images
UN
UN
မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေလ့လာစရာ ေရႊအင္ပင္သစ္သားေက်ာင္းတိုက္
ေႏြနဒီ(ျမစ္ငယ္) Tuesday, 29 May 2018
မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွာ ျမန္မာမႈ သစ္သားေက်ာင္းေတာ္မ်ားကုိ ေလ႔လာၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းေတာ္မ်ားထဲတြင္ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္း လည္း ပါဝင္ေနသည္။ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္း သည္ လက္ရွိကာလအထိ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ တည္ရွိေနေသာေက်ာင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းအတြင္းဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ ခန္႔ထည္ ေသာ သရက္ကင္းေလွကား ရွစ္စင္းတပ္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ကို လွပခံ့ညားစြာ ေတြ႕ျမင္ရ သည္။ ေက်ာင္းဦးျပာသာဒ္ေဆာင္၊ စႏုေဆာင္၊ ေစတဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ေဘာဂေဆာင္မ်ားကို သစ္သားျဖင့္တည္ေဆာက္ကာ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ ဟန္ အမြမ္းအေျပာက္ပန္းပုမ်ားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ထားသည္။ ထူးျခားသည့္ပံုစံမွာ ေဘာဂ ေဆာင္၊ အာ႐ံုေဆာင္၊ ေစတဝန္ေဆာင္တို႔ကို ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ထားသည့္ ရွားပါေသာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။
ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းသည္ ရတနာပံုေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္းလက္ရာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္သူေဌး ဦးစက္ရွင္ႏွင့္ ေဒၚဘြားတို႔မွ လွဴဒါန္းထားေသာ ေက်ာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ဂံုးေဆာင္စနစ္ တပ္ဆင္ထားေသာေက်ာင္းျဖစ္ ၿပီး လက္ရန္း၊ စက္လံုးမ်ား၊ အမြမ္းပန္းလက္ရာ မ်ားကိုေလ႔လာႏုိင္သည္။ ရတနာပံုေခတ္ေႏွာင္း လက္ရာျဖစ္ကာ ၁၂၅၇ ခုႏွစ္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၉၅တြင္ ေဆာက္လုပ္ကာ တိပိဋကဓရ ေရႊအင္ပင္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဇဝနဓဇအား လွဴဒါန္းခဲ့ေသာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး သီေပါ မင္းပါေတာ္မူၿပီး ၁ဝ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေဆာက္ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းမွာ တိုင္ေပါင္း ၁၅၄ တိုင္ရွိၿပီး တိုင္ထိပ္မ်ားတြင္ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးကဲ႔သို႔ စက်င္ေက်ာက္တိုင္ဖံုးမ်ား ပါရွိ သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာမႈလက္ရာေရႊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးၿပီးလွ်င္ ျမန္မာ့ေရွးလက္ရာ ပန္းပု႐ုပ္အမ်ားဆံုးတပ္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာမႈ လက္ရာ စံျပဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ ႏုိင္ငံ တကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆံုးသြား ေရာက္ေလ႔လာေသာ ျမန္မာမႈေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးအျဖစ္တည္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အထူးသေဘာက်သည့္ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ေသာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ဂုဏ္ယူ ဖြယ္တည္ရွိေနသည္။