images
UN
UN
ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဆင္းတုေတာ္ႏွင့္စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္
ေမာင္ရႊန္းသစ္ Friday, 25 May 2018
ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ မႏၲေလးသို႔ေရာက္ လွ်င္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးကို သြား ေရာက္ဖူးေျမာ္ရန္ ဆႏၵျဖစ္ၾကသည္။ အခြင့္သင့္လွ်င္ ႀကိဳးစား၍ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ အလားတူဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ဇလြန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္လွ်င္ ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားႀကီး(ဆင္းတု ေတာ္)ကိုမျဖစ္မေနႀကိဳးစား၍ ဝင္ေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ စင္စစ္တြင္ထိုဆင္းတု ေတာ္ႏွစ္ဆူမွာသမိုင္းေၾကာင္းအရတစ္ခ်ိန္ တည္း၊တစ္ေနရာတည္းတြင္ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ ခဲ့ၾကေသာဆင္းတုေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
သမုိင္းေၾကာင္း
ဘုရားရွင္သည္ သကၠရာဇ္ ၁၂၂-ခု တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ဓညဝတီရခိုင္ ျပည္သို႔ ရဟႏၲာငါးရာျခံရံလ်က္ ေကာင္း ကင္ခရီးျဖင့္ ၾကျြမန္းလာခဲ့သည္။ ဓည ဝတီၿမိဳ႕ေတာ္၏အေနာက္ဘက္ ကစၧပနဒီ (ကုလားတန္ျမစ္)အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ေသ လာဂီရိေက်ာက္ေတာင္ထိပ္တြင္ေခတၱရပ္ တန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဓညဝတီျပည့္ရွင္ စႏၵသူရိယမင္းသည္ ထိုသတင္းကိုၾကား လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံ လာေရာက္ဖူး ေျမာ္ၿပီး ဓညဝတီျပည္သို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ သည္။ ဘုရားရွင္သည္ ဓညဝတီေနျပည္ ေတာ္တြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူၿပီး တရား ေရေအးတိုက္ေကြၽးေတာ္မူခဲ့သည္။
ဘုရားရွင္ႏွင့္ရဟႏၲာငါးရာတို႔ျပန္ၾကြ ေတာ္မူခါနီးတြင္ စႏၵသူရိယမင္းက ဘုရားရွင္၏ကိုယ္စားေတာ္အျဖစ္ ႐ုပ္ ပြားေတာ္ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ ထားေတာ္မူၿပီး ေနျပည္ေတာ္၏ အေရွ႕ ေျမာက္ေထာင့္အရပ္ရွိ သီရိဂုဏ္ေတာင္ ထိပ္၌႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ကို သြန္းလုပ္ ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၃ ခုႏွစ္ ကဆုန္ လျပည့္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ညေနတြင္ သြန္း လုပ္ခဲ့ရာ ၾကာသပေတးေန႔နံနက္တြင္ မဟာမုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ ပိုလွ်ံေသာရတနာသတၱဳတို႔ျဖင့္ ညီေတာ္႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားအျဖစ္ ရွင္ ေတာ္မုနိ၊ေရႊဘုံသာမုနိ၊ မာန္ေအာင္ျမင္ မုနိဟူေသာ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္သုံးဆူတို႔ ကိုဆက္လက္သြန္းေလာင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
မဟာမုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္၏ ဥာဏ္ေတာ္ အျမင့္မွာ စမၼခဏ္(ခုံ)မပါ ေျခာက္ေတာင္ တစ္မိုက္ရွိသည္။ရွင္ေတာ္မုနိမွာ စမၼခဏ္ အလြတ္ ေလးေတာင္ရွစ္လက္မရွိသည္။ ေရႊဘုံသာမုနိမွာ စမၼခဏ္အလြတ္ သုံး ေတာင္ႏွင့္ဆယ္လက္မရွိသည္။ မာန္ ေအာင္ျမင္မုနိမွာ စမၼခဏ္အလြတ္ ႏွစ္ ေတာင့္ထြာ (သုံးေပကိုးလက္မ)ရွိသည္။ စမၼခဏ္အျမင့္မွာ ကိုးလက္မရွိေသာ ေၾကာင့္ စမၼခဏ္ပါဆိုလွ်င္ အျမင့္သုံး ေတာင္တိတိ(ေလးေပႏွင့္ေျခာက္လက္မ) ရွိသည္။ ေၾကးခ်ိန္ ၆၆၆ပိႆာႏွင့္ ၆က်ပ္သားရွိသည္။
သကၠရာဇ္ ၁၁၄၆ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလ တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ သားေတာ္အိမ္ ေရွ႕မင္းသားသည္ မဟာမုနိဆင္းတုေတာ္ ႏွင့္ ညီေနာင္ဆင္းတုေတာ္သုံးဆူတို႔ကို ဓညဝတီမွ အမရပူရၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ပင့္ ေဆာင္ခဲ့သည္။ မာန္ေအာင္ျမင္မုနိ႐ုပ္ပြား ေတာ္ကို နန္းေတာ္ဦး၌ ေရႊျပာသာဒ္ျဖင့္ မင္းအဆက္ဆက္ ကိုးကြယ္လာခဲ့သည္။
သကၠရာဇ္ ၁၂၁၄ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလ ဆန္းတြင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕သူႀကီး ဦးေရႊပြင့္ သည္ ပုဂံမင္း၏မယ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ မိဖုရား ေခါင္ႀကီးတို႔ထံ ခြင့္ပန္ၿပီး ဇလြန္ၿမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ရာ တေပါင္းလဆန္း ၈ ရက္ေန႔တြင္ဇလြန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ပါေတာ္မူျခင္း
သကၠရာဇ္ ၁၂၁၄ခုႏွစ္မွာပင္ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္တို႔က သိမ္းယူခဲ့ သည္။ အဂၤလိပ္တို႔သည္ မိမိတို႔သိမ္း ပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမရွိ ေၾကးဆင္းတု ေတာ္မ်ားအပါအဝင္ေၾကးအိုး၊ ေၾကးခြက္၊ ေၾကးစ၊ ေၾကးနေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို သိမ္း ယူၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သကၠရာဇ္ ၁၂၁၇ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္စစ္ဗိုလ္ဆာဂြၽန္ဆင္က 'ေရႊခ်န္' အမည္ရွိေသာသေဘၤာျဖင့္ မာန္ေအာင္ျမင္ ေၾကးဆင္းတုေတာ္ကို အိႏိၵယႏိုင္ငံဘုံေဘ ၿမိဳ႕သို႔ သယ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။
ဘုံေဘၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာျပည္မွ သယ္ ယူလာခဲ့ေသာ ေၾကးဆင္းတုေတာ္မ်ားႏွင့္ ေၾကးထည္ပစၥည္းမ်ားကို အရည္က်ဳိ၍ အေျမာက္ဆန္ႏွင့္ေၾကးဒဂၤါးမ်ားသြန္းလုပ္ သည္ဟုဆိုသည္။ ဤတြင္ မာန္ေအာင္ ျမင္ဆင္းတုေတာ္ကို အရည္က်ဳိမရဟု အဆိုရွိသည္။
ျပည္ေတာ္ျပန္ျခင္း
သကၠရာဇ္ ၁၂၁၉ ခုႏွစ္တြင္ မာန္ ေအာင္ျမင္ ဆင္းတုေတာ္ကုိ ဘုံေဘၿမိဳ႕မွ သေဘၤာျဖင့္ ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ဇလြန္ ၿမိဳ႕အလြန္ ဟသၤာတၿမိဳ႕အနီး ေသာင္စပ္ တြင္ ခ်ထားခဲ့သည္။
မာန္ေအာင္ျမင္ဆင္းတု႐ုပ္ပြားေတာ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိျခင္းအ ေၾကာင္းကုိ 'ဇလြန္ၿမိဳ႕မာန္ေအာင္ျမင္ျပည္ ေတာ္ျပန္ ျမတ္စြာဘုရားႀကီးသမုိင္းအ က်ဥ္းခ်ဳပ္'စာအုပ္တြင္ ''အဂၤလန္ျပည့္ ရွင္ ဝိတုိရိယဘုရင္မႀကီးသည္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံကုိေခတၱေရာက္ရွိစဥ္ ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကုိက္ေရာဂါစြဲကပ္ခဲ့ၿပီး အိပ္မက္ အရ မာန္ေအာင္ျမင္ဆင္းတုေတာ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေစခဲ့ေၾကာင္း'' ေဖာ္ျပထားသည္။
မာန္ေအာင္ျမင္႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ကုိ ျပန္ေတြ႕ေသာအခါ ဟသၤာတႏွင့္ ဇလြန္ၿမိဳ႕သားတုိ႔ သူပုိင္ကုိယ္ပုိင္ အျငင္း ပြားခဲ့ၾကရာ ဆင္းတုေတာ္ရွိ စမၼခဏ္ ဂါထာကုိ ရြတ္ဆုိႏုိင္ေသာ ဇလြန္ၿမိဳ႕က အႏုိင္ရခဲ့သည္။သုိ႔ေသာ္ဟသၤာတၿမိဳ႕သား တုိ႔က အေလွ်ာ့မေပးေသာေၾကာင့္ ဆင္း တုေတာ္ကုိ ေဖာင္ေတာ္ေပၚတင္၍ အလယ္တြင္ထားၿပီးေလွမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ အၿပိဳင္ဆြဲၾကရာ ဇလြန္ၿမိဳ႕ဘက္က အႏုိင္ ရခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ယေန႔တုိင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕ တြင္ မာန္ေအာင္ျမင္ျပည္ေတာ္ျပန္ျမတ္ စြာဘုရားႀကီးအျဖစ္ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။
စမၼခဏ္ဂါထာ
စမၼခဏ္ဟူသည္ ဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ ပလႅင္တုိ႔အၾကားရွိ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တစ္ ဆက္တည္း သြန္းလုပ္ထားေသာ ခုံပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိစမၼခဏ္တြင္ ေရးထုိးထား ေသာ ဂါထာကုိ စမၼခဏ္ဂါထာဟု ေခၚ တြင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇလြန္ၿမိဳ႕ျပည္ေတာ္ ျပန္ဆင္းတုေတာ္၏ စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ထင္ရွားေသာ ဂါထာ ျဖစ္သည္။ ရြတ္ဖတ္သူတုိ႔ ကုိယ္ေတြ႕အ က်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ထူးထူးျခားျခားရွိၾက သျဖင့္ ထင္ရွားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
စင္စစ္ဇလြန္မာန္ေအာင္ျမင္ ႐ုပ္ပြား ေတာ္တြင္ စမၼခဏ္ဂါထာအျပင္ အျခား ဂါထာသုံးပုဒ္ရွိေသးသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိဂါထာေတာ္မ်ားမွာ နဖူးသင္းက်စ္ ေတာ္ရွိ ဂါထာ၊ လက္ယာလက္႐ုံးေတာ္ ရွိ ဂါထာႏွင့္ လက္ဝဲလက္႐ုံးေတာ္ရွိ ဂါထာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။သုိ႔ေသာ္ စမၼခဏ္ ဂါထာတစ္ပုိဒ္သာ ဆုေတာင္းျပည့္ဂါထာ အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။
ဆင္းတုေတာ္ရွိပါေသာ ဂါထာေတာ္ ေလးပုဒ္တုိ႔ကုိ မတစ္လုံးေၾကဟု ေက်ာ္ ၾကားေသာ ခင္ႀကီးေဖ်ာ္ဆရာေတာ္၏ ဆရာခင္ႀကီးေျပာင္ဆရာေတာ္ကေရးသား စီရင္ခဲ့သည္ဟုတစ္ဆင့္စကားရွိခဲ့သည္။
စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒိဗၺစကၡဳဆရာေတာ္ စီရင္ေရးသားေသာ 'အိမ္ျဖဴေတာ္မႏၲာန္ေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္း' (စာ-၅၄)တြင္ ''ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္းျခင္း၊ လာဘ္လာဘဝင္ ျခင္း၊ ရန္ေအာင္ျခင္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ အက်ဳိးေပးေသာ ဂါထာေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါ ၏။ ပါဠိသက္သက္ ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္ပါ။ ထူးဆန္းေသာေကာင္းက်ဳိးဟူသမွ်ေပးႏုိင္ ေသာ ဂါထာေတာ္ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါ၏'' ဟု ညႊန္းဆုိထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
''ဂါထာ၏ မူရင္းတြင္ စတုပၸ႒ာနံ'' ဟု ပါရွိေသာ္လည္း မန္လည္ဆရာေတာ္ ႀကီးက ဇလြန္ၿမိဳ႕ မာန္ေအာင္ျမင္ဆင္းတု ေတာ္ႀကီးကုိ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ေသာ အခါ 'စတုသတိပ႒ာနံ'ဟူ၍ ျဖည့္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူရင္းဂါထာေတာ္ကုိ မႏုတ္ ပယ္ေကာင္းေသာ္လည္း ျဖည့္သင့္လွ်င္ ျဖည့္ေကာင္းေၾကာင္း၊ ျပည္ၿမိဳ႕ရတနာ မာန္ေအာင္ ေတာရကမၻာေရႊရင္ေအးဆရာ ေတာ္ႀကီးဦးဝိဇၨာဗလကအမိန္႔ရွိခဲ့ဖူးသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးက စမၼခဏ္ဂါထာ ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 'ဒီဂါထာက တန္ ခုိးသိဒိၶႀကီးမားတဲ့ ဂါထာျမတ္ျဖစ္တယ္။ ဒီဂါထာကုိ ရြတ္လွ်င္ ဘယ္ရန္သူမွ ကုိယ့္ကုိရန္မျပဳႏုိင္ဘူး။ ရန္ျပဳဖုိ႔ဗုိလ္ေျခ တစ္ေထာင္ဝုိင္းၿပီး ရွာတာေတာင္ရွာလို႔ မေတြ႕ႏိုင္ဘူး။ကိုယ္ေပ်ာက္ဂါထာလို႔ေတာင္ ဆိုၾကတာ'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။
စမၼခဏ္ဂါထာ ပါဠိ
ဣတိပိ၊ ပိဋကတၱယံ။
အနိစၥံ၊ ဒုကၡံ၊ အနတၱံ။
သတၴေဗာဇၩေဂၤါ။
အ႒ဂႋေကာ၊ မေဂၢါ။
စတုသတိပ႒ာနံ။
သဗၺႆဣေႏၵာ၊သဟႆ သူရိေယာ။
ေၾသာင္း နေမာ ေမတၱာနံ။
ရာဇဘယံ၊ ေစာရဘယံ။
ဥဒကဘယံ၊ အဂၢိဘယံ။
သတၴဘယံ၊ သဗၺဘယံ။
ေဇေယ်ာ၊ ဇယတုမဂၤလံ။
အနိစၥံ၊ သခၤတံ။
ပဋိစၥသမုပၸႏံၷ။
ခယဓမၼံ၊ ဝယဓမၼံ၊ ဝိရာဂဓမၼံ။
နိေရာဓ ဓမၼံ၊ ခမတိ။
စမၼခဏ္ဂါထာ အနက္
ပိဋကတၱယံ၊ ပိဋကတ္သံုးပံုသည္။ ဣတိပိ ဣမိနာစ ကာရေဏန၊ ဤသို႔ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း သေဘာရွိေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း။ အနိစံၥ၊ အနိစၥ မည္၏။ ဣတိပိ ဣမိနာစ ကာရေဏန၊ ဤသို႔ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္းတို႔သည္ မျပတ္ ႏွိပ္စက္ျခင္းသေဘာရွိေသာအေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း။ ဒုကၡံ၊ ဒုကၡမည္၏။ ဣတိ ပိ ဣမိနာစ ကာရေဏန၊ဤသို႔ မိမိအလုိ သို႔မလိုက္ျခင္းသေဘာရွိေသာအေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း။ အနတၱံ၊ အနတၱမည္၏။
သတၴေဗာဇၩေဂၤါ၊ ခုနစ္ပါးေသာ ေဗာဇၩင္သည္လည္းေကာင္း။ အ႒ဂႋ ေကာ၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ။ မေဂၢါ၊ မဂ္ သည္လည္းေကာင္း။ စတုပ႒ာနံ၊ အရမၼ ဏ ဥပနိႆယ ကမၼအတၴိပစၥည္းဟူေသာ ေလးပါးေသာပ႒ာန္းသည္လည္းေကာင္း။ သဗၺႆ၊ အလံုးစံုေသာ တရားအေပါင္း ကို။ ဣေႏၷာ၊ ဣႆေရာ အစိုးရေတာ္မူ ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းေကာင္း။ သဟႆသူရိေယာ၊ သဟႆရံသိ သူရိ ေယာ၊ ေရာင္ျခည္တစ္ေထာင္အလင္းကို ေဆာင္ေသာ ေနမင္းသည္လည္းေကာင္း။ ဣတိပိ ဣမိနာစ ကာရေဏန၊ ဤသို႔ျဖစ္ ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္း စသည္သေဘာရွိေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ အနိစၥံ၊ အနိစၥမည္၏။ဒုကၡံ၊ဒုကၡမည္၏။ အနတၱံ၊ အနတၱမည္၏။ ေၾသာင္းဥတၱမာနံ၊ အထူး သျဖင့္ ျမတ္ေတာ္မူကုန္ေသာ။ ေမတၱာနံ၊ မဟာေမတၱာအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔အား။ နေမာ၊ ရွိခိုးပါ၏။ဧေတသံ၊ ထိုေမတၱာအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔၏။အာႏုဘာေဝန၊ ေမတၱာေတာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္အားျဖင့္။
ရာဇဘယံ၊ မင္းေဘးကိုလည္းေကာင္း။ ေစာရဘယံ၊ ခိုးသူေဘးကို လည္းေကာင္း။ ဥဒကဘယံ၊ ေရေဘးကိုလည္းေကာင္း။ အဂိၢဘယံ၊ မီးေဘးကိုလည္းေကာင္း။ သတၴဘယံ၊ ဓားလက္နက္ေဘးကိုလည္း ေကာင္း။ သဗၺဘယံ၊ အလံုးစံုေသာ ေဘးကိုလည္းေကာင္း။ေဇေယ်ာ၊ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ေဟာတု၊ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ မဂၤလံ၊ ကုသိုလ္ မဂၤလာဟူသမွ်သည္။ ဇယတု၊ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ပါေစသတည္း။
ပဋိစၥသမုပၸႏၷံ၊ အေၾကာင္းတရားကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာအက်ဳိးတရား သည္။ သခၤတံ၊ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရတည္းဟူ ေသာအေၾကာင္း တရားေလးပါးတို႔သည္ ေပါင္းကာ ျပဳျပင္အပ္သည္ျဖစ္၍။ အနိစၥံ၊ အျမဲမရွိ၊ ခယဓမၼံ၊ ကုန္ျခင္းသေဘာရွိ၏။ ဝယဓမၼံ၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာ ရွိ၏။ တသၼာ၊ ထို႔ေၾကာင့္။ ဝိရာဂဓမၼံ၊ရာဂကင္းျခင္း သေဘာရွိေသာ။ နိေရာဓ ဓမၼံ၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသေဘာရွိေသာနိဗၺာန္ကို။ ပ႑ိေတာ၊ ပညာရွိ အေပါင္းသည္။ ခမတိ၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူပါ၏အရွင္ဘုရား။
စမၼခဏ္ဂါထာေတာ္ကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိး လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝႏိုင္ၾကေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပ အပ္ပါသည္။
ကိုးကား
၁။ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ျခင္း၊
၂။ ဇလြန္ၿမိဳ႕ မာန္ေအာင္ျမင္ျပည္ေတာ္ျပန္ ျမတ္စြာဘုရားႀကီး (သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္) ၁၉၉၃၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
၃။ ဂါထာပရိတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ျမတ္မဂၤလာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၊ ၁၉၉ဝ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊