images
UN
UN
စာတတ္သူတိုင္း စာဖတ္ၾကပါစို႔
ၿခိမ္႕ႏိုင္ Sunday, 24 June 2018
စာမတတ္လွ်င္ အကန္းႏွင့္တူ၏။
စာတတ္ပါလ်က္ စာမဖတ္လွ်င္ အျမံဳႏွင့္တူ၏...ဟု ဆိုစကားရိွ၏။ စာ ဖတ္ေသာသူတုိင္းတိုးတက္၍ တုိးတက္ ေသာလူမ်ဳိးတုိင္း စာဖတ္သည္ဟု ကုလ သမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဟာင္း စာေရးဆရာဦးသန္႔က မိန္႔ဆိုခဲ့ ဖူး၏။
စာေပသည္ ဘဝ၏အလင္းေရာင္ျဖစ္ ပါသည္။ မိမိဘဝတိုးတက္ႀကီးပြားလမ္း မေပၚေလွ်ာက္လွမ္းရာ ဒုစ႐ိုက္အမွား ကင္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ရာ အေတြး အေခၚရင့္သန္၍ အမွန္ကိုျမင္တတ္ရမည္။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရပါမည္။ ဘဝအမွား ဘဝအမွန္ ခြဲျခားသိတတ္ဖို႔အတြက္ စာ ဖတ္ၾကရပါမည္။ စာအုပ္စာေပထဲတြင္ ဘဝအလင္းျပလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားရိွသည္။ အရာရာခ်င့္ခ်ိန္ေတြးေခၚႏုိင္ဖို႔ ဗဟုသုတ မ်ားရိွသည္။ အဆိုးအေကာင္းအမွား အမွန္ကိုပိုင္းျခားသိျမင္ဖို႔ စာေပမွအလင္း ေရာင္ရေပမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စာတတ္သူတိုင္း စာဖတ္ ၾကရေပမည္။ စာဖတ္ႏိုင္ဖို႔စာၾကည့္တုိက္ မ်ားေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတည္တံ့ဖို႔လိုပါသည္။ ထိုသို႔ စာၾကည့္တိုက္မ်ားထူေထာင္ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းသည္လူသားမ်ဳိးႏြယ္သစ္တို႔အတြက္ (ဘဝအလင္းခြန္အား)ေပးလွဴျခင္း မည္ ေပသည္။
လူတစ္ေယာက္ သံုးစြဲဖို႔ေငြလိုအပ္ပါ က ေပးလွဴျခင္း၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့၍ ေဆးဝါးလွဴျခင္း၊ အစားအစာျပတ္လပ္ ၍ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၊ ေနစရာမရိွ၍ အေဆာက္အအံုလွဴဒါန္းျခင္း စသည့္ လူလူခ်င္း စာနာေထာက္ထားေစတနာ မ်ားႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈအဖံုဖံုရိွေသာ္လည္း စီး ပြားေရးတိုးတက္ဖို႔ဘာလုပ္ငန္းေတြဘယ္ လိုလုပ္မလဲ၊ သမၼာအာဇီဝမွ်တေအာင္ ဝင္ေငြဘယ္လိုရွာေဖြမလဲ၊ ဘယ္လိုစု ေဆာင္းေခြၽတာသံုးစြဲမလဲ စသည့္အေတြး အေခၚမ်ား၊ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူ ျပဳဘယ္လိုစားေသာက္ေနထုိင္မလဲ၊ လူ ေနမႈပုံစံ ဘယ္လိုေျပာင္းမလဲ၊ ဘယ္ ေရာဂါလကၡဏာ ဘယ္လိုရိွသလဲ၊ ဘယ္ ေဆးဝါး သံုးစြဲသင့္သလဲ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အသိအျမင္ ဗဟုသုတမ်ား၊ ဘဝတာမွာလုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ ဆံုး႐ႈံးမႈနည္းေအာင္၊ စနစ္တက် ေတြးေခၚႏိုင္ဖို႔၊ အမွားအမွန္ ေဝဖန္တိက် ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ 'စိတ္ခြန္အားျပည့္ဝ'ေအာင္ တိုးတက္ထက္ျမက္ဖို႔ဗဟုသုတမ်ား၊ ဘဝ လမ္းညႊန္မႈမ်ား စာအုပ္စာေပထဲတြင္သာ ရိွပါသည္။
ထိုစာအုပ္စာေပရတနာမ်ားကို စနစ္ တက်ထိန္းသိမ္းစုေဆာင္းရာသည္ စာ ၾကည့္တိုက္ျဖစ္သည္။ ထိုစာေပဘဏ္ တိုက္ စာၾကည့္တိုက္မွာ စာေပမ်ဳိးစုံကို သိလိုရာ ဖတ္ခ်င္ရာ စာေပမ်ား တစ္ထိုင္ တည္း ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
လူတစ္ေယာက္ ဘဝျမင့္မားဖို႔ စီးပြား ေရးလုပ္ရန္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလုံ ေလာက္ေအာင္ ထုတ္ေပးကူညီေသာ္ လည္း ထိုသူသည္ က်ိန္းေသတိုးတက္မႈ ရႏိုင္မည္ဟု အာမမခံႏိုင္၊ မေျပာႏုိင္ပါ။
သို႔ေသာ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ထူ ေထာင္ေပးျခင္း၊ စာတတ္သူတိုင္း စာေပ ဖတ္ေစျခင္းျဖင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာကို ထူးခြၽန္စြာတိုးတက္ ေစမည္ဟူေသာအဆုိကိုမူ ေျမႀကီးလက္ ခတ္မလြဲ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာႏုိင္ပါ သည္။ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ထူေထာင္ေပး ရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ျမင္ ဖို႔ စံငါးရပ္ႏွင့္ညီေသာ အဆင့္မီစာၾကည့္ တိုက္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ စံငါးရပ္မွာ (၁)ဘ႑ာေငြ၊ (၂)အေဆာက္ အအုံ၊ (၃)စာအုပ္၊ (၄)စနစ္တက်ငွားရမ္း မႈ ထိန္းသိမ္းမႈတာဝန္၊ (၅)စာၾကည့္တိုက္ မွာ စာဖတ္သူ စာအုပ္လာငွားသူရွိရမည္။
ထိုသို႔အဆင့္မီျပည့္စုံေအာင္ျမင္ေသာ 'စာၾကည့္တိုက္'ျဖစ္ေအာင္ ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ အမ်ားအက်ဳိးဦးတည္၍ အနစ္နာခံကာ ေစတနာထက္သန္စြာ စီစဥ္လွဴဒါန္းသူ မ်ား၏ ေက်းဇူးဂုဏ္ကိုလည္း မေမ့သင့္ ပါ။
ေရွးလူႀကီးမ်ားအေျမာ္အျမင္ႀကီးမား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔စာဖတ္ ရသည္။ ဗဟုသုတရသည္။ အသိဥာဏ္ အျမင္မွန္ကန္ၿပီး အလင္းေရာင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဘဝတိုးတက္ရပါသည္ဆို လွ်င္၊ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ သစ္မ်ားဘဝ မိမိလိုတိုးတက္ေအာင္ ထူး ခြၽန္ေအာင္ စာေပေတြ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ ဖို႔ မိမိအလွည့္တြင္ မပ်က္ကြက္ေအာင္ တာဝန္သိစြာ ထမ္းရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ေရွ႕ က လူႀကီးမ်ား၏ေက်းဇူးကိုေပးဆပ္ရာ ေရာက္ေပမည္။
၁ဝ-၆-၂ဝ၁၈ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)က မဂၤလာတရားႏွင့္ညီညြတ္ျပည့္စုံေသာ ဘဝအလင္းေရာင္ေပး အလွဴအျဖစ္ ေလး အိမ္စုေက်းရြာ မဂၤလာစာၾကည့္တိုက္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ 'ႏွလုံးက်န္းမာမွ လူ က်န္းမာမည္' စိတ္ဓာတ္ခြန္အား ျပည့္ဝ က်န္းမာမွ လူ႔ဘဝတိုးတက္က်န္းမာ မည္။ စိတ္ခြန္အား ျဖည့္ဆည္းဖို႔ စာဖတ္ ၾကရမည္။ လူတုိင္းစာဖတ္ႏိုင္ဖို႔ စာၾကည့္ တိုက္ႀကီး မိမိေက်းရြာ ေလးအိမ္စုမွာ ရွိ အပ္သည္၊ ရွိေစရမည္ဟု စိတ္ေစတနာ ထက္သန္ရည္မွန္းအစျပဳခဲ့သူမွာ ''ေလး အိမ္စုဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱသာရ'' ဆရာေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ျခင္းျဖင့္ ဆရာေလး ေဒၚေဟမာစာရီႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ႀကီး ၾကပ္ေကာ္မတီ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ တုိးတက္ ေသာ စာခ်စ္သူလူငယ္မ်ား၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ေလးစားဂုဏ္ယူ ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။
ေလးအိမ္စုေက်းရြာ မဂၤလာစာၾကည့္ တုိက္ကုိ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၂ရက္ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုဆုိလွ်င္ ၂၅ႏွစ္ ၾကာ ခုိင္ၿမဲလာခဲ့ပါသည္။ ယခင္ အလ်ား ၁၇ေပ x အနံ ၁၆ေပ၊ ပ်ဥ္ကာ ပ်ဥ္ခင္း အေျခအေနမွ ယခုအခါ အလ်ား ၄၈ေပ x အနံ ၂၄ေပRC ႏွစ္ထပ္ အေဆာင္ပါ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ စာၾကည့္တုိက္ ရန္ပုံေငြ ၅၃ သိန္းအထိထားရွိႏုိင္ၿပီး ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာအုပ္ ၃၇၆၄ အုပ္၊ မဂၢဇင္းမ်ဳိးစုံ ၈၅၈၅အုပ္၊ အေပ်ာ္ဖတ္ ၂၅၅အုပ္၊ ႐ုပ္ျပ ၃၅၅အုပ္၊ ဂ်ာနယ္စုံ ၁၅၅၅ အုပ္ထားရွိႏုိင္ပါၿပီ။
မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေလးအိမ္စုေက်းရြာ 'မဂၤလာ'စာၾကည့္တုိက္၏ ေအာင္ျမင္မႈ သည္ ဂုဏ္ျပဳစံတင္ထုိက္လွပါသည္။ ထုိ မဂၤလာစာၾကည့္တုိက္မွ စာဖတ္ျခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ေနာင္အခါ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံ့တာဝန္ ကုိထူးခြၽန္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားစြာ ေပၚ ထြက္လာမည္မွာမလြဲဟု ရဲဝံ့စြာအဆုိျပဳ ရဲပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ေဒသတြင္ စာ ေကာင္းေပမြန္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ အဆင့္မီစာၾကည့္တုိက္ႀကီးရွိၿပီး စာတတ္ ပါလ်က္ စာမဖတ္ေသာ္ လူ႕ဘဝ အ႐ႈံးရ ႏုိင္မည္။ တုိးတက္ေသာလူမ်ဳိးတုိင္း စာ ဖတ္ေနၾကပါသည္။ စာဖတ္၍ ဘဝတုိး တက္ေအာင္ 'စာဖတ္ၾကပါစုိ႔' မိမိတုိ႔ရဲ႕ စာေပဘဏ္တုိက္ စာၾကည့္တုိက္ႀကီး လည္း တုိးတက္ခုိင္ၿမဲေအာင္ ဝုိင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းကူညီၾကရန္ လွဴဒါန္းျဖည့္ဆည္း ၾကရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေရးသားတင္ျပ လုိက္ရပါသည္။