ႕ ေသာ ပညာရွင္မ်ားက 'စာဆိုေတာ္'လ ဟုလည္း ဆိုၾက၏။ မိုးေသးမိုးဖြဲမွသည္ မိုးလည္းရြာသြန္းလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္မွစ၍ 'လယ္ထြန္မဂၤလာအခါေတာ္'ကို နယုန္ လတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းကို မွတ္သားရ ျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယုန္လကို ေန႔ထူးသုံးေန႔ဝန္းရံေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါ သည္။ ထိုေန႔ထူးမ်ားကိုလည္း ဤသို႔ မွတ္သားရပါသည္။
မဟာသမယအခါေတာ္ေန႔
နယုန္လကို ေရွးေရွးအခါက ဘုရား ရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားအခါလည္းျဖစ္ သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတ္တုိင္ စိုက္ထူခဲ့ေသာလဟုလည္း သမုိင္းတြင္ခဲ့ ဖူး၏။
ထိုစဥ္အခါက အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ တတိယေျမာက္ 'ၾသကၠာက'မင္း၏ ေဆြ မ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေသာ 'သာကီဝင္'မ်ားႏွင့္ 'ေကာလိယ'မ်ဳိးႏြယ္တို႔သည္ကပိလဝတ္ ႏွင့္ေကာလိယၿမိဳ႕တို႔အလယ္တြင္ စီးဆင္း ေနေသာ 'ေရာဟနီ'ျမစ္ကိုပိတ္ဆို႔ကာ တာတမံျပဳၿပီး လယ္ယာေျမအတြက္ ေရ ကိုအရယူရန္ ကိုယ္စီႀကိဳးစားရင္း လယ္ ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈျပဳရင္း ႏွစ္ျပည္ေထာင္၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ ေရာဟနီျမစ္ေရမ်ားခန္း ေျခာက္ရန္ျဖစ္ခဲ့၏။ အခ်ိန္အခါက လည္း ေႏြကုန္စ မိုးမရြာေသးေသာနယုန္ လျဖစ္ေန၏။
ႏွစ္ႏိုင္ငံအေျခအေနကစစ္မက္အေရး အခင္းျဖစ္ရန္တာစူေနၿပီျဖစ္ေနၿပီး ဘုရား ရွင္ကလည္း သိေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသုိ႔ ၾ<ြက ေရာက္ေတာ္မူလာခဲ့ၿပီးေရာင္ျခည္ေျခာက္ သြယ္ျဖန္႔လ်က္ေနေတာ္မူေသာအခါ ႏွစ္ ျပည္ေထာင္သည္စစ္ခင္းၾကေသာ္ ဘုရား ရွင္အားထိခုိက္မည္ကို စဥ္းစားမိၾကၿပီး လက္နက္မ်ားသိမ္းကာ ဘုရားရွင္ကို ဦးႏွိမ္ခ်ဳိးရွိခိုးခဲ့ၾက၏။ ထိုအခါဘုရားရွင္ က...
''ေျမႀကီးကိုအစိုးရေသာမင္းတို႔သည္ အဖိုးမတန္ေသာေရကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ မင္းတို႔ကိုအဘယ္ ေၾကာင့္မ်ားပ်က္စီးလိုၾကသနည္း''ဟူ၍ ဆုံးမေတာ္မူၿပီး မင္းႏွင့္ျပည္သူ သတိမူ ႏိုင္မည့္ ေဒသနာေတာ္ကို ဤသို႔ ေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။ ယင္းတို႔မွာ ဝက္ဝံႏွင့္ ႐ုကၡစိုးတို႔ ရန္ျငိဳးဖြဲ႕မွား၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပ်က္စီးၾကပုံ 'ဖႏၵနဇာတ္' ေျမၿပိဳပါၿပီဟု ထင္ေၾကးျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ထြက္ေျပးေသာ 'ယုန္' တစ္ေကာင္၏စကားကို ယုံမွား၍ တိရစၧာန္မ်ား အေျပးမွားၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရပုံ 'ဒုဒၶဳဘဇာတ္' (ပထဝီစုၿႏၵိယ ဇာတ္)။ အားေသးေသာ ႏွံစုတ္ငွက္မက အားႀကီးေသာဆင္ေျပာင္ႀကီးကို အႏိုင္ယူ ၍ရန္သူကိုအထင္မေသးသင့္ပံု ''လ႗က ဇာတ္''။ ညီညြတ္စဥ္အခါက ရန္သူ၏ လက္မွလြတ္ေျမာက္ေသာ္လည္း စိတ္ဝမ္း ကြဲ၍အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္ေသာအခါ ငံုးငွက္မ်ား မုဆိုး၏ပိုက္ကြန္၌ အမိခံ ရပံု''သေမၼာဒမာနဒဇာတ္''။သက္မဲ့ျဖစ္ ေသာ သစ္ပင္မ်ားက တစုတေဝးတည္း တည္ေန၍ ေလေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္း ေဝးႏိုင္ပံု ''႐ုကၡဓမၼဇာတ္''။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းဆံုးမရန္ ''အတၱဒတၱ''ဇာတ္ တို႔ကို ဥပမာျပေဆာင္ ေဟာေျပာဆံုး မေတာ္မူလိုက္၏။
ထိုအခါဘုရားရွင္ေဟာ ၾကားေသာ ေဒသနာေတာ္ကို ၾကားနာၾကၿပီးေသာ အခါ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းႏွင့္ျပည္သူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျခင္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း မႈမ်ားရသြားသျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြား ေသြး ေခ်ာင္းစီးျခင္းမွ ကင္းေဝးခဲ့ၾက၏။ ထိုကဲ့ သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ နယုန္လတြင္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကား မဟာ သမယေဒသနာေတာ္၏ အေထာက္အပံ့ အားျဖင့္ နယုန္လတြင္ ''မဟာသမယ'' အခါေတာ္ေန႔ တည္ခဲ့ရ၏။
စာေတာ္ျပန္ပြဲအခါေတာ္ေန႔
နယုန္လ၏ စာေတာ္ျပန္ပြဲေတာ္ကို ဒုတိယအင္းဝေခတ္ သာလြန္မင္းႀကီး လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၁ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ မွစ၍က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေရွးစာေပမ်ား တြင္ ေတြ႕ရွိမွတ္သားရပါသည္။
ထိုမွတ္တမ္းအရ စာေပက်မ္းျမတ္ သင္ၾကားၾကေသာ သာမေဏတို႔သည္ အနက္အဓိပၸာယ္ကိုပါ ဆိုႏိုင္ၾကရမွာျဖစ္ ၏။ ထိုစာျပန္ပြဲအတြက္ ပဥၨင္း(၁ဝ၈)ပါး၊ သာမေဏခုနစ္ပါးႏွင့္စာပြဲသဘင္ကို စခဲ့ ၾကေၾကာင္း ''အင္ဂံု'' စာတမ္းေခၚ ေလာကဗ်ဴဟာက်မ္းတြင္ အင္းဝမင္းမ်ား နယုန္လစာျပန္ပြဲမ်ား က်င္းပမႈကို မွတ္ တမ္းျပဳေရးသားထားပါသည္။
ျမန္မာကၠရာဇ္ ၁ဝ၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ရာ ဇာဓိပတိမင္းႀကီးသည္ အင္းဝၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ပခန္း ႀကီးၿမိဳ႕ ေၾကးပုရပိုက္သင္ ပထမေက်ာ္ ''ရွင္Óဏဝရ''ကို တင္လွဴ၍ ''ေက်ာ္ ေအာင္စံထား''ဟုတြင္၏ဟုလည္း သမိုင္း မွတ္တမ္းအျဖစ္ မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။
မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္ ၁၂၃၅ ခုႏွစ္မွအစျပဳ၍ ပထမျပန္စာေတာ္ျပန္ပြဲ တြင္ ဝိနည္းေတာ္သာမဟုတ္ ပိဋကတ္ သံုးပံုအလံုးစံုကို ႏႈတ္ငံုႏႈတ္တက္က်က္ မွတ္ျပန္ဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့၏။
သီေပါမင္းလက္ထက္ ၁၂၃၇ ခုႏွစ္ တြင္ စာေတာ္ျပန္ပြဲသည္ တစ္ေခတ္ဆန္း လာခဲ့၏။ ပထမ စာေတာ္ျပန္ဥပေဒကို စာေတာ္ျပန္စာအုပ္အျဖစ္ ပံုႏွိပ္ခဲ့၏။ ဤ သို႔ျဖင့္ ပရိယတၱိသာသနာတိုးတက္ျပန္႔ ပြားရန္ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ထြန္းကားလာ ရန္ဟူေသာ ဆႏၵျဖင့္ စာေတာ္ျပန္ပြဲကို နယုန္လရာသီပြဲေတာ္အျဖစ္ တခမ္းတနား ႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပခဲ့သည္ဟုလည္း ယူဆရပါသည္။စာေတာ္ျပန္ပြဲသည္ တိုင္း ႏိုင္ငံ၏ သာသနာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာ ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ လိမၼာကြၽမ္း က်င္ေသာပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပး သည့္ပြဲျဖစ္ခဲ့႐ံုသာမက ေရွးေခတ္အခါမွ အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ''ပညာရွင္''ေရြးခ်ယ္ပြဲ ဟုလည္းတင္က်န္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
သီေပါမင္း ပါေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္း စာျပန္ပြဲမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေသာ္ လည္း ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလမွစ၍ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ပါသည္။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရွး မင္းမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကသလို ပါဠိပထမျပန္ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ရရွိခဲ့သည္ကို လည္း သမိုင္းမွတ္တမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္သားသိရွိရပါသည္။
လယ္ထြန္မဂၤလာအခါေတာ္ပြဲ
ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ အခါကပင္ နယုန္လတြင္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပံုကို မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ ေသာ ''ဇိနတၴပကာသနီ''က်မ္း၌ေဖာ္ျပ ထားသည္မွာ-
သိဒၶတၴ---မင္းသားကို ဖြား ျမင္ေတာ္မူၿပီး တစ္လေျမာက္ေသာ အခါ ဖခင္မင္းႀကီးသည္ မူးမတ္ ဗိုလ္ပါအျခံအရံတို႔ႏွင့္ လယ္ထြန္ မဂၤလာျပဳခဲ့သည္''ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။
ျမန္မာ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ မိ႐ိုးဖလာကို ႐ိုေသၾကေသာေတာင္ သူဦးႀကီးမ်ားက နယုန္လသို႔ေရာက္ ၿပီဆိုမွျဖင့္ ပုဗၺၾကယ္ကိုရည္ရြယ္၍ တင္သပူေဇာ္ၾကေသာ''ပုန္းမၾကည္ ပြဲ''သည္လည္း လယ္ယာေျမ၏ မျဖစ္မေနရွိေနေသာ လယ္ေျမ အတြက္ျပဳလုပ္ျမဲပြဲပါတည္း။
နယုန္လႏွင့္ ဝါေခါင္လသည္ လယ္ယာေျမအတြင္း ပ်ဳိးၾကဲ၊ ေကာက္စိုက္ႏွင့္ေတာင္သူတို႔ ဝမ္းစာ စပါးထြက္တိုးပြားေအာင္ အားသြန္ ခြန္စိုက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကေသာ လမ်ား အျဖစ္ မိုးဦးအစ စပါးပင္ပ်ဳိကို ေရစိုစိုေျမသားအတြင္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း ကို စႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ၾကသည့္အခါ ပင္ျဖစ္၏။
နယုန္လ၏ ရာသီပန္းမွာ စံပယ္ပန္းႏွင့္ ျမတ္ေလး(မုေလး) ပန္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ေမႊးရနံ႔သင္းပ်ံ႕မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မဟာအတုလမင္း ႀကီးက-
''ဗိုလ္ျခံတဲ့ေရႊလယ္မွာ ေငြ စံပယ္ျဖဴ မုေလးကေမြးလွတယ္ ေလး''ဆိုေသာ အေရးျဖင့္စပ္ဆို ကာ ရာသီပန္းအတြက္ ဂုဏ္ဆင့္ ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း မွတ္သားရ ဖူးပါသည္။
ေႏြေႏွာင္းကာလ နယုန္လ သည္---အပူရွိန္လည္းျပင္းလြန္းပါ သည္။ လူႀကီးသူမမ်ားက ''ကဆုန္ နယုန္ ေဆြ႕ေဆြ႕ခုန္ ပူျပင္းခ်က္က ေျပာမကုန္''ဆိုေသာ အညည္း အတြားႏွင့္ နယုန္ကို ကုန္ေစခ်င္ ေနၾကသည္ကိုလည္း ၾကံဳခဲ့ဖူးပါ သည္။ နယုန္လလယ္ေလာက္တြင္ နယုန္လအတြက္ အေဆြခင္ပြန္း မ်ားျဖစ္ေသာ မိုးသားမ်ားေရာက္ လာၿပီဟု အသံျပဳကာ မိုးရြာသြန္း၍ အပူရွိန္ကိုပယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ရာသီအေငြ႕အသက္မ်ားႏွင့္ နယုန္လကုန္ မိုးသည္းပံုကို ခံစား ၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါသည္။