images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္
ရာဇ Tuesday, 03 July 2018
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကိုယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီ လမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန တြင္စတင္က်င္းပခဲ့သည္။
အစည္းအေဝးသို႔JMC-U အဖြဲ႕ဝင္ အစိုးရ၊
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သား အစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္လ်က္ရွိ ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားလည္း ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါဝင္တက္ေရာက္လ်က္ရွိ သည္။ အစည္းအေဝး ပထမေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး (KNU)ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒(၂)စိုင္းမ်ဳိးသန္႔တို႔က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္း ဆက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
JMC-U အစည္းအေဝးကို ယေန႔မွယခုလ ၅ရက္အထိ သံုး ရက္ၾကာက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီးJMC-U၏ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးႏွင့္(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးၾကားကာလ အတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ေကာ္မတီ အသီးသီးမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ား (မူ ၾကမ္း)၊ JMC အဆင့္ဆင့္တြင္ပါဝင္ေသာ အရပ္သားကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ျပင္ဆင္ခ်က္(မူၾကမ္း)တို႔ကို ေဆြး ေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္(မူ ၾကမ္း)ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူ (LCM)မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ား၊JMC အဆင့္ဆင့္တြင္ပါဝင္ေသာ အရပ္သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ စတုတၴအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လည္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။