images
UN
UN
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပုိမုိေႏြးေထြးလာေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Wednesday, 11 July 2018
(ယမန္ေန႔မွအဆက္)
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ရရွိေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အဓိက က်ေသာအေနအထားမွ ပါဝင္လ်က္ရွိ သည္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ထိစပ္ လ်က္ရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းစီမံကိန္းမ်ားကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီ တစ္ခုက တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရန္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားသည္။အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ကုန္က်မည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ ဝယ္ယူလာေသာ ေရနံမ်ားကိုႏိုင္ငံအတြင္း သုိ႔ သယ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္စည္ မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း ေကာင္း စြန္႔စားရႏုိင္ေျချမင့္မားသည့္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္းေနရ မႈအား ေရွာင္ကြင္းႏိုင္မည့္အားသာခ်က္ ကို ပိုင္ဆုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္အစျပဳ ကာ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကူမင္းၿမိဳ႕ သုိ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ေပးပို႔သည့္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း ကိုလည္း တ႐ုတ္အစိုးရဘက္မွေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄၅ ဘီလီယံကုန္က်ခဲ့သည့္ အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ရရွိေရးဆုိေသာတ႐ုတ္အစိုးရ ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းဟုသတ္မွတ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါပိုက္လိုင္းကို အသံုးျပဳကာ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေပးပို႔မႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္း ဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾက ေသာမြတ္စလင္မ်ားသည္ နယ္ေျမတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါျဖစ္စဥ္အေပၚ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏သေဘာ ထားရပ္တည္ခ်က္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ သိသိသာသာကြဲျပားခဲ့သည္။ ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရက ေထာက္ခံခဲ့သည့္အျပင္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကိုလည္း ေပး အပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား က ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားအေရး ယူရန္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမ်ားကိုလည္း ဗီတို အာဏာသံုးကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပယ္ခ် ခဲ့သည္။


တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တရားဝင္မဟုတ္ေသာေခါင္းေဆာင္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးလာ ေရာက္ရန္ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည့္ အျပင္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ားေပၚထြက္ လာေစရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အေမ ရိကန္သမၼတရာထူးကို ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ အား ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားကို အိမ္ျဖဴေတာ္ သုိ႔လာေရာက္ရန္ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားခဲ့ ျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။ အေမရိကန္သမၼတ ေဟာင္း အိုဘားမားသည္ အာရွေဒသ၌ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက လႊမ္းမိုးမႈျမင့္မားရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အာရွေဒသကို အေလးေပးသည့္ မူဝါဒအားခ်မွတ္က်င့္ သံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အိုဘားမား၏ အာရွဦးစားေပးမူဝါဒ အား စတင္က်င့္သံုးရန္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ား စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ားတိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အိုဘားမား သည္ အာရွဦးစားေပးမူဝါဒေအာင္ျမင္ ေၾကာင္းျပသရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အိုဘားမားေရာက္ရွိလာ ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သမၼတမ်ားထဲတြင္ သမၼတရာထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ခ်စ္ ၾကည္ေရးခရီးလာေရာက္သည့္ ပထမဆံုး သမၼတအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ထုိစဥ္က အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ရာထူးတာဝန္ယူထား သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေနျပည္ေတာ္တြင္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံအထူး အစည္းအေဝးႏွင့္ဆက္စပ္အစည္းအေဝး မ်ားတက္ေရာက္ရန္အတြက္ အိုဘားမား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ လာေရာက္ခဲ့သည္။
အိုဘားမား၏ အေမရိကန္သမၼတ ရာထူးပထမသက္တမ္းအတြင္း ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ဟီလာ ရင္ကလင္တန္က သူမေရးသားခဲ့ေသာHard Choices ဟု အမည္ေပးထားသည့္ စာအုပ္အတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ ဟီလာ ရင္ကလင္တန္က ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ယူေနစဥ္အတြင္း ဦးစား ေပးေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲ၌ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကားရွိဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ အေျခအေနေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေရးဆုိသည့္ အခ်က္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌က်င္းပခဲ့ ေသာေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပး မႈမ်ားလည္း ဟီလာရီကလင္တန္က ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။
(Ref; As Trump Turns Away, China Gains in Myanmar by Bertil Lintner )
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)