images
UN
UN
လမ္းလယ္ကြၽန္းပိတ္ဆို႔ကာဆီးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသြားလာရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚ
Friday, 22 June 2018
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ ညီေစေရး ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္းမႀကီးအား ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းက်င္းျခင္း၊ လမ္း လယ္ကြၽန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လမ္းလယ္ကြၽန္းေပၚတြင္ စတီးလက္ရန္း မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီၫြတ္မႈရွိေသာ္လည္း ယခုလတတိယပတ္အတြင္း အမွတ္(၉)အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္လဝက႐ံုးလမ္းႏွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္းအဆံုတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ လမ္းလယ္ကြၽန္းအားဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
အဆုိပါ လမ္းေနရာတြင္ ထိုသုိ႔လမ္းလယ္ကြ်န္းဖ်က္သိမ္းၿပီးမွ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ယခုအခါ အဆုိပါ ဖြင့္ထားသည့္ လမ္းလယ္ကြၽန္းအပိုင္းအား စတီးလက္ရန္းအစားသံပန္း လက္ရန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျပန္လည္တပ္ဆင္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္ သံပန္းလက္ရန္းမ်ားအား လုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေက်ာ္ခြသြားလာမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသြားလာရန္ အခက္အခဲျဖစ္သည့့္အျပင္ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားရန္လည္း ပိုမိုနီးစပ္သျဖင့္ ယခုတပ္ဆင္သည့္ သံပန္းလက္ရန္းမ်ားအား ယာဥ္သြားလာမႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ယခင္ အတိုင္း လမ္းလယ္ကြၽန္းသံပန္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ေရး ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက လိုလားလ်က္ရွိသည္။
ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား