images
UN
UN
ေဒါပံု စမ္းေခ်ာင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္
ေမာင္သန္းေဆြ(ထားဝယ္) Saturday, 26 May 2018
တစ္ေန႔က အိမ္သူအိမ္သားမ်ားၾကည့္ ေနသည့္ ဗီဒီယိုအၿငိမ့္ေခြကို ခဏရပ္၍ ၾကည့္မိသည္။ လူရႊင္ေတာ္ ေလးေယာက္ ျပက္လံုးျပက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းထဲသို႔ အဂၤလိပ္သေဘၤာဝင္လာ ေသာအခါ၊ အဂၤလိပ္ႀကီးက "Push him down" (တြန္းခ်လိုက္)ဟုေျပာေသာ ေနရာသည္ ''ပုစြန္ေတာင္''ျဖစ္လာ သည္ဟု ျပက္လံုးထုတ္သြားပါသည္။
လူရႊင္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပက္လံုး ျပက္သြားျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပရိသတ္မ်ားက ပုစြန္ေတာင္ေခၚရျခင္း မွာ အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ထင္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသို႔ေသာျပက္လံုးမ်ားကို မျပက္သင့္ပါ။
ပုစြန္ေတာင္ေခၚေသာေနရာသည္ ေရွးကေခ်ာင္းအတြင္းမွ ပုစြန္မ်ားဖမ္းမိ သည္မွာ ေတာင္ပံုယာပံုျဖစ္ေန၍ ပုစြန္ ေတာင္ေခၚသည္ဟု ေရွးလူႀကီးမ်ားေျပာ သည္ကို ၾကားရဖူးသည္။ သို႔ေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ရပ္ကြက္မ်ား (ယခုၿမိဳ႕နယ္ မ်ား)၏ အမည္မ်ားသည္ သူ႔အေၾကာင္း ႏွင့္သူ သမုိင္းမွန္ရိွပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လက္လွမ္းမီေသာ ေဒါပံု၊ စမ္းေခ်ာင္း ႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္အမည္မ်ား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ကို စာ႐ႈသူမ်ား သိေစခ်င္ပါသည္။
ေဒါပံု
ေဒါပံုဆိုသည္မွာ ေတာ္ပြန္ဆိုသည့္ မြန္ဘာသာစကားက ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အဓိပၸာယ္မွာ နဘဲကုန္းဟုျဖစ္ သည္။ ေရွးေခတ္အခါက နဘဲပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္ရာ ကုန္းေျမတစ္ခုျဖစ္ပံုရ သည္။ ေဒါပံုသည္ ဒဂံုၿမိဳ႕ေကာင္းစား စဥ္အခါကတည္းကအရန္ၿမိဳ႕ကေလးတစ္ ၿမိဳ႕ ျဖစ္ဟန္ရိွပါသည္။ အေစာပိုင္းကာလ ေဒါပံုအေၾကာင္း ဘာမွမသိရေသာ္လည္း အင္းဝေခတ္ေရာက္သည့္အခါ၊ စာထဲေပ ထဲတြင္ ေဒါပံုကို အထင္အရွားေတြ႕ေနရ ပါၿပီ။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးကာလအေလာင္း မင္းတရားလက္ထက္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေဒါပံုတပ္ကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္အေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။ ေဒါပံုၿမိဳ႕ ျမန္မာဘုရင္လက္ ေအာက္ခံျဖစ္လာၿပီးေနာက္ တစ္စတစ္စ စည္ကားလာသည္။ ေနာက္ပိုင္း နန္း တြင္းအဆက္အႏႊယ္ေတြကို ၿမိဳ႕စားအရာ ေပးအပ္ရာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ပင္ျဖစ္လာပါ၏။ သာယာဝတီမင္း၏ မိဖုရားမ်ားထဲမွာ ေဒါပံုၿမိဳ႕စားမိဖုရားဆိုသူ တစ္ပါးအပါ အဝင္ျဖစ္လာသည္။ ေဒါပံုမိဖုရားသည္ အလြန္အသက္ရွည္သူဟု ဆိုရမည္။ ကိုလိုနီေခတ္ဦးကာလအထိ သက္ရိွထင္ ရွားရိွေသးၿပီး အဂၤလိပ္အစိုးရက သူကို လစဥ္ ငါးဆယ္က်ပ္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ရပါသည္။
ေဒါပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ေဒသ ေရာက္ စာဆိုေတာ္မ်ား၊ သတိျပဳမိတတ္ ၾကသည္က ေဒါပံုျမစ္သည္ လိႈင္းေရ အေတာ္ျပင္းထန္သည့္အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ ၏။ စာထဲေပထဲမွာသာ ေဒါပံုျမစ္ဟု ေတြ႕ရသည္။ တကယ္မွာ ပုဇြန္ေတာင္ ေခ်ာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သာယာဝတီ မင္းလက္ထက္၊ ဇလြန္ၿမိဳ႕စားေရႊလွံဗိုလ္ ဦးစို (ေနာင္ကြပ္ရြာ ၿမိဳ႕စားဝန္ႀကီး)၏ ဇနီး စာဆိုေတာ္မင္းႀကီးကေတာ္ခင္ဆုံ က၊ သူ႔၏ကဗ်ာတစ္ပုဒ္တြင္ ''မမေလး ရင္ခုန္လွတယ္၊ ေဒါပုံက်လႈိင္း''ဟု ထည့္သြင္းစပ္ဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ မင္းႀကီး ကေတာ္ ရန္ကုန္ျပန္လာေသာအခါ ေဒါပုံ ျမစ္ႀကီးမွာ ဒီေရလႈိင္းမ်ား ျပင္းထန္လွ သည့္အေၾကာင္း ဖိုးသူေတာ္ဦးမင္းကို ေျပာျပ၏။ ဦးမင္းက ရန္ကုန္၊ ေဒါပုံျမစ္ သည္ ေရလႈိင္းသာႀကီးသည္မဟုတ္၊ အညာျမစ္ကလည္း လႈိင္းႀကီးသည့္ အေၾကာင္း 'ေလွာ္သူကနဲသႏွင့္'အစခ်ီ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ ဖြဲ႕ဆိုခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကေဒါပုံ မွာ ၿမိဳ႕အုပ္ရာထူး ထားရွိခန္႔အပ္ခဲ့ဖူးပါ သည္။ ေဒါပုံက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးနီးကပ္ ကပ္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ဝန္အဆင့္ မထားဘဲ ၿမိဳ႕အုပ္ရာထူးသာ ထားခဲ့ဟန္ တူပါသည္။ ပုဂံမင္းလက္ထက္ ေနာက္ ဆုံးခန္႔အပ္ခံရသည့္ ေဒါပုံၿမိဳ႕အုပ္က ေနမ်ဳိးသီရိေနာ္ရထာျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ကို ေဒါပုံၿမိဳ႕အုပ္ႀကီးဟု ေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းခဲ့ပုံ ေထာက္၍ အသက္ႀကီးႀကီးပိုင္းကပင္ ျဖစ္မည္။ ေဒါပုံၿမိဳ႕အုပ္ႀကီးကို ခ်န္ပီယံ သေဘၤာကပၸတိန္လူးဝစ္၏ အမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္ဦးအုပ္ စစ္ေဆးၾကားနာစဥ္ က တရားသူႀကီးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပုဂံမင္းလက္ထက္၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာဒုတိယစစ္ပြဲၿပီး ၁၈၅၃ ခုႏွစ္မွာ ေဒါပုံၿမိဳ႕ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ က်ေရာက္သြားပါသည္။
ေဒါပုံၿမိဳ႕ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံျဖစ္ သြားေသာ္လည္း ျမန္မာဘုရင္မင္းမႈထမ္း မ်ားအတြက္ကမူ အမွတ္ရေနဆဲပင္ျဖစ္ ၏။ ကင္းဝန္မင္းႀကီးဦးေကာင္း အဂၤလန္ ကိုသြားသည့္အခါ အဂၤလိပ္ပိုင္နက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သေဘၤာစီးရသည္ကို ရန္ကုန္ေရာက္မင္းႀကီး၏ ေလးဆစ္ ကဗ်ာတစ္ပိုဒ္မွာ 'ဗိုလ္တေထာင္ကမ္း ေမာ္၊ ေဒါပုံလႈိင္းပက္ပါမွာ သီလဝါဆင္ အစြန္းႏွင့္ ညႇိထြန္းမီးေရာင္ျပငယ္၊ ေရွး ကအေက်ာ္'ဟု ထည့္သြင္းစပ္ဆုိထား သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
စမ္းေခ်ာင္း
ရန္ကုန္ စမ္းေခ်ာင္းရပ္မွာ ယခင္က ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား ထူထပ္ၿပီး ေတာင္ ကုန္းေတာင္တန္း ခ်ဳိင့္ဝွမ္းမ်ား ထူေျပာ သည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။
အေရွ႕ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ေတာင္ ဘက္မွာရွိသည့္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း မ်ားဆီမွ အေနာက္ဘက္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းထဲသို႔ စမ္းေခ်ာင္းကေလးမ်ား တသြင္သြင္စီး ဆင္းေနၾကသည္။ ဤေနရာ၌ ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ားသည္ ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္း မ်ားအား ခုတ္ထြင္၊ ေျမညႇိၿပီး ေတာင္ ယာလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကသည္။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၄ခုႏွစ္တြင္စမ္းေခ်ာင္း ရပ္ဟု တရားဝင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ဦးက်ံ ႏွင့္ဦးဖိုးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ထိုစဥ္က ယခုပဒုမၼာဇာတ္႐ုံအနီးတြင္ အထင္ကရ စမ္းေခ်ာင္းကေလးရွိၿပီး စမ္း ေခ်ာင္းထဲတြင္ ေျမြကိုဖားက မ်ဳိေနသည္ ကိုေတြ႕ရသည့္အတြက္ အႏၲရာယ္ကင္း မည့္နိမိတ္ဟုပင္ ဆုိၾကပါေသးသည္။
၁၈၅၈ခုႏွစ္တြင္စမ္းေခ်ာင္းရပ္သည္ ရြာကေလးတစ္ရြာျဖစ္ေနပါၿပီ။ လူေန အိမ္အမ်ားအျပားရွိလာသည့္အတြက္ စမ္းေခ်ာင္းရြာဟုေခၚဆိုၾကသည္။
ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၆၈ခုႏွစ္တြင္ မဟာဝန္ ရွင္ေတာ္မင္းႀကီးသည္ ႐ိုးသားလွေသာ စမ္းေခ်ာင္းရြာေန ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ကို ဧက ၄ဝ ခန္႔ရွိသည့္ေျမအား က်ပ္ ၆ဝဝျဖင့္ ဝယ္ယူခြင့္ျပဳလိုက္သည္။
သို႔ေသာ္ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္စား ေသာက္ၾကသူတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ထိုသို႔မ်ားျပားသည့္ေငြေၾကးကို မည္သို႔ ေပးႏိုင္မည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ဆိုင္ရာမွ အႏွစ္၉ဝအတြင္း ေျမဆီေျမခမေပး ရဘဲ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ဂရန္ ထုတ္ေပးလိုက္သည္။ ဤေျမဂရန္ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခအျဖစ္ လစဥ္က်ပ္ေငြ ၂ဝေပးပါသည္။ ထိုစဥ္က ဂရန္ေျမကို ထိမ္းသိမ္းၾကရသူမ်ားမွာ ဦးနႏၵာ၊ ဦးခိုင္၊ ဦးဖန္စသူတို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂရန္ေျမထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြရွိလာသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ဂရန္ေျမထိန္းသိမ္းခေငြ မေပးေတာ့ေခ်။
အမွန္မွာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ႐ိုး သားေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္းရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ ေတာင္ကုန္းျမင့္ေပၚမွာတည္ထား သည့္ မိမိတို႔စမ္းေခ်ာင္းရြာကေလးကို စိုျပည္စည္ပင္လာေအာင္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။
စမ္းေခ်ာင္းရြာကေလးကို ၾကည့္ လိုက္လွ်င္ ဖက္ပင္၊ ျမက္သျပစ္ပင္၊ အုန္းပင္မ်ားႏွင့္ ဘဝင္ေအးစရာပင္ျဖစ္ သည္။ ပေဒသရာဇ္၊ မဟာရာဇာေစာ္ ဘြားမ်ားပင္ ရန္ကုန္ေရာက္သည့္အခါ စမ္းေခ်ာင္းရြာမွာ အနားယူၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာ့မင္းေဆြမင္းမ်ဳိးမ်ား လည္း စမ္းေခ်ာင္းတြင္လာေနၾကသည္။
သို႔ေၾကာင့္စမ္းေခ်ာင္း၌မင္းေဆြမင္း မ်ဳိးမ်ားေနသည့္လမ္းကို မင္းလမ္းဟုပင္ အမည္တြင္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ေဆးဆရာ ႀကီးဦးေနာ္ဆိုသူရွိေသးသည္။ ဦးေနာ္ကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၁ခုႏွစ္တြင္ စမ္းေခ်ာင္း၌ ေမြးသည္။ ဖခင္ဦးတိုးသည္ ဦးက်ံ၏ သားျဖစ္သကဲ့သို႔ မိခင္ေဒၚစိမ္းသည္ လည္း ဦးဖိုး၏သမီးျဖစ္သည္။ ဦးက်ံႏွင့္ ဦးဖိုးသည္စမ္းေခ်ာင္းရြာကို တည္ေထာင္ ခဲ့ၾကသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ဦးေနာ္သည္ စမ္းေခ်ာင္းရြာတစ္ဝိုက္ တြင္ သူမပါလွ်င္မၿပီးဆိုရေလာက္ေအာင္ ပင္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၇၅ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ မတ္ ၆ရက္တြင္ ဦးေနာ္ ကြယ္လြန္သည္။ စမ္းေခ်ာင္းမီးသတ္ေရွ႕ ဦးစံၿငိမ္းလမ္းမွာေနေသာေဒၚယဥ္ႏုသည္ ဆရာႀကီးဦးေနာ္၏ ျမစ္ျဖစ္သည္ဟုဆို ပါသည္။ စမ္းေခ်ာင္းရပ္ကိုတည္ေထာင္ ခဲ့ၾကသည့္ ဦးက်ံႏွင့္ ဦးဖိုးတို႔၏အဆက္ အႏႊယ္မ်ား စမ္းေခ်ာင္းတြင္ ရွိေနၾကလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။
ၾကည့္ျမင္တိုင္
ၾကည့္ျမင္တိုင္ဆိုသည္မွာ မြန္ဘာ သာ ကမန္ဋိဳင္ဆိုသည့္ ေဝါဟာရမွလာ သည္။ ၿမိဳ႕႐ိုးရွိသည့္ၿမိဳ႕ဟု အဓိပၸာယ္ရ သည္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္သည္ အေလာင္း မင္းတရားႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မတည္မီက တည္းကပင္ရွိခဲ့သည့္ အရပ္ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ခရစ္ႏွစ္(၁၄၇ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ဓမၼေစတီ မင္းလက္ထက္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ဝတၱ ကေျမ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ေသာအခါ ''အေနာက္ကိုလားေသာ္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကင္း၊ အင္းဝေပါက္ေခ်ာင္းထိ''ဟု ေဖာ္ ျပထားျခင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။
အေလာင္းမင္းတရား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တည္ခ်ိန္(၁၇၅၅)ခုႏွစ္တြင္ ၾကည့္ျမင္ တိုင္သည္ ၿမိဳ႕အသြင္မဟုတ္၊ ရြာႀကီးတစ္ ရြာျဖစ္ေနသည္။ ဤၾကည့္ျမင္တိုင္ရြာ တြင္ ဘုရင့္ေလွေတာ္အမႈထမ္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားခဲ့ၿပီး ကင္းစခန္းကိုလည္း ေရွးအစဥ္အလာမပ်က္ ဆက္လက္ထား ရွိပါသည္။ ထိုစဥ္က ေရႊတိဂံုေစတီ၏ အေနာက္ဘက္တစ္ျခမ္းလံုးသည္ ေတာ ေတာင္ထူထပ္ၿပီး မိုးရြာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေရ ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မိုးေရဝင္၍ ရႊံ႕ၫြန္မ်ား လည္း ေပါလွပါသည္။
အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲတြင္ ျမန္မာတပ္မ်ားသည္ ၾကည့္ျမင္တိုင္တြင္ ခံတပ္ေဆာက္လုပ္ၿပီး အဂၤလိပ္မ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္သည္။ (၁၆) ေမ၊ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ခံတပ္တိုက္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္ဘက္မွ ဗိုလ္ေသာမတ္စ္ကား (Lt.Thomas Kerr) က်ဆံုးခဲ့သည္။
ဇြန္လ ၁ဝ ရက္ေန႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တိုက္ပြဲတြင္မူ ျမန္မာဘက္မွ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ဝန္ ေနမ်ဳိးမဟာေက်ာ္စြာက်ဆံုးသြားခဲ့ရ သည္။ မင္းႀကီးမဟာဗႏၶဳလ ရခိုင္စစ္ မ်က္ႏွာမွ ရန္ကုန္ေရာက္လာေသာအခါ ၾကည့္ျမင္တိုင္ေဒသ၌ လက္ဝဲဝင္းမွဴး၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းလွေဇယ်သူဘြဲ႕ခံဦးပို ႏွင့္ အမႈထမ္းေလးေထာင္ကို တပ္ခ်တာ ဝန္ယူေစခဲ့သည္။
စစ္ပြဲႀကီးၿပီးဆံုးေသာအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဝန္သစ္ဦးခိုင္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ရြာဆိပ္ကိုေရာက္ခ်ိန္တြင္ အေျမာက္ ၁၉ ခ်က္ပစ္ေဖာက္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ ပါေသးသည္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္သည္ ထို ေနာက္ပိုင္း အေတာ္ပင္ျပန္လည္ စည္ ကားလာပါသည္။
သာယာဝတီမင္းလက္ထက္(၂၇) ၾသဂုတ္၊ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင့္အမိန္႔ ေတာ္ႏွင့္ေတာင္ေက်ာင္းတိုက္ ႏွစ္က်ိပ္ ရွစ္ဆူဘုရားရင္ျပင္၌ သိမ္ေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာဒုတိယစစ္ပြဲတြင္ လည္း ၾကည့္ျမင္တိုင္သည္ စစ္ေျမျပင္ ျဖစ္ခဲ့ရျပန္သည္။
စစ္ပြဲၿပီးစကာလ အဂၤလိပ္လက္ ေအာက္သို႔က်ေရာက္စဥ္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကိုသြားခ်င္လွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္း ေျမာက္တံခါးမွထြက္ၿပီး တစ္နာရီခန္႔ အုတ္လမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္သြားရသည္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ရြာသည္ ကမ္းေျခအတိုင္း တည္ထားၿပီး လမ္းက်ဥ္းကေလး တစ္ လမ္းသာရွိသည္။
ရြာမွာ ရြာတန္းရွည္ႀကီးျဖစ္သည္။ အိမ္မ်ားသည္ ခပ္နိမ့္နိမ့္တံစက္ၿမိတ္ခ် ထားေသာ ဝါးတဲငယ္ေလးမ်ားသာ ျဖစ္ ပါသည္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ရြာအနီးတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ား ေနထုိင္ၾကၿပီး ျမင္းအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လမ္း သစ္မ်ားေဖာက္လုပ္ေသာေၾကာင့္ ဤေန ရာေဒသသည္ ရွမ္းလမ္းဟု အမည္တြင္ လာပါသည္။