images
UN
UN
လူငယ္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ (ဒုတိယပိုင္း)
သူရေအး Monday, 28 May 2018
လူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ အသြင္လကၡဏာတစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္လို၊ တြစ္တာလို ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ား အေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာတည္မွီေနသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနၾကသည့္ ေနထိုင္မႈပုံစံ မ်ားကတစ္ဆင့္ လူမႈေရးဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈ အသြင္မ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာသည္မ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ လူ ငယ္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအေျခခံတြင္ ယုံၾကည္မႈ မ်ား၊ အျပဳအမူႏွင့္ ဟန္ပန္အမူယာမ်ား၊ စိတ္ဝင္ စားမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ အဝတ္အစား၊ ကိုယ္ ဟန္အမူအယာ၊ စကားေျပာဆိုပုံ၊ စကားအသုံး အႏႈန္း၊ ခ်စ္သူအတဲြထားပုံအေပၚ အေလးထား မႈကအစ ေခတ္ေပၚေတးဂီတ၊ တီဗီြ၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ အင္တာနက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ ထဲသို႔ ထိုးေဖာက္ၿပီး အၿမဲေျပာင္းလဲေနသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ စတစ္ေကာ္လာ၊ ရွပ္အျဖဴႏွင့္ ပုဆိုးဝတ္လူငယ္မ်ားထဲတြင္ ဆံပင္အေၾကာင္ အၾကား တံျမက္စည္းေထာင္၊ ဒူးဖုံး ေဘာင္းဘီ ဝတ္၊ တက္တူးထိုး၊ နားကြင္းနားကပ္ဆဲြ လူငယ္ မ်ားလည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အလုပ္ခြင္ဝင္ၿပီး လက္ေၾကာတင္းတင္းလုပ္ေနသည့္ လူငယ္မ်ား ရွိသလို ႏိုင္ငံျခားေဖ်ာ္ေျဖေရး အႏုပညာသည္ မ်ားႏွင့္မျခား ဝတ္စားဆင္ယင္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္ တန္သြားလာေနၾကသည့္ လူငယ္မ်ားကိုလည္း စူပါမားကက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အထူး သျဖင့္ ယေန႔လူငယ္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈက လႊမ္းမိုးေန သည္ဟု ဆိုရမလိုပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုကိုရီးယား ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမွန္မဟုတ္ဘဲ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ က ဝါးမ်ဳိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ လာျခင္းျဖစ္သည္ကို လူငယ္မ်ား သတိျပဳေစလို သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏အျမင္တြင္ မတင့္ တယ္၊ မသင့္ေလ်ာ္သည္ကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အျဖစ္ သြတ္သြင္းက်င့္သုံးျခင္းမွာ သင့္၏ မသင့္ ၏ စဥ္းစားၾကဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအဖို႔ အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈ (Westenization)ကို စိုးရိမ္ဖို႔လိုသလို ကိုရီးယား ယဥ္ေက်းမႈ(Koreanization)ကိုလည္း ေစာင့္ ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ အဓိကမွာ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်း မႈပ်က္စီးမခံဖို႔၊ အ႐ုိင္းလကၡဏာမ်ားမကူးစက္ေစဖို႔ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသြား ၾကဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
Globalization တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ယဥ္ေက်းမႈ
လူသည္ လူပီပီသသေနထိုင္ခြင့္ရွိမွ၊ ေနထိုင္ တတ္မွ ယဥ္ေက်းသည့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းဟု ေခၚ ဆိုႏိုင္ေပသည္။ လုံျခံဳသည့္ အမိုးအကာေအာက္ တြင္ အေၾကာင့္အၾကမဲ့စြာ ေနထိုင္ခြင့္ရွိရမည္။ လတ္ဆတ္သည့္ေလကို႐ွဴ႐ႈိက္ၿပီး သန္႔ရွင္းသည့္ ေရကိုေသာက္သုံးကာ အာဟာရမွ်တစြာ စား ေသာက္ႏိုင္ရမည္။ သင္ၾကားခြင့္၊ သင္ယူခြင့္၊ တတ္ေျမာက္ခြင့္ႏွင့္ ခြန္အား၊ ဥာဏ္အား၊ ပညာ စြမ္းအားမ်ားကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသုံးခ်ခြင့္ ရွိရမည္။
ထို႔ျပင္ အဆင့္ဆင့္ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ ေသာ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ဆက္ခံႏိုင္ ရမည္။ ဤသည္မွာ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႕ အဖဲြ႕အစည္း၏ ပုံရိပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ကမၻာျပဳမႈ ျဖစ္စဥ္ (Globalization)တြင္ ပါဝင္ေနၾကသည္ ျဖစ္ရာ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းပြတ္တိုက္မႈ (Culture Clash)ရွိေနမည္သာျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ ယဥ္ေက်းမႈထဲက ေကာင္းတာသူယူသလို သူ႔ယဥ္ေက်းမႈထဲကလည္း ေကာင္းတာကို ယူရမည္ျဖစ္သည္။အဓိကမွာ မူလရွိၿပီးသား ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္းမရွိ ဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းပြတ္တိုက္ ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္ခံအားနည္းလွ်င္ ႐ုိက္ပုတ္ခံရတတ္သည္ကို သတိျပဳဖို႔လို သည္။
ယေန႔ လူငယ္တခ်ဳိ႕ ဝတ္ပုံစားပုံ၊ ေနပုံထိုင္ပုံ၊ ျပဳမူဆက္ဆံပုံ၊ ေတြးေခၚပုံ၊ ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းပုံ၊ လက္ခံက်င့္သုံးပုံမ်ား သည္ ယဥ္ေက်းမႈလိႈင္းေၾကာင့္ အရွိန္ အဟုန္ႏွင့္ေျပာင္းလဲေနသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲျခင္းက နည္းၿပီး ဆိုးေသာေျပာင္းလဲျခင္းကမ်ား လာလွ်င္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္လာသည္။ ယေန႔ ေခတ္လူငယ္ေမာင္မယ္တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို အေလးဂ႐ုမျပဳ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကသည္ မွာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရင္ေလး ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္း သည္ဟုဆိုရာတြင္ မိန္းကေလးမ်ား ထိုင္ မသိမ္းဝတ္မွ၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား ေတာင္ ရွည္ပုဆိုးဝတ္မွဟု မဆိုလိုေပ။ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားဝတ္စုံကို ထိန္းသိမ္းရမည္။ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို အေလးထားရ မည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္အသိမ်ဳိးရွိလွ်င္ လုံေလာက္ေပသည္။
ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရး
ေခတ္ကာလတစ္ခု၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ယင္းကာလရွိ လူ႔ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက ျပ႒ာန္းသည္ဟု ဆို သည္။ ေရွးေခတ္ျမန္မာေယာက်္ားကေလး မ်ား သတၱိရွိေၾကာင္းျပသသည့္အေနျဖင့္ ေပါင္တြင္ ထိုးကြင္းထုိးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ ျဖစ္၍ ယေန႔ေခတ္တြင္ ျမန္မာေယာက်္ား ကေလးမ်ား ေပါင္တြင္ထိုးကြင္းမထိုးၾက၍ သတၱိမရွိဟု ေျပာ၍မရေပ။ လက္တို႔၊ေက်ာ တို႔၊ ေျခသလုံးတို႔တြင္ တက္တူးထိုးေနၾက သည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား ေရွးကလို ထဘီကို ေျခမ်က္စိဖုံးေအာင္ မဝတ္ၾကေတာ့၍ အရွက္အေၾကာက္မရွိေတာ့ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ လူငယ္မ်ား၏ဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ ပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏အျမင္တြင္ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ခေလာက္ျဖစ္ မေနဖို႔က အေရးႀကီးေပသည္။ ထို႔ျပင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားက ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေနဖို႔လိုသလို ကိုယ္တြင္းမွာရွိေသာ စိတ္၏ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေနဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးေပသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဟု ေျပာရာမွာလည္း အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ အခက္ အခဲရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ပုဆိုးသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမဟုတ္ဘဲ အိႏၵိယမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ပုံမွာ တ႐ုတ္က ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းက်ပ္တည္းေသာယဥ္ေက်းမႈ သည္ ၾကာရွည္ခံဖို႔ ခက္သလို တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈမရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ပ်က္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္သာျဖစ္ သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ ေက်းမႈအေဟာင္းမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို ျပတိုက္ထဲ တြင္သိမ္းထားခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသယ္ေဆာင္သြားဖို႔ ပင္ျဖစ္သည္။ အ႐ုိးကို အရြက္မဖုံးရဆို သလို မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားသင့္ေပ သည္။
ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏တာဝန္
ယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ယေန႔ျမန္မာလူငယ္မ်ား ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံ ေရးကိုလည္း စိတ္ဝင္စားဖို႔လိုသည္။ ႏိုင္ငံ ေရးနားလည္လာလွ်င္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို သေဘာ ေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ေရျမင့္ ၾကာတင့္ဟူေသာစကားႏွင့္အညီ ယဥ္ေက်း မႈျမင့္မွ လူမ်ဳိး၏ဂုဏ္က်က္သေရလည္း ျမင့္မားကာ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ၏ တန္ဖိုးကို နားလည္လက္ခံလာမည္ျဖစ္ သည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လူငယ္ အမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ ပညာတတ္လူငယ္ အမ်ားစုရွိရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား၏ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ ျပန္ လည္ထြန္းကားကာစ ျပဳလာသည္ကို လည္း အားရဖြယ္ေတြ႔ရွိရသည္။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းေခတ္ထဲမွ ေကာင္းျမတ္သည့္ အစဥ္အလာမ်ားကိုလည္း လူငယ္ထုအတြင္း ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာ ေနသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေတြ႕ရသည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြက္၊ မိမိယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ လူငယ္သဘာဝ ေပါ့ပါးသည့္ဘဝဟန္ႏွင့္ က်င္လည္ေနရာ က ခုန္ထြက္ကာ တည္ၾကည္ေလးနက္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးႀကီးမားေသာ လူငယ္ မ်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြား ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဆိုသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂ဝဝဝ)ေက်ာ္ ကတည္းက ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ရွိခဲ့ သည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာမွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁ဝဝဝ)ေက်ာ္ ကတည္းက ရွိခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈ ထက္ေစာၿပီး ေရွးက်သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာဆိုတာ ကိုယ့္ ဘာသာ၊ ကိုယ့္စာ၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္၊ ကိုယ္ပိုင္စံမ်ားရွိၿပီး သား လူမ်ဳိးဆိုသည္ကို မေမ့ၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္ ေပသည္။မေမ့ဖို႔လိုသလို ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ကို ခိုင္ခိုင္မာမာထိန္းသိမ္းရမည္ဟူေသာ စိတ္မ်ဳိးေမြးၾကဖို႔လည္းလိုေပသည္။ ျမန္မာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အေပၚယံဗဟိဒၶ ယဥ္ေက်းမႈကို အတုယူရ မွာ မဟုတ္ေပ။ ယခုေခတ္ ကိုရီးယား ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္ကလည္း သူတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈစစ္စစ္ မဟုတ္ေပ။ အေနာက္တိုင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈအေငြ႕အသက္ မ်ား လႊမ္းမိုးခံထားရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ားကို ထပ္ဆင့္ကူးယူမေနဘဲ သူတို႔၏အတြင္း စိတ္တြင္ရွိေသာ အဇၩတၱယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ ေသာ သဘာဝေက်ာက္ေတာင္မ်ား ေပါ မ်ားလွသည္။ေရေျမမွာ တိုင္းျပည္တိုးတက္ ေအာင္ မည္သို႔ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက သလဲဟူေသာ သူတို႔၏ အားထုတ္ႀကိဳးစား ပုံကို အတုယူၾကရမွာျဖစ္သည္။ ကိုရီးယား လူငယ္ေတြ အာရွတိုက္မွာ က်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္လာေအာင္ မည္သို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသလဲ ဆုိသည္ကို ေလ့လာၾကရမွာျဖစ္သည္။ သူတို႔လို က်ားကုတ္က်ားခဲ တက္ညီ လက္ညီ ႀကိဳးစားမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ ဆိုတာ အာရွမွာ အာဂပါလားဟုဝိုင္းၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလာၾကမွာမလဲြေပ။ အထက္ တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူမ်ဳိး၏ အသက္ပင္ျဖစ္ေပရာ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ၾကသည့္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ ေက်းမႈတန္ဖိုးကို နားလည္ၿပီး မိမိတို႔၏ ကိုယ္ ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျမႇင့္တင္သြားဖို႔ တာဝန္ရွိေပသည္။ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းရန္မွာ လူငယ္မ်ား တြင္သာ တာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရွိေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ လူ႔အျဖစ္ကို တန္ဖိုးထားၿပီး လူ႔ယဥ္ေက်းမႈကို ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ေက်မႈအေပၚတြင္ တည္မွီလ်က္ရွိရာ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အက်င့္စ႐ုိက္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလးစားထိန္းသိမ္း သြားသင့္ပါေၾကာင္း အေလးအနက္တိုက္ တြန္းလိုက္ရပါသည္။