images
UN
UN
ျပင္လို႔မရၾကေတာ့ဘူးလား
ကိုႀကီးေဆြ Wednesday, 04 July 2018
ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏဆိုတာၾကားဖူး သည္။ မျပင္ဘဲထားလွ်င္ ပ်က္ေနမွာျဖစ္ ၿပီး ျပင္ေတာ့လည္း ခဏပဲဟုဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ လူ႕ေဘာင္ေလာကမွာ လိုက္ နာရမည့္ လူမႈေရးစည္းကမ္းမ်ားစြာရွိ သည္။ တစ္ကိုယ္ေရစည္းကမ္း၊ အမ်ား လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္း၊ အိမ္စည္း ကမ္း၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္း၊ အလုပ္ခြင္ စည္းကမ္းစသည္ျဖင့္ မ်ားစြာရွိသည္။
'စည္းကမ္းDiscipline ကိုအဘိ ဓာန္တြင္Training in an orderly way of life က်င့္ဝတ္ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ ျခင္း' ဟုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။
စည္းကမ္းဟူသည္ လူ၏တန္ဖိုး။
ျမန္မာေတြစည္းကမ္းေဖာက္၍ ထီး နန္းေပ်ာက္ခဲ့ရၿပီ။
တပ္မေတာ္တြင္ေတာ့Discipline is the back bone of Armyဟူ၍ အသီး သီးစည္းကမ္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾက သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ စည္းကမ္းရွိရန္ အထူးလိုသည္။ စစ္ေရးစည္းကမ္း၊ တိုက္ ပြဲစည္းကမ္းစသည္မ်ားကို မလိုက္နာပါ ကစစ္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႕ေဘာင္ေလာက လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္းအဆင္ ေျပစြာေနထိုင္ၾကရန္အတြက္ စည္းကမ္း ရိွရန္ အထူးလိုသည္။ ယေန႔ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကိုျပည္သူ႕နီတိ ဘာသာ ရပ္ကိုသင္ေပးလ်က္ရွိရာ စည္းကမ္း လိုက္နာရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား သိရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း၌ စည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အတိုင္း ၾကားနာခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းရွိဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ အျခားသူေတြထိခိုက္ၿပီးလုပ္ တာမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရ ေအာင္လည္း စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ လုပ္ရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ အခါမွာလည္း စည္းကမ္းရွိၾကဖို႔လို ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္းမိန္႔ၾကားခဲ့ သည္-
''လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ သေဘာမ်ဳိးသာျဖစ္တယ္။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႕ရွိမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ ေရးဆိုတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လြတ္ လပ္ေရးဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရတဲ့ အခါ နားလည္ရမွာက ငါတို႔တိုင္းျပည္ ဟာ ပိုၿပီးစည္းကမ္းရွိဖို႔လိုတယ္။ လြတ္ လပ္ေရးရေအာင္လည္း စည္းကမ္းရွိရွိ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီလိုအားျဖင့္ စည္းကမ္း သေဘာေတြနားလည္ၿပီး စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ လုပ္ၾကမွ လြတ္လပ္ေရးတကယ္ရမယ္''
တပ္မေတာ္ထဲတြင္ ယခင္အခါက စာပိုဒ္တစ္ခုရွိခဲ့ဖူးသည္။'မည္သူ တရား ပ်က္ပ်က္ မိမိအဖို႔မခြၽတ္မယြင္းတည့္ မတ္မွန္ကန္ပါေစ'ဟူ၍ျဖစ္၏စည္းကမ္း ေဘာင္အတြင္းက လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ ရန္၊မလုပ္သင့္တာကိုမလုပ္ရန္၊You sho- uld do,what you should do; you sho- uld not do what you should not do ထိုစကားမ်ားသည္ စည္းကမ္းရွိေစ ရန္ ရည္ၫႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ သူအမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အရွိဆံုး ႏိုင္ငံမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံဟုေျပာၾကသည္။ တစ္ခါက ျမန္မာသေဘၤာသားတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို မွတ္သားရဖူး၏။ တစ္ရက္တြင္ ျမန္မာ သေဘၤာသားတစ္ဦးပါေသာ သေဘၤာ စင္ကာပူဆိပ္ကမ္းသို႔ဆိုက္ကပ္ရာ ျမန္မာ သေဘၤာသားသည္ ကမ္းေပၚတက္၍ လည္ခြင့္ရ၏။
ၿမိဳ႕တြင္းလည္ရန္ ဘတ္စ္ကားေစာင့္ ေနစဥ္ျမန္မာသေဘၤာသားသည္ ကြမ္းစား ထား၏။ကြမ္းတံေတြးေထြးရန္ ပတ္ဝန္း က်င္တြင္ရွာရာ အနီးတြင္ေရကန္တစ္ခု ကိုေတြ႕၏။သေဘၤာသားသည္ ထိုေရကန္ တြင္းသို႔ ကြမ္းတံေတြးေထြးခ်လုိက္ေတာ့ သည္။ ထိုအျခင္းအရာကို ေဘးတြင္၄င္း ကဲ့သု႔ိဘတ္စ္ကားေစာင့္ေနေသာ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔စင္ကာပူႏုိင္ငံသားေက်ာင္း သားေလးတစ္ေယာက္က ၾကည့္ေနခဲ့ သည္။ ထိုေက်ာင္းသား၏စိတ္ထဲတြင္ ေရကန္ထဲသုိ႔ေသြးေတြအန္ခ်လိုက္သည္ဟု ထင္ေနသည္။ အဆုတ္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ေရာဂါတစ္ခုခုျဖစ္ေနေသာသူ ေသြးအန္ ျခင္းသာျဖစ္ရမည္ဟု စိတ္ထဲထင္မွတ္ သြားသည္။ ေက်ာင္းသားပင္ျဖစ္ေသာ္ လည္း တာဝန္သိေသာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ပီပီ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ခ်က္ခ်င္းဖုန္းဆက္ လိုက္သည္။ ဒီေနရာတြင္ အဆုတ္ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ဟု ထင္ရေသာ လူနာတစ္ဦး ေရာက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အျမန္လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ သတင္းပို႔လိုက္သည္။ အမွန္ မွာေတာ့ ျမန္မာသေဘၤာသား၏ စည္း ကမ္းမဲ့စြာ ကြမ္းတံေတြးေထြးမႈေၾကာင့္ သာျဖစ္သည္။သိပ္မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ရဲအဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အခ်ဳိ႕ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သေဘၤာသားသည္ ဘတ္စ္ကားေရာက္ လာသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားကိုတက္စီးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေလးက ေရာက္ ရွိလာေသာအဖြဲ႕အား ျဖစ္စဥ္ေျပာျပၿပီး ျမန္မာသေဘၤာသားစီးသြားေသာကား ေနာက္သို႔လိုက္သြားၾကသည္။ ဘတ္စ္ ကားကို မီေသာအခါ ကားကိုရပ္ခုိင္းၿပီး ျမန္မာသေဘၤာသားကို ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္သြားသည္။
ေသခ်ာစိစစ္စစ္ ေဆးလိုက္ေသာအခါ ျမန္မာသေဘၤာသား သည္ ေရာဂါရေနသူမဟုတ္ဘဲ ကြမ္းစား ျခင္းကိုသာေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာသေဘၤာ သားသည္ စည္းကမ္းမလိုက္နာပ်က္ ကြက္မႈျဖင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္လိုက္ရသည္။ ထိုေက်ာင္းသားေလးသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ စနစ္တက်ရွိမႈကို ခံယူက်င့္သံုးသြားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားစည္းကမ္းလိုက္နာ မႈမ်ားရွိၾကပါသလားဆိုေသာ ေမးခြန္း တစ္ခုထြက္လာသည္။ ယေန႔ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏုိင္ငံ တကာအဆင့္မီသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမိႈက္ေကာက္Campaign မ်ား၊ ပလတ္ စတစ္အိတ္မသံုးစြဲေရးCampaign မ်ားျပဳ လုပ္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔ျမန္မာလူမ်ဳိး မ်ားအေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာလိုက္နာမႈမရွိ ဘဲ အားနည္းေနေသးသည္။အက်င့္မရွိ ေသးတာလား၊မလုိက္နာႏိုင္ေသးတာလား မသိေတာ့ပါ။ အမိႈက္ကိုပစ္ခ်င္သည့္ ေနရာပစ္ခ်လိုက္သည္။ တစ္ရက္တြင္ မီးပြိဳင့္တစ္ခု၌ ယာဥ္မ်ားရပ္ဆိုင္းေနစဥ္ တန္ဖိုးႀကီးယာဥ္တစ္စီးေဘးမွ ျမန္မာ လူႀကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္က ကား မွန္ေလးဖြင့္ၿပီး အမိႈက္တစ္စပစ္ခ်လိုက္ သည္။ေဘးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားTourist တစ္ဦးစက္ဘီးစီးရပ္ေနရာ စက္ဘီးေပၚ ကဆင္းၿပီး ထိုအမိႈက္စကို ေကာက္ယူ ကာ အမိႈက္ပံုးထဲသို႔ သြားထည့္လုိက္ သည့္ ျမင္ကြင္းသည္ တရားရဖို႔ေကာင္း သည္။ မီးပြိဳင့္ေရာက္သည္ႏွင့္ကားေမာင္း သူေရာ ကားစီးသူပါ ကြမ္းတံေတြးကို ဗ်စ္ခနဲ ေထြးခ်လိုက္သည္။ လူအခ်ဳိ႕ သည္ ကြမ္းတံေတြးမေထြးရဆိုေသာ ေနရာတြင္ ကြမ္းတံေတြးေထြးထား သည္။ အမိႈက္မပံုရ စာေရးထားေသာ ေနရာတြင္ အမိႈက္ပံုသည္။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရဆိုေသာေနရာတြင္ မီးခိုး တေထာင္းေထာင္းထေနသည္။
ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား ယာဥ္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ေဆးအေရးယူသည့္ၾကားကပင္ စည္း ကမ္းလိုက္နာမႈအားနည္းေနေသးသည္။ စည္းကမ္းမရွိေမာင္းသည္။ ေက်ာ္တက္ သည္။ ရပ္ရမည့္မွတ္တိုင္တြင္ မရပ္ ၊ ခရီးသည္ရွိသည့္ေနရာတြင္ရပ္သည္။ လမ္းေၾကာင္းလုေမာင္းသည္က ရွိေသး သျဖင့္ မၾကာခဏယာဥ္တိုက္မႈမ်ားရွိ ေနေသးသည္။ လူကူးမ်ဥ္းက်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားက လမ္းျဖတ္ကူးသူ မ်ားကို ဦးစားေပးမႈမရွိ။ မီးပြိဳင့္မ်ားတြင္ မီးပြိဳင့္လြတ္ေအာင္အျမန္ေမာင္းသည္။ မီးပြိဳင့္က အခ်ိန္အတိုင္းအတာ အလိုက္ အဖြင့္အပိတ္ရွိသည္။ မီးနီလွ်င္ ရပ္၊ မီးစိမ္းက ေမာင္းဆိုေသာ စည္းကမ္းကို မလိုက္နာခ်င္ၾက၊ အျမန္သြားလိုၾက သည္။ အျမန္သြားႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ ေသာ္မီးစိမ္းေအာင္ ခဏေလးေတာ့ေစာင့္ ေပးပါ။