images
UN
UN
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ဂ်ပန္ JIFPRO အစီအစဥ္တုိ့ပူးေပါင္း သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးမည္
ေက်ာ္ေဌး(ေညာင္ဦး) Tuesday, 10 July 2018
မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ဦးခ႐ုိင္ ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လက္ထုပ္ေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ဆင္သားေမြးေက်းရြာအုပ္စု ခက္လန္းကန္ေက်းရြာအနီး ပလပ္ ေျမကြက္ ဧက၆ဝ ေပၚတြင္ ဂ်ပန္JIFPRO အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဒသ ျဖစ္သစ္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
အဆုိပါသစ္ေတာတြင္ ေလွ်ာ္ ျဖဴ၊ဒဟတ္၊ယူကလစ္၊ ရွားပင္မ်ား ျဖစ္သည့္ သစ္ပင္ ေပါင္း ၁၈ဝဝ စုိက္ပ်ိဳးထားသည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ သစ္ ပင္မ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ သုံးႏွစ္ခြဲ ၿပီးစုိက္ပ်ိဳးသြားမည္။ စုိက္ပ်ိဳးကုန္ က်စရိတ္မ်ားကုိ ဂ်ပန္အေထာက္ အပံ့ႏွင့္၂ဝ၁၇ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈၊ ၂ဝ၁၉၊ ၂ဝ၂ဝျပည့္ႏွစ္ထိ စုိက္ပ်ိဳးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ား ထိန္း သိမ္းမႈမ်ားကုိလည္း သစ္ေတာ စုိက္ခင္းအနီး ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း ရြာမ်ားသုိ႕ တစ္လလွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ႏႈန္း ေဟာေျပာပဲြမ်ားျပဳလုပ္ေပးသည္။သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေကာင္း၊သစ္ေတာသစ္ပင္ေပါမ်ား ျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ားပ်က္စီး မႈမရွိႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္သည္္ လူသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳျခင္းမ်ားကုိလည္းေကာင္း အခါအားေလ်ာ္စြာေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္အတြက္ သစ္ပင္ မ်ား စိမ္းလန္းစုိျပည္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။