images
UN
UN
တုိက္သစ္ေတြေဆာက္ထားသမွ် ဝယ္လုိအားက်ေနပါၿပီ ေနာက္ထပ္တုိက္ေကာင္းဖ်က္ၿပီး တုိက္သစ္ေဆာက္ၾကဦးမွာပဲလား (အပိုင္း-၁)
တကၠသုိလ္ျမတ္သူ Sunday, 27 May 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
ယခု ထိုတုိက္မ်ားကိုဖ်က္ၿပီး ကန္ထ႐ိုက္ လက္ ထိုးအပ္ကာ ကြန္ဒိုတိုက္ႀကီးသံုးလံုး၊ အထပ္ျမင့္ ကားရပ္နားေဆာင္၊ ေစ်းဆိုင္၊ စား ေသာက္ဆုိင္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြေကာင္းစီမံကိန္းႀကီး ကို တစ္ဖက္သတ္ခ်သည္။ တစ္ဖက္သတ္ခ်သည္ ဟုဆိုရျခင္းမွာ တိုက္ေနလူထု၏ဆႏၵကို ရယူ ညိႇ ႏိႈင္းၿပီးမွ တုိက္သစ္စီမံကိန္းခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုစီမံကိန္းႀကိဳခ်ၿပီးမွ အတင္းသေဘာတူခိုင္း ေနသလိုျဖစ္သည္။ အိုးအိမ္အရာရိွမ်ားက ဦး မေဆာင္၊ NLD အမတ္ေလးေယာက္က ဦး ေဆာင္ၿပီး တိုက္မ်ားဖ်က္ခိုင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ငွား၊ လႊဲမ်ားကို ထိုစီမံ ကိန္းအား သေဘာတူလွ်င္ စည္းကမ္းပ်က္ေနထုိင္ သူတို႔၏နာမည္ျဖင့္ အမည္ေပါက္အခန္းသစ္ခ် ေပးမည္။ တိုက္(၁)အရင္ဖ်က္မည္၊ တုိက္(၁)က လူမ်ား အိမ္ငွားေနစရိတ္ ႏွစ္ႏွစ္စာသိန္း ၉ဝ ေပးဦးမည္ဟုဆိုရာ သေဘာတူသူမ်ား တူလိုက္ ၾကသည္။ ေမလ ဒုတိယပတ္မွာပင္ ပထမအရစ္ ၄၅သိန္း၊ တတိယပတ္အဝင္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ တြင္ ဒုတိယအရစ္ ၄၅ သိန္းထုတ္ေပးရန္ အိုးအိမ္ အရာရွိမ်ား ေရာက္လာၾကသည္။
ယခင္ကလည္းေရးဖူးၾကပါၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ ေၾကာင့္ ရန္ကုန္သို႔ေျပးဝင္လာေသာ နယ္စံုမွျပည္ တြင္းစစ္ဒဏ္ခံျပည္သူမ်ားက တိုက္ခန္းငွားခ မတတ္ႏိုင္၍ ေျမကြက္လပ္က်ယ္က်ယ္တြင္ က်ဴး ေက်ာ္တဲမ်ားေခါင္းခ်င္းဆက္ ဝါး၊ ဓနိ၊ က်ဴထရံ တို႔ျဖင့္ ေဆာက္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုက်ဴးေက်ာ္ရပ္ ကြက္သံုးေလးဆယ္ရွိလာသည္။ ၁၉၅၈-၁၉၅၉ တြင္ တပ္မေတာ္အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ဆင္းရဲသား မ်ားလည္း အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ျဖင့္ေနရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္လည္း အဆင္ေျပသြားရန္ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သာေကတ၊ ေဝဘာဂီၿမိဳ႕သစ္ မ်ားေဆာက္ေပးသည္။ လက္ရွိက်ဴးေက်ာ္ ရပ္ ကြက္မ်ားကို တပ္မေတာ္(နဝတ၊ နယက) အစိုးရ လက္ထက္ လႈိင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ေတာင္ ဒဂံု၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ အေရွ႕ဒဂံု၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း မတည္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားသို႔ ကိုယ္ပိုင္ေျမ၊ အိမ္ႏွင့္ ေနႏိုင္ရန္ စီမံေပးခဲ့သည္။
ယေန႔လည္း လက္က်န္က်ဴးေက်ာ္တဲအိမ္မ်ား ရွိသည္။ စိတ္မခ်ရ၍ အႏၲရာယ္အေဆာက္အအံုDB ဆိုင္းဘုတ္တပ္ထားေသာ တိုက္မ်ားစြာရွိပါ လ်က္ ထိုတိုက္မ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္တဲစုမ်ားက မမက္ေလာက္၍လားမသိ၊ တိုက္ေကာင္းတိုက္ ခိုင္မ်ားကို ဖ်က္ၿပီးစီးပြားရွာရန္လုပ္လာသည္ကို NLD အစိုးရသိေအာင္ေရးၾက ေျပာၾကေသာ္ လည္း အေမစုမအား၍လား၊ မၾကား၍လားမသိ ကန္႔ကြက္သူမ်ားအၾကားမွာပင္ သူတို႔စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ရန္ ပုဇြန္ေတာင္အမတ္မင္းမ်ား ဒီမိုက ေရစီနည္းမက်စြာ တိုက္သူတိုက္သားခ်င္း ေသြး ခြဲ၍၊ ေငြမက္လံုးေပး၍ သေဘာတူသူတစ္စုျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေနၾကေပၿပီ။ ေလးဧကခြဲ ေျမေပၚဧက တစ္မတ္ပင္မရွိေသာ ေျမ၌အထက္ျမင့္ ၁၃ ထပ္ ဆိုလား၊ ၁၅ ထပ္ဆိုလား တိုက္ႀကီးေဆာက္ ကာ တိုက္ေျခာက္လံုးက လူအားလံုး စုျပံဳထိုး ထည့္မည္။ က်န္ေျမ ေလးဧကႏွင့္သံုးမူးခန္႔တြင္ ကြန္ဒို၊ ေရွာ့ပင္းေမာ၊ လိပ္ခံုးစားေသာက္ဆိုင္၊ အထပ္ျမင့္ကားပါကင္ေနရာငွားစားရန္ ေဆာက္ ၾကမည္။
ဤတိုက္မ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္က ရန္ကုန္တိုင္း မွဴးႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးၫြန္႔(နဝတ)လက္ထက္ လူထု ကိုယ္တိုင္ေျမရွိသမွ်စိုက္ၾက၊ စားၾကရန္ တိုက္ တြန္း၍ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာေျမလြတ္မ်ားတြင္ စိုက္ၾကပ်ဳိးၾကသည္။
သီးႏွံတေဝေဝျဖင့္ စား ေသာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုစိုက္ခင္းမ်ားမွ အပင္ မ်ားကိုေရေလာင္းရန္ ေရတြင္းတူးၾကရာ သံုးေပ တူးမိလွ်င္ေရထြက္ၿပီ။ ေလးငါးေပတူးထားေသာ တြင္းမ်ားမွေရကို သံုးခဲ့ၾကရသည္။ တိုက္ ေျခာက္ၿပီးလွ်င္ တိုက္(၇)၊ တိုက္(၈) ေဆာက္ရန္ ေျမတူးစဥ္ေရထြက္လာ၍ ဆက္လက္မေဆာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါ။
ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔လည္း ျပည္ ေတာ္သစ္ေျမရာတြင္ ေျမစမ္းသပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အထက္ျမင့္တိုက္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ဟုဆိုကာ ေနာက္ ျပန္ေဆာက္ပါသည္။ မၾကာမီက ယခု ေျမကြက္တြင္ ေျမစမ္းသပ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားလာစစ္ ပါသည္။ ဖ်က္ခ်င္ ေျပာင္းခ်င္ေသာသူမ်ားက ထိုအဖြဲ႕ကို ထမင္း၊ လက္ဖက္ရည္တို႔ျဖင့္ ဧည့္ ဝတ္ျပဳၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕က ေျမစစ္ရာ၌ ေအာင္ ျမင္သည္ဟု ေျပာသြားေၾကာင္း ျပည္ေတာ္သစ္ ရပ္ကြက္၌ သတင္းျဖစ္ပြားပါသည္။ ရန္ကုန္ သည္ စစ္ကိုင္းငလ်င္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာတြင္ ပါဝင္ သျဖင့္ ငလ်င္ႀကီးမ်ားလႈပ္ကိုလႈပ္ရမည္ဟု ပညာ ရွင္တို႔က ဆိုေနပါသည္။ ေျမစစ္ရာတြင္ မေအာင္ ျမင္၊ ေျမေအာက္နည္းနည္းတူးလွ်င္ ေရမ်ားမ်ား ထြက္ေသာေျမ၌ ငလ်င္ဒဏ္မ်ဳိးစံု ၾကံ့ၾကံ့ခံေသာ တိုက္မ်ားဖ်က္ ကာလေပၚကန္ထ႐ုိက္တို႔၏ ငါ့လက္ကလြတ္ျဗြတ္ဟူေသာပံုစံျဖင့္ အထပ္ျမင့္ တိုက္ေဆာက္ေပးသြားလွ်င္ တကယ္ငလ်င္လႈပ္ တိုက္ၿပိဳ၍ လူအမ်ားေသေသာအခါ ယေန႔ေလး ထပ္၊ ငါးထပ္ထက္ျမင့္လွ်င္ မီးသတ္ပိုက္အလွမ္း မမီေသာအေျခအေန၌ စီးပြားျဖစ္တိုက္မ်ား ေဆာက္ကာ စီးပြားျဖစ္သြားသူတို႔ကို အျပစ္တင္ ရန္လိုက္ရွာ၍ ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။
ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အာဏာအတြက္လည္း ၾကံၾကဖန္ၾကသည္။ ေငြေၾကးအတြက္လည္းၾကံ ၾကဖန္ၾကသည္။ ထိုအၾကံအဖန္သမားမ်ား လက္ ခ်က္ျဖင့္ လူေတြဒုကၡေရာက္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကမၻာေျမတစ္ခြင္စာရင္းလုပ္၍ပင္ ႏိုင္မည္မဟုတ္ ေပ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ျပည္ေတာ္သစ္ကေတာ့ သြားရမည္မွာမလြဲပါ ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ျပည္သူႏွင့္ အတူ မပူတတ္ေသာ ယေန႔ကာလေပၚဒီမိုကေရစီ ဆိုသူေတြကေတာ့ လသာခိုက္ဗိုင္းငင္၊ မိုးရြာတုန္း ေရခံ ၾကမွာပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီထဲမွာပဲ ျပည္သူေတြ ျမဳပ္ခ်ည္ေပၚခ်ည္ႏွင့္ ေမ်ာေနၾကရေပဦးမည္။
ျပည္ေတာ္သစ္အေၾကာင္း ဤမွ်ေရးေနျခင္း မွာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္က်ဳိးမပါပါ။ ၈၈ႏွစ္ အရြယ္ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ယခု သမီးငယ္ႏွင့္အတူေနကာ သမီးႀကီးကို ျပည္ေတာ္သစ္မွာပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ထားခဲ့ပါသည္။အမ်ား အတြက္ေရးေနရျခင္းပါ။ ဒီေန႔ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ရ ၿပီးေရာ ေနာင္ခါလာေနာင္ခါေစ်းသမားမ်ားအဖို႔ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္စာမ်ားက ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ ျဖစ္ ေကာင္းျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ေဆာရီးပါ အို... ဒီမိုကေရစီလို႔သာ ေတာင္းပန္လိုက္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ ၁၉-၅-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔ ထုတ္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္ရွိေန၍ ေကာက္ဖတ္ လိုက္မိပါသည္။ ထိုဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးတြင္''သူ ေဌးၿမိဳ႕သစ္အလိုမရွိ''ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က ေလာင္ရွင္ ေထာင္ဘီလူးဘဦးေရးေသာ ေဆာင္း ပါးပါရွိပါသည္။ ေရွ႕ဘက္ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ဝဲဘက္၌ ပံုႀကီးတစ္ပံု၊ ထိုပံုေအာက္က ပံုစာ၌ 'ရန္ကုန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ေျမဧက ၂ဝဝဝဝ ေပၚတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ႀကီး တည္ ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း'ဟု ေဖာ္ျပထားလ်က္ ယာ ဘက္က ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၏ ပုံေအာက္တြင္ ေအာက္ပါ ပံုစာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 'ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ(NYDC ဒုတိယ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံ ထားရေသာFMIကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝ(ခ) မစၥတာဆာ့ခ်္ပန္း'။
အတြင္းဘက္ေဆာင္းပါးတြင္ 'ကမၻာ့အေရွ႕ တိုင္းစီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ ႐ႈခင္း'ဟူေသာ ပံုစာျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕မွ အထပ္ျမင့္တိုက္အစုအေဝးပံု၊ က်န္တစ္ျခမ္းတြင္ 'ရန္ကုန္ျမစ္ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းသေဘၤာဆိပ္ ၌ ေရခ်ဳိးေနရသည့္ ျပည္သူလူထုဘဝ'ပံုစာျဖင့္ ရႊံ႕ေရမ်ားျဖင့္ ေနာက္ေနေသာ ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ ကမ္း၌ လူႀကီးတစ္ဦး၊ ကေလးတစ္ဦး ေရဆင္း ခ်ဳိးေနေသာပံုျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ေရရွားပါးမႈ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။ ယင္းေဆာင္းပါးမွ စာပိုဒ္အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။ ထို ေဆာင္းပါးပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ စက္ ကြင္းမလြတ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေတာ္သစ္ တြင္ ယခုေလးထပ္တိုက္မ်ားမွာပင္ ေရမရေသာ ဒုကၡ၊ ေျခာက္ရက္တစ္ခါ၊ ခုနစ္ရက္တစ္ခါသာ ရပါသည္။ အထပ္ျမင့္တိုက္ႀကီးေပၚ ေရပို႔လႊတ္ ရန္ တာဝန္ယူမယူစည္ပင္က ေရဌာနကို ေမး ၾကည့္သင့္ပါသည္။
ေထာင္ဘီလူးဘဦး၏ 'သူေဌးၿမိဳ႕သစ္အလို မရွိ'ေဆာင္းပါးတြင္ ဤသို႔ စတင္နိဒါန္းပ်ဳိးထား ပါသည္။
'ရန္ကုန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္း ၾကည့္ျမင္ တိုင္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို သူေဌးရပ္ ကြက္အျဖစ္ ဖန္တီးၿပီး ၿမိဳ႕သစ္မွရရွိသည့္ ဝင္ေငြ မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ျပင္ဆင္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေျပာလိုက္တယ္ခင္ဗ်ာ။ အဲဒီၿမိဳ႕သစ္ႀကီး တည္မယ့္အစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္ဟိုတယ္မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ တိုင္းရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမူဝါဒမ်ား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားလိုက္တာခင္ဗ်ား''
''ၿမိဳ႕သစ္ဟာ ဗားကရာတံတားေလးကို ျဖတ္ ကူးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဟိုဘက္ျခမ္းမွာ သူေဌးမ်ား အတြက္ ဧကကြက္ေတြနဲ႔ ေနထိုင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ တကယ့္ခ်မ္းသာတဲ့ သူေဌးရပ္ကြက္တစ္ခုကို ထူ ေထာင္ႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာတယ္ခင္ဗ်ာ။
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဟာ လူကုံထံမ်ားေနထိုင္ ၾကမည့္ ဒုတိယေနရာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕နဲ႔ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ေျပာခဲ့တာခင္ဗ်ာ''
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ရာမွာ အစိုးရ ကေငြစိုက္ထုတ္မည္မဟုတ္ဘဲ ေျမႏွင့္လဲၿပီးတည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာ ေျမဧက ၂၇ဝဝ ေပး႐ံုျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ၿမိဳ႕သစ္သို႔သြား ေရာက္မယ့္တံတားႏွစ္စင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ရွိ အဓိက ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း' ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမွာ တိုင္းအစိုးရက က်ပ္ ၁ဝ ဘီလီယံ (က်ပ္သန္း ေပါင္းတစ္ေသာင္း)အသံုးျပဳကာNYDCကုမၸဏီ ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ဦးသိမ္းေဝ(မစၥတာ ဆာ့ခ်္ပန္း)အား ကုမၸဏီရဲ႕ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားၿပီးၿပီခင္ဗ်ာ။ ဒီစီမံကိန္းရဲ႕ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ(ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၅ဝဝ) ကုန္က်မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုက္တယ္ခင္ဗ်ား။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ေလ့လာဆန္း စစ္ရန္ တ႐ုတ္ CCCCကုမၸဏီနဲ႔ ပထမသေဘာ တူညီမႈစာခ်ဳပ္ (Famework Agreement) ကို လည္း မၾကာခင္က လက္မွတ္ထိုးၿပီးသြားၿပီလို႔ သိရတယ္ခင္ဗ်ာ''
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးဟာ အလြန္ပဲ အံ့ၾသစရာေကာင္း ပါတယ္။ ၿမိဳ႕သစ္တည္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အတြက္မဟုတ္ဘဲ သူေဌးေတြအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္ ႀကီးတည္တာပါလို႔ ေျပာလိုက္တာ အလြန္ရွက္ စရာေကာင္းတဲ့စကားပဲ ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမိုင္းမွာ သူေဌးေတြအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေပး တာ ဟာ ဒီတစ္ႀကိမ္က ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားတယ္ခင္ဗ်ား။ အာဏာရွင္ႀကီး ေဟာင္းဦးသန္းေရႊေခတ္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ႀကီး တည္ခဲ့တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က သူေဌးေတြအတြက္ပါ လုိ႔ ထုတ္ၿပီးေတာ့ မေျပာခဲ့ဖူးဘူးခင္ဗ်ား''