images
UN
UN
ၿပီးခဲ႕သည္႕ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ-စပိန္အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ျမင္႕တက္လာ
NG Saturday, 09 June 2018
ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပိန္ႏုိင္ငံၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာကုန္သြယ္မႈပမာဏ မွာျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း စီးပြား ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္စပိန္ ႏုိင္ငံၾကားရွိကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၉ဝ ရွိ ခဲ့ကာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္စပိန္ႏုိင္ငံၾကားရွိ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၉ သန္းသာရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြား ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း စပိန္ႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့သည့္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၆၉ သန္းရွိခဲ့ၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံ မွတင္သြင္းခဲ့သည့္သြင္းကုန္တန္ဖိုး မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ သို႔ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔သည့္ပို႔ကုန္ မ်ားမွာေရထြက္ကုန္မ်ား၊ အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ား၊ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ မ်ားျဖစ္ကာ စပိန္ႏုိင္ငံမွအမ်ားဆံုး တင္သြင္းသည့္သြင္းကုန္မ်ားမွာ အလွကုန္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးကုန္စည္ မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးကုန္စည္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။