images
UN
UN
'လူ႔အခြင့္အေရး'ဆိုေသာစကားလံုးသည္ ဗုံးမဟုတ္ပါ
Monday, 09 July 2018
နယ္ခ်ဲ႔ပါးစပ္ဖ်ားမွ လူ႔အခြင္႕အေရးစြပ္စြဲခံရေသာႏုိင္ငံတုိင္း ေခါင္းငုံ႔မခံၾကေပ
======================================
လက္ရွိအေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ တစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ရဲသူျဖစ္ သည္။ ေကာင္းတာမေကာင္းတာအပထား သတၱိ ေျပာင္သည္ေျပာရမလား။ မိုက္ကန္းလြန္းသည္ ေျပာရမလားမသိေပ။ သူတက္လာၿပီးကတည္းက အေမရိကန္ျပည္တြင္းမွာပင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယေန႔ ဥတုရာသီေျပာင္းလဲေဖာက္ျပန္ရာ၌ တစ္ကမၻာ လံုး အပူလြန္ဒဏ္၊ အေအးလြန္ဒဏ္၊ မုန္တိုင္းမ်ဳိး စံုဒဏ္၊ မိုးေခါင္ဒဏ္၊ မိုးမ်ားေရႀကီးၿပီး ေျမၿပိဳ ဒဏ္၊ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားေရလႊမ္းဒဏ္မ်ားလွိမ့္ခံေနၾကရ ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား လည္း မလြတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီဝင္သမၼတေဘလ္ကလင္တန္က ႏုိင္ငံတကာ ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ညီလာခံ၌ စက္႐ံုမ်ားမွ ကာဗြန္ဓာတ္ထုတ္လႊင့္ မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး က်ဳိတိုသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ ေနာက္တက္လာေသာရီပတ္ ဘလီကင္ပါတီဝင္သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ (ဂ်ဴနီ ယာ)က က်ဳိတုိသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္ လိုက္သည္။ ဂ်ဴနီယာဘုရွ္၏ဖခင္ျဖစ္သူ စီနီယာ ဘုရွ္(ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴအိပ္ခ်္ဘုရွ္)သမၼတျဖစ္စဥ္က လည္း ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတြင္ ရာသီဥတုထိန္းသိမ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ စက္မႈထြန္းကားေသာႏုိင္ငံ ႀကီးမ်ားက စက္႐ံုမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေနေသာ ကာဗြန္ဓာတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ခါးခါးသီးျငင္းဆန္ခဲ့ သည္။ အေမရိကန္စက္မႈစီးပြားနည္းနည္းမွ် အေလ်ာ့ပါးမခံႏိုင္ဟုဆိုသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတဘားရက္အိုဘားမား က ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈထိန္းညႇိေရးညီလာခံ၌ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ပါရီ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္။ ယခု ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က သူတက္လာၿပီးမၾကာခ်က္ခ်င္း ပင္ ပါရီသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ျပန္ သည္။ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားအေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ အဂၤလိပ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ ႀကီးမ်ားသေဘာတူညီခ်က္အဖြဲ႕မွလည္း ေဒၚ နယ္ထရန္႔ထြက္လုိက္ျပန္ေပၿပီ။
အေမရိကန္တြင္ အေမရိကန္သာပထမ(အရာ ရာအေမရိကန္ထိပ္ဆံုးမွာသာရွိရမည္)ဟူေသာ ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒကို ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွစ္ခုစလံုးက ခံယူယံုၾကည္ လက္ခံၾကသည္။ ျပည္သူကလည္း ထိုႏွစ္ပါတီ ကိုသာ တစ္လွည့္စီမဲေပးေရြးခ်ယ္ေနၾကရေပ သည္။ ဝါဒအၿပိဳင္ျဖစ္ေသာဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴ နစ္စသည့္တို႔အဝင္မခံၾကေပ။ ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတတက္လာလွ်င္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းသေယာင္ထင္ရေသာ္လည္း သူတစ္ပါး ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုေလာက္ေတာ့အေၾကာင္းတစ္ခုခု ျပ၍ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္သည္။ ရီပတ္ဘလီ ကင္ သမၼတတက္လွ်င္လည္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အနည္းဆံုးက်ဴးေက်ာ္သည္။ အေမရိကန္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ႏုိင္ငံတကာျပည္တြင္းေရး ဝင္စြက္ဖက္ရာ၌လည္း ႏွစ္ပါတီဟူသည္ဒီမိုက ရက္သမၼတက ေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏွင့္နံေသာေၾကာင္ေခ်း၊ ရီပက္ဘလီကင္သမၼတက ဘီလူးထြက္ ထြက္ တတ္သည္။
ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတမ်ားလည္း သမၼတ ဂ်င္မီကာတာလက္ထက္မွစ၍ အိုးဘားမား လက္ထက္အထိ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာကို ရန္လိုသည္။ ျပည္တြင္းေရး ဝင္စြက္သည္။ မလိုလွ်င္ မလိုသလို ႏုိင္ငံမ်ား ကို စီးပြားေရး၊ ပိတ္ဆို႔အေရးယူတတ္သည္။ ရီပတ္ဘလီကင္သမၼတမ်ားျဖစ္ေသာစီနီယာဘုရွ္ ေရာ္နယ္ရီကင္၊ ဂ်ဴနီယာဘုရွ္တို႔လည္း အလားတူ က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္သည္။ ဂ်ဴနီယာဘုရွ္လက္ ထက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းျပခ်က္သာ မက အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ မိစၧာႏုိင္ငံမ်ား အားၿဖိဳခ်ေရး၊ ရန္သူက ကိုယ့္ဆီလာမတိုက္ခင္ ကိုယ္က လက္ဦးမႈရယူၿပီး ဦးစြာ သြားေရာက္ တိုက္ခိုက္ေရးစစ္ပြဲ(Preemptie war) ဟု တြင္လာ သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာကို လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမို ကေရစီစြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ ဘာသာေရးပိတ္ပင္မႈ၊ လူ အစုအျပံဳလိုက္ေသေစေသာ လက္နက္မ်ားထုတ္ လုပ္လာမႈ (ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္၊ ဓာတုအဆိပ္ လက္နက္၊ ဇီဝေရာဂါပိုးမႊားလက္နက္စသည္ မ်ား)စြပ္စြဲကာ ကုလသမဂၢကတစ္လံုးမွ ဝင္မေျပာ ႏိုင္ေအာင္လုပ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနၾကေပသည္။

ယခုရီပတ္ဘလီကင္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႕ ကား ယခင္ရီပတ္ဘလီကင္သမၼတ၊ ဒီမိုကရက္ တစ္သမၼတတို႔ထက္လက္ေစာင္းထက္စြာ ကမၻာ တစ္ခြင္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးလာေပသည္။ ကမၻာဖိုး တုတ္ဘြဲ႕ပင္ေပးရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ႏိုင္ငံငယ္၊ ႏိုင္ငံလတ္၊ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကို ရန္လိုသည္။ ရန္စသည္၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္လုပ္ လာသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားစြာကို အသားလြတ္စီးပြား ေရးပိတ္ဆုိ႔အေရးယူျခင္း၊ အျခားခရီးသြားခြင့္၊ လက္နက္ဝယ္ခြင့္ စသည္တို႔ကိုပါ ပိတ္ဆို႔သည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေပၚလည္း ပိတ္ဆို႔အေရးယူ သည္။ မေန႔က အေရးယူပိတ္ဆို႔ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခု ကို ယေန႔ထပ္မံပိတ္ဆို႔သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ထပ္ မံပိတ္ဆို႔ရန္လည္း ဝန္မေလးေပ။
ယခုတေလာ ဆီးရီးယားကိုအေပါင္းပါနယ္ခ်ဲ႕ အုပ္စုဝင္ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္တို႔ႏွင့္အတူ အေမရိ ကန္က ဒံုးလက္နက္မ်ားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ ခိုက္သည္။ ဆီးရီးယားလက္ရိွ သမၼတ အာဆဒ္ အစိုးရတပ္မ်ားက ဆီးရီးယားျပည္သူမ်ားကို ဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေသာေၾကာင့္ ဟု စြပ္စြဲသည္။ ဆီးရီးယားအစိုးရက သူတို႔ထံ တြင္ ဓာတုလက္နက္လည္းမရိွ၊ သံုးလည္းမသံုး ဟု ျငင္းသည္။ ႐ုရွားက အေမရိကန္အေနျဖင့္ သက္ေသျပပါဟုဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာဓာတု လက္နက္ပိတ္ပင္တားဆီးေရးအဖြဲ႕ကလည္း သူတို႔ ဝင္စစ္ၿပီးၿပီ၊ ဓာတုလက္နက္သံုးေသာ အေထာက္ အထားသက္ေသခံပစၥည္းမေတြ႕ရဟုဆိုသည္။
ေဒၚနယ္ထရန္႔အပါအဝင္ ယခင္အေမရိကန္ သမၼတမ်ားကလည္း ဆီးရီးယားမွ တရားဝင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္အာဆဒ္ကိုမႀကိဳက္ ထြက္ေပး ရမည္။ ထြက္မေပးလွ်င္ တုိက္ၿပီးျဖဳတ္ခ်မည္ဆို ေသာစကားေျပာၾကသည္။ အာဆဒ္အားႀကိဳက္ မႀကိဳက္မွာ ဆီးရီးယားျပည္သူ၏ဆႏၵသေဘာ ထားသာျဖစ္ရေပမည္။ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ မဆုိင္ေပ။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ အာဆဒ္ကို မႀကိဳက္လွ်င္ ဆီးရီးယားျပည္သူတို႔ကသာ ျဖဳတ္ခ် ခြင့္ရိွေပသည္။ အီရတ္သမၼတဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကို လည္း အေမရိကန္၊ စီအုိင္ေအတို႔က ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္ဆံေနခဲ့ၾကသည္။ အီရတ္ျပည္သူတို႔က ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကို ခုနစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ မဲ ေပးေရြးခဲ့သည္မွာပင္ ႏွစ္ႀကိမ္ရိွေနေပၿပီ။ အီရတ္ ၏ေျမေအာက္ေရနံသိုက္ပမာဏမွာ ကမၻာတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးသိုက္ျဖစ္၍ အေမရိကန္က လိုခ်င္ေနခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတဂ်ဴနီယာဘုရွ္သည္ ဒုသမၼတဒစ္ေခ်နီ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ေသာ ဟယ္လီဘာတန္ေရနံကုမၸဏီအား အီရတ္ ကိုမတုိက္မီ ေျခာက္လႀကိဳ၍ ကန္ထ႐ိုက္ေပးၿပီး မွ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္၊ ဓာတုအဆိပ္လက္နက္၊ ဇီဝေရာဂါပိုးမႊားလက္နက္ မ်ားလုပ္ေနၿပီ။ မၾကာမီအေမရိကန္ကို တိုက္ေတာ့ မည္။ ကမၻာကိုလည္း တိုက္ေတာ့မည္ဟု စြပ္စြဲ သည္။ ရန္သူက ကိုယ့္ဆီလာမတိုက္မီ ကိုယ္က လက္ဦးမႈယူၿပီး သူ႔ဆီသြားတိုက္မည္ဟု ေၾကညာ ကာ ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ရက္ညမွစၿပီး အီ ရတ္ကိုဗံုးၾကဲသည္။ ကုလသမဂၢကတားသည္။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္မွစၿပီး ယေန႔တုိင္ အေမရိကန္တို႔စြပ္စြဲ သည့္အတြက္ အီရတ္တြင္ ထိုလက္နက္မ်ဳိးရိွ မရိွ၊ ႏိုင္ငံစံုမွ လက္နက္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ကို ယေန႔ အထိ အႀကိမ္ႀကိမ္ေစလႊတ္ရွာေဖြခဲ့သည္။ လံုးဝ ရွာမေတြ႕ပါ။ သမၼတအိမ္ေတာ္၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးမ်ား၊ အိမ္မ်ားအၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ရွာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ မေတြ႕ ပါ။ အေမရိကန္ေက်နပ္ေအာင္ ထပ္ၿပီးရွာပါဦး မည္။ တစ္လေလာက္ေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ပါဦးဟု တားသည့္ၾကားမွ ကုလသမဂၢက ေတြ႕ေအာင္မရွာ ႏိုင္၊ မိမိတို႔ေတြ႕ေအာင္ရွာျပမည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတ ဂ်ဳနီယာဘုရွ္ကေျပာၿပီး ဝင္တိုက္သည္။ တိုက္ၿပီး ရွာမေတြ႕ေတာ့မွ အီရတ္ကို ဒီမိုကေရစီ သြတ္သြင္းေပးၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမြတ္စလင္၊ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားကို ဒီမိုကေရစီသြတ္သြင္းေပးဖို႔ဟု ေလသံေျပာင္းသည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ အီရတ္သည္ လူထုက မဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ေသာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ ဆက္ ဒမ္ဟူစိန္သည္ လူထုေရြးသည့္သမၼတျဖစ္သည္။ အီရတ္ျပည္သူမ်ားက ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ကို ၾကည္ညိဳ ၾကသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲလက္မွတ္ထုတ္ယူရာ မွာပင္ မင္ပါေသာေဖာင္တိန္၊ ေဘာလ္ပင္ျဖင့္ လက္မွတ္မထိုး၊ မိမိတို႔လက္မကို ဘလိတ္ဓားျဖင့္ လွီးကာ ထြက္လာေသာေသြးကိုမင္အျဖစ္ လက္မ လက္ေဗြပုံစံခတ္ႏွိပ္ကာ မဲေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ ထိုလုပ္ရပ္ကို အညိဳေရာင္(ေသြးေရာင္)ေတာ္ လွန္ေရးဟုဆုိသည္။ ဆီးရီးယားျပည္သူတို႔က အာ ဆဒ္ကိုေထာက္ခံသည္။ အတိုက္အခံမ်ားက မိမိ တို႔အာဏာရေအာင္ အေမရိကန္အားကိုးျဖင့္ ဆႏၵ ျပသည္။ အေမရိကန္ စီအိုင္ေအက ထိုအတိုက္ အခံမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးလိုက္ေသာ အခါ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္သည္။
၁၈၊၁၉၊၂ဝရာစုအထိ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဒတ္ခ်္၊ ေနာ္ေဝ၊ ေပၚတူဂီ၊ စပိန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဆြီဒင္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္တုိ႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕ကာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားကို ကြၽန္ျပဳေသြး စုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကြၽန္ျပဳမည့္ႏုိင္ငံကို အၿပီးသိမ္း ပိုက္ရန္ သူတို႔နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္အစိုးရပါလီမန္ (သူတို႔အေခၚ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ)တို႔၏ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္၊ အမိန္႔အရ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ သိမ္း ပိုက္ကြၽန္ျပဳၾကသည္။ ထိုနယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္ငံတို႔ပါးစပ္ ဖ်ားမွ ဒီမိုကေရစီစကားလုံးျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ တစ္ရာေက်ာ္ ကြၽန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။