images
UN
UN
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ သဖမ္းကုန္းေက်းရြာမွ ဧရာဝတီျမစ္ေဘးရွိ ေခတၲစာသင္ေက်ာင္းေလးကမ္းပါးၿပိဳမည္႕အေရးကာကြယ္ေပးေစခ်င္
ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး) Wednesday, 04 July 2018
မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ သဖမ္းကုန္းေက်းရြာသည္ ေညာင္ ဦးၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ ၁ဝ မုိင္ခန္႔ အကြာတြင္တည္ရွိသည္။ ဧရာဝတီ ျမစ္၏ လက္ယာဘက္ကမ္းကပ္ လ်က္တြင္ရွိသည္။ အဆုိပါေက်း ရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၉ဝႏွင့္ လူဦးေရ ၄ဝဝေက်ာ္ရွိသည္။ တစ္ရြာလုံး ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ငါးဖမ္း ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾက သည္။ ရြာဦးထိပ္တြင္ႏွစ္ရွည္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ ေဗာဓိေညာင္ ပင္ႀကီးတစ္ပင္ရွိသည္။ ထုိေဗာဓိ ေညာင္ပင္သည္ ဧရာဝတီျမစ္ ေရကႏွစ္စဥ္ေရတုိက္စားၿပီး ကမ္း ပါးႏွင့္ ေပ ၃ဝ ခန္႕ပင္ကြာေတာ့ သည္။
အဆုိပါ ေဗာဓိေညာင္ပင္၏ အတြင္းဘက္ကပ္လ်က္တြင္ ဓမၼာ ႐ုံတစ္ေဆာင္ရွိသည္။ ယင္း ဓမၼာ ႐ုံႏွင့္တဲြဖက္၍ ထန္းရြက္အေဆာင္ မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး ေခတၱကုိယ္ ထူကုိယ္ထတြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္း အျဖစ္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတြင္ မူႀကိဳတန္းမွ စတုတၴ တန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၆၅ ေယာက္၊ ရြာမွ ငွားထားေသာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ ငါးေယာက္ ရွိသည္။
စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ ကပ္ လ်က္ ေညာင္ပင္ကုိ ႏွစ္စဥ္ကဆုန္ လျပည့္ေန႕ေရာက္တုိင္း ေညာင္ ေရသြန္းေလာင္းျခင္း၊ ေညာင္ေရ သြန္းေလာင္းျခင္းကုိ အေၾကာင္း ျပဳ၍ တရားေဟာဆရာေတာ္မ်ား ပင့္ဖိတ္တရားနာျခင္း၊ ရွင္ျပဳအလွဴ ပြဲမ်ားတြင္လည္း ရဟန္းသံဃာ ေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးတည္းခုိျခင္း၊ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈကုိ အေၾကာင္း ျပဳ၍ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပရာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ အခါအား ေလွ်ာ္စြာ ပ႒ာန္းေဒသနာမ်ား နာ ၾကားျခင္း၊ေက်းရြာသူေက်းရြာသား မ်ားဘုရားဝတ္ျပဳျခင္း၊ ေက်းရြာ ပုိင္ပစၥည္းမ်ားထားရွိျခင္းတုိ႕ျဖင့္ အဆင္ေျပလ်က္ရွိသည္။ ထုိ ေဗာဓိ ပင္ႏွင့္ ဓမၼာ႐ုံကုိ ယင္းေက်းရြာ သူေက်းရြာသားမ်ားက ေလးစား ျမတ္ႏုိးတန္ဖုိးထားၾကသည္။
ေက်းရြာတြင္ေျမေနရာ အခက္ အခဲေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမရွိပါ။ ဘုရားေစတီ လည္းမရွိပါ။ ဘုရားေစတီႏွင့္ ဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအစား ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ကုိသာ အားျပဳကုိးကြယ္ ၾကသည္။ ေညာင္ပင္ပတ္ခ်ာလယ္ တြင္ရွစ္မ်က္ႏွာေစတီငယ္ေလး မ်ားဝုိင္း၍ ရွစ္ဆူတည္ထားကုိး ကြယ္သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားက အလွဴအတန္းအားေကာင္းသည္။သဒၶါတရားလည္းေကာင္းသည္။တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ေက်းရြာသူ ေက်း ရြာသားမ်ားက ေဗာဓိေညာင္ပင္ ဓမၼာ႐ုံတုိ႕ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အကဲဆတ္လာသည္။တတ္ႏိုင္သမွ် ကမ္းပါးမပါေအာင္ ျပဳျပင္ၾက သည္။ စီးပြားေရးတြင္မိသားစုဝင္ ေငြနည္းပါးေသာ္လည္း အလွဴ အတန္းႏွင့္ အမွ်ေဝသာဓုေခၚ သံမစဲေသာ ေက်းရြာျဖစ္သည္။
အဆုိပါတန္ဖုိးထားလာေသာ ေညာင္ပင္ႏွင့္ဓမၼာ႐ုံသာမက ယခု ႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တြဲဖက္ မူလတန္းေက်ာင္းကေလးပါေပၚ ေပါက္လာျပန္သည္။ ''ဒီေဗာဓိ ေညာင္ပင္ႏွင့္ ဓမၼာ႐ုံကကြၽန္ေတာ္ တုိ႕ ရြာသူရြာသားတုိင္းရဲ႕ႏွလုံး သည္းပြတ္ပါဗ်ာ။ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရြာ ကုိဆရာေတာ္ဦးဝိဇယကဦးေဆာင္ ၿပီး ပ႒ာန္းပဲြမ်ား၊တရားပြဲမ်ား၊ သာ ေရးနာေရးပြဲမ်ား၊ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းပါး ၿပိဳမည့္အေရးေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ကုိအဆင္ေျပေအာင္ အနီးကပ္ႀကီး ၾကပ္ေပးေနပါတယ္''ဟု စာသင္ ေက်ာင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးကု လားကေျပာသည္။ ေဗာဓိေညာင္ ပင္ႏွင့္ဓမၼာ႐ုံသာ ေရတုိက္စားသြား ပါက ရင္ထဲမွာ ေျပာမျပတတ္ ေအာင္ခံစားရမွာပါ။ တစ္ရြာလုံး လည္း ယူက်ဳံးမရျဖစ္ၾကရမွာပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္းတတ္ႏိုင္သေလာက္ ဉာဏ္မီသေလာက္လဲ ကမ္းပါး မၿပိဳေအာင္အကာအကြယ္ေတြ လုပ္ ထားေသာ္လည္း မရႏိုင္ပါေသာ ေၾကာင့္ သဖမ္းကုန္းေက်းရြာ ေဗာဓိပင္ႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ ကေလးအားလုံး ဧရာဝတီျမစ္ေရ တုိက္စားျခင္းမွ ကင္းေဝးေအာင္ ျပဳျပင္ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း ေက်းရြာ သူေက်းရြာသားမ်ားထံမွ သိရ သည္။