images
UN
UN
ေတာႀကီးရိပ္ျမံဳ မဟာဝုန္မွာ
Monday, 02 July 2018
တစ္ခုေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ျမတ္ စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ေဝသာလီျပည္အနီး မဟာဝုန္ေတာႀကီး ဝယ္စံပယ္ေတာ္မူေနေလသည္။
သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ေလၿပီးေသာ ရဟႏၲာအေပါင္းျခံရံလ်က္ သီတင္းသံုး ေတာ္မူေနစဥ္သက္ေတာ္ ၁၂ဝ ရိွေပေသာ ရဟႏၲာအရွင္မႀကီးတစ္ပါးသည္ ဘုရား ရွင္ထံေတာ္ပါးသို႔ ေရာက္လာေလသည္။ အရွင္မႀကီးသည္ ဘုရားရွင္ေရွ႕ေတာ္တြင္ ပုဆစ္ဒူးခ်ထိုင္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ လက္ ႏွစ္ဖက္ကိုပူးယွက္၍ နဖူးထက္တြင္ တင္ ေတာ္မူေလသည္။ သို႔တင္ရင္းႏွင့္ပင္-
''ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား အရွင္ျမတ္ ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္၏ႏို႔ခ်ဳိျဖင့္ ႀကီး ပြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့ပါ၏ဘုရား။ အရွင္ျမတ္ ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္၏သား ျဖစ္ပါ သည္ဘုရား။ အရွင္ျမတ္ဘုရားကား တပည့္ေတာ္အား သံသရာဝဲၾသဃမွ ကူးေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ဖခင္ျဖစ္ပါ ၏ဘုရား။
ခမည္းေတာ္အား ပန္ၾကားပါ၏ ဘုရား...သမီးေတာ္သည္ ယေန႔ပင္လွ်င္ ပရိနိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူပါမည္ဘုရား။ အရွင္ဘုရား၏မ်က္ႏွာေတာ္ကို ယေန႔ ေနာက္ဆံုး ဖူးေျမာ္ရျခင္းျဖစ္ပါ၏ဘုရား။ အရွင္ဘုရားအား ရိွခိုးကန္ေတာ့ျခင္းသည္ ယေန႔ေနာက္ဆံုးကန္ေတာ့ျခင္းပါဘုရား'' ဟု ေလွ်ာက္ထားၿပီး ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ ၏ ေျခဖဝါးေတာ္ျမတ္ကို အရွင္မႀကီး၏ မ်က္ႏွာအပ္ကာရိွခိုးေလသည္။
ေဂါတမီေထရီအရွင္မႀကီးက ပရိ နိဗၺာန္စံဝင္ေတာ္မူမည္ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထား ေသာအခါ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး က ''ေဂါတမီပရိနိဗၺာန္မစံဝင္မီ မိမိ၏ တန္ခိုးေတာ္တို႔ကိုျပပါဦးေလာ့''ဟူ၍ မိန္႔ ေတာ္မူသျဖင့္ ေဂါတမီေထရီအရွင္မႀကီး သည္ တစ္ပါးမကမ်ားလွစြာေသာ တန္ ခိုးေတာ္တို႔ကို ျပေတာ္မူေလသည္။
ေထရီအရွင္မႀကီးသည္ မိမိ၏ စ်ာန္တန္ခိုးျဖင့္ ေကာင္းကင္သို႔တက္ ၿပီး ျမင္းမိုရ္ေတာင္ႀကီးကို ထီး႐ိုးျပဳ၍ ကမၻာေျမႀကီးကို ထီးရြက္ျပဳကာ အာကာ သတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း၊ ေရျပင္ေပၚ တြင္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေန႔လယ္မွာပင္ လႏွင့္ ၾကယ္တုိ႔ ထြန္းေတာက္ေစျခင္း၊ ေနမင္း သည္ အပူရိွန္မေပးဘဲ လမင္းကဲ့သို႔ အလင္းေရာင္သာေပးျခင္း၊ ေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးကို အခိုးအလွ်ံမ်ားထြက္ေစ ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တစ္ခြင္ဝယ္ တိမ္ကြန္ ရက္ တိမ္ပန္းဆိုင္းတို႔ ဆင္ယင္ျခင္း၊ ပဒုမၼာၾကာမ်ားေကာင္းကင္မွ ေျမျပင္သို႔ စိုက္ၿပီး ပြင့္ေစျခင္း၊ ေျမျပင္မွ ပဒုမၼာၾကာ ပြင့္တို႔ ေကာင္းကင္သို႔ေမွ်ာ္ၿပီး ပြင့္ေစ ျခင္း စေသာ အထူးထူးေသာ တန္ခိုး ေတာ္တို႔ကိုျပၿပီး ဘုရားရွင္၏ေျခဖဝါး ေတာ္တြင္ မ်က္ႏွာအပ္ရိွခိုးေတာ္မူရင္း ''ဤသို႔ကန္ေတာ့ျခင္းကား တပည့္ေတာ္ ၏ ေနာက္ဆံုးကန္ေတာ့ျခင္းပါဘုရား'' ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူေလသည္။

ေဂါတမီေထရီအရွင္မႀကီး ဘိကၡဳနီ ဘဝေရာက္ႏိုင္ရန္ သာဝတၴိျပည္သား သာကီဝင္မင္းသား ၅ဝဝ တို႔၏ဇနီးတို႔ လည္း ခင္ပြန္းသည္မ်ား ရဟႏၲာျဖစ္ၾက သည့္အခါ သူတို႔လည္း ဘိကၡဳနီအရွင္မ မ်ားျပဳလိုၾကေသာေၾကာင့္ အရွင္မႀကီး ေဂါတမီထံလာေရာက္ပူေပါင္းၾကကာ ဘုရားရွင္သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ေဝသာ လီျပည္မဟာဝုန္ေတာႀကီးသို႔ ေျခက်င္ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီး ဘီကၡဳနီရဟန္းျဖစ္ေရး ပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။
အရွင္အာနႏၵာမေထရ္သည္ မိေထြး ေတာ္အရွင္မႀကီးႏွင့္တကြ မင္းသမီး ၅ဝဝ တို႔ မေလွ်ာက္လွမ္းစဖူး ေျခက်င္ ေလွ်ာက္လာသည့္အတြက္ ဖဝါးေတြ ဖူး ေရာင္၊ ေသြးေတြထြက္သူကထြက္၊ တစ္ ကုိယ္လံုးေရခ်ဳိးထားဘိသို႔ ေခြၽးေတြ ရႊဲ ေနသည့္ပံုကိုေတြ႕ရသည့္အခါ ဘုရားရွင္ ထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္ပန္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သာသနာ့ေဘာင္ဝင္ခြင့္ ရျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ေဂါတမီအရွင္မႀကီးႏွင့္တကြ ခင္ပြန္း သည္မ်ား ရဟန္းဝတ္သည့္အတြက္ က်န္ ရစ္သူဇနီးတို႔သည္ အရွင္မႀကီးေဂါတမီ ၏ေစာင္မမႈျဖင့္ ဘိကၡဳနီမ်ားျဖစ္လာၾက ၏။ ဘုရားရွင္က တရားေတာ္မ်ား မိန္႔ ၾကားခ်ီးျမႇင့္ေလရာ အားလံုးပင္အာသေဝါ ကင္းကြာ ရဟႏၲာေထရီမမ်ားျဖစ္ၾက ေလသည္။
ထိုေန႔ကားေဂါတမီေထရီအရွင္မႀကီး ႏွင့္တကြ ၅ဝဝ ေသာ ေထရီမမ်ားသည္ လည္း ဘုရားရွင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ရွိခိုးဦးခ်ၾကၿပီး ''ဘုန္းေတာ္သခင္ရွင္ ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ်ားအား ပရိနိဗၺာန္ျပဳခြင့္ေပးေတာ္မူပါ အရွင္ျမတ္ ဘုရား''ဟူ၍ေလွ်ာက္ထားၾက၏။
''ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူသည့္ ျမတ္ စြာဘုရား တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ဘုန္း ေတာ္ႀကီးလွေသာ ရွင္ပင္ဘုရား၏မိေထြး ေတာ္ေဂါတမီသည္ တပည့္ေတာ္မ်ား အေပၚတြင္သနားညႇာတာက႐ုဏာျဖင့္ လြန္စြာေက်းဇူးေတာ္ႀကီးလွပါေပတယ္ အရွင္ျမတ္ဘုရား။ အရွင္ဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ရိပ္ကိုခိုလႈံ၍ အရွင္မႀကီး မိေထြးေတာ္၏ဆံုးမစကားကို လိုက္နာ ၾကရတဲ့အတြက္ တပည့္ေတာ္မ်ားမွာ ကိေလသာအာသေဝါေလွ်ာက်ကင္းကြာ ၍ ရဟႏၲာေထရီအျဖစ္သုိ႔ ဆိုက္ေရာက္ ၾကရပါသည္ဘုရား။ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဆင္မသည္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကို ျဖတ္၍ လြတ္လပ္စြာထြက္ရသည့္အလား တပည့္ေတာ္မ်ားသည္လည္း ဘံုဘဝ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကိုျဖတ္ေတာက္ၿပီး နိဗၺာန္ ေရႊျပည္သုိ႔ ထြက္သြားၾကရပါၿပီဘုရား။

တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သာသနာ ေတာ္ႀကီးအတြင္း ေရာက္ၾကရပါေသာ ေၾကာင့္ လြန္စြာအက်ဳိးႀကီးပါေပ၏။ ဝိဇၨာ သံုးပါးÓဏ္သြားေပါက္၍ သာသနာေရး ဆိုင္ရာကိစၥအလံုးစံုကို ျပဳက်င့္ျခင္းကိစၥ ၿပီးပါၿပီဘုရား။ ပဋိသမိၻဒါ ေလးပါး၊ သမာပတ္ရွစ္ပါး၊ အဘိÓဥ္ ေျခာက္ပါး တို႔ကိုလည္း အလံုးစံုရရွိၾကပါၿပီဘုရား။ ယခုပရိနိဗၺာန္ဝင္စံဖို႔ အခြင့္ေပးသနား ေတာ္မူပါဘုရား''ဟူ၍ နဖူးႏွင့္ ၾကမ္းထိ ဦးခိုက္ရွိခိုးရင္းေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ရွင္ ေတာ္ဘုရားက-
''ခ်စ္သမီးတို႔ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံဖို႔ အေရးမွာ ငါဘုရားသည္ တစ္စံုတစ္ရာ မိန္႔ၾကားရန္မရွိပါေပ။ဝင္စံခ်ိန္ကို သင္တို႔ သာသိၾကေလေလာ့''ဟူ၍မိန္႔ေတာ္မူ ေလသည္။
ဤေထရီမ်ား ဤသို႔မေလွ်ာက္ထား မီကပင္ ေဂါတမီေထရီအရွင္မႀကီးသည္ ေကာင္းကင္သို႔ တက္ၾ<ြကၿပီး တန္ခိုးေတာ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုျပသခဲ့ၿပီး၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကကုန္ေသာ အလွဴရွင္တို႔သည္ အရွင္မႀကီးပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံေတာ္မူမည္ကို သိၾက၏။ ေက်ာင္း သို႔သြားကာ နဖူးေျမခ်ကန္ေတာ့ၾကၿပီး နိဗၺာန္ဝင္စံရန္အေရး ေစာပါေသးသည္ဟူ ၍ ရင္ဘတ္ကို လက္ဝါးျဖင့္႐ိုက္ၿပီး ႐ႈိက္ ႀကီးလွစြာငိုေၾ<ြကးရင္း ေတာင္းပန္ၾကပါ ကုန္၏။ သို႔ေသာ္ အရွင္မႀကီးက ''နိဗၺာန္ ဝင္စံျခင္းကား ေကာင္းမႈႀကီးျဖစ္လွပါ သည္။ ညီမတို႔ မတားကုန္ပါလင့္''ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။
မဟာဝုန္ေတာႀကီးအတြင္း ေက်ာင္း သခၤမ္းတြင္ အရွင္မႀကီး ေဂါတမီေထရီ ႏွင့္သာကီဝင္မင္းသမီးရဟႏၲာေထရီ၅ဝဝ တို႔သည္ အမွတ္ျဖင့္က်င့္ျမဲဝတ္ကို က်င့္ ၾကံရာ ပထမစ်ာန္မွ စတုတၴစ်ာန္တိုင္ ဝင္စားၿပီး ၿငိမ္သက္သြားၾကကုန္၏။
ေဂါတမီေထရီမႀကီး ဘုရားရွင္အား ရွိခိုးၿပီးေက်ာင္းတိုက္မွထြက္ခြာခဲ့ရာ ျမတ္ စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေက်ာင္းဝင္း ႀကီး၏ မုခ္ဝထိ လိုက္ပို႔ေတာ္မူခဲ့ေလ၏။
ဘုရားရွင္က အရွင္အာနႏၵာအား ''အာနႏၵာ ယေန႔မိေထြးေတာ္ႀကီးႏွင့္ တကြ ၅ဝဝေသာ ရဟႏၲာေထရီတို႔လည္း နိဗၺာန္ဝင္စံေတာ့မည္။ ရဟန္းတို႔ကို စုေဝး ေလာ့''ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သိၾကားနတ္ မင္းကလည္း ဝိသုၾကံဳနတ္သားအား ေထရီမ်ား နိဗၺာန္ဝင္စံမည္။ သၿဂႋဳလ္မႈကို ျပဳဟူ၍ မိန္႔၏။ ဝိသုၾကံဳနတ္သားသည္ လည္း ေညာင္ေစာင္းမ်ား ဖန္ဆင္းၿပီး ေထရီမမ်ား၏ ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ပို႔၏။