images
UN
UN
တုိက္ႀကီးတြင္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဖြင့္
ထြန္းလႈိင္(ၿမိဳင္) Monday, 18 June 2018
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ဘ႑ာႏွစ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳအေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကို ေမ ၁၇ ရက္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၄၅ ရက္ၾကာ ယခုလကုန္ အထိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည္။
အဆိုပါသင္တန္းတြင္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ဳိးဝင္းႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားက ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္ဆရာမမ်ားက စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ပို႔ခ်ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ခ်ဳပ္လုပ္တတ္သည္အထိ သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကို တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ သင္တန္း သူ ၃ဝ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေက်းလက္ေဒသ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။