images
UN
UN
ဓနဉာဏ္ေငြစံုမက္ေသာ္ေၾကာင့္ ကုလားထံအေဖကိုဆက္ပါတဲ့ အေနခက္ပါလိမ္႕ ေမာင္ၾကာညိဳ
အမတ္ဒိန္ Wednesday, 11 July 2018
ရခိုင္အေရးဆိုသည္က ကမၻာကပင္တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈအႏၱရာယ္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာ တို႔ၾကံဳဆံုလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအၾကမ္း ဖက္အုပ္စုသည္ ၂ဝ ရာစုက သူပုန္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ နည္းပညာ တိုက္ခိုက္မႈတို႔ကို တစ္ျပိဳင္တည္းစစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ လာေသာ ရင္ဆိုင္ရန္ခဲယဥ္းသည့္ ျပည္ပက်ဴး ေက်ာ္ရန္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ကရခိုင္ေျမေပၚ တြင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေျခကုပ္ယူ၍ နယ္ေျမ လုသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပဳၾကသည္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္း ၄င္းတို႔၏အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ ျဖတ္ခံရမည့္ ေဘးမွကာကြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့နားကိုေပါက္ေစရန္အင္တာနက္ နည္းပညာ ျဖင့္ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္နားသြင္းခဲ့ၾကသည္။
အၾကမ္းဖက္သူတို႔ ကမၻာကိုဝါဒျဖန္႔ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွားယြင္းေသာလုပ္ဇာတ္ မ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္းနည္းပညာလက္ဦးမႈေၾကာင့္ အမွားကိုပင္ အမွန္ထင္စရာမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ျပိဳင္တည္းတြင္ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈျခင္း ပြတ္တိုက္မႈအသြင္ဖန္တီးလ်က္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုကို အကာအကြယ္ယူေသာအခါ အဆိုပါ လူ႔အသိုက္အဝန္းႀကီးတစ္ခုလံုး၏ အၿငိဳးထားျခင္း ခံရသည္။စြက္ဖက္ေစာ္ကားျခင္းခံရသည္။ေဒၚလာ လက္နက္၊ သံတမန္လက္နက္ လက္နက္ေပါင္းစံု သံုးကာျပည္တြင္းတြင္သူလွ်ဳိေမြး၊ ျပည္ပမွ ဖိအား ေပး ဗ်ဴဟာခင္းလာၾကသည္။
ရန္သူသစ္၊ စိန္ေခၚမႈသစ္ကိုရင္ဆိုင္ရာတြင္ အစိုးရကျဖစ္ရပ္မွန္၊ သတင္းမွန္မ်ားကိုကမၻာ့နား ၾကားေအာင္ သံတမန္နည္းျဖင့္ကာကြယ္ရာတြင္ အားနည္းလွသည္။ တပ္မေတာ္က ေဒသခံတိုင္း ရင္းသားေသြးခ်င္းမ်ား အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ ကို စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ျဖင့္ ကာကြယ္ခဲ့ရသည္။
အစိုးရ၏ေပၚလစီဆိုင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ အခန္းက႑လိုအပ္ခ်က္ကို ျငင္းဆို၍မရ။ သို႔တိုင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရင္ခ်င္းအပ္၊ ေက်ာခ်င္းကပ္ကာ ဟန္ခ်က္ညီပူးေပါင္းေျဖရွင္းမႈမ်ားမေတြ႕ခဲ့ရ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝသံုးစြဲေနရသျဖင့္ ရခိုင္အေရးကို ေျဖရွင္းရခက္ေနေၾကာင္းအသံကို သာၾကားရသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံUNHCR, UNDP မ်ားျဖင့္ နား လည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ထိုးသည္။ မည္သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားျဖင့္ လက္မွတ္ထိုးသည္ကို မသိ ရ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံ တကာပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦး ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္သည္။
ကိုလိုနီလက္ သစ္တို႔က တပ္မေတာ္ကို သီးသန္႔ဖဲ့ထုတ္ကာ တရားခံရွာၾကေတာ့သည္။
'ျမန္မာအစိုးရက ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္း မ်ားျဖင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာထိုးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ ရွင္ဖြဲ႔လိုက္ျခင္းအေပၚ ဥေရာပသမဂၢEU သံ အမတ္ႀကီးမ်ားက ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အကန္႔အသတ္မရွိဝင္ ေရာက္ခြင့္ေပးဖို႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ေတာင္းဆိုေၾကာင္း၊EUအေနျဖင့္ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံ ျပဳခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးမ်ားအားေထာက္ခံေၾကာင္းEUအဖြဲ႕ရန္ကုန္ အေျခစိုက္သံအမတ္ႀကီးမ်ားက ရန္ကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္လည္း တပ္မ ေတာ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို ဆန္ရွင္လုပ္သည္။
ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ျဗိတိန္လႊတ္ေတာ္မွာ လစ္ဘာပူးအမတ္ကျမန္မာႏိုင္ငံအေရးမွာလူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚICC တင္ၿပီး အေရး ယူရန္ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီး 'အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းမယ့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ မျဖစ္ မေနေဆာင္ရြက္ရမယ္။
အကယ္၍ ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အကူအညီကို ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ စဥ္းစားရပါ လိမ့္မယ္'ဟုဆိုသည္။ ၿဗိတိသွ် ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္(Boris Johnson) က ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို တယ္လီဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္စကားေျပာ ရာတြင္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား ၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထိုးခဲ့ျခင္းအား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားမွ ဒုကၡသည္အားလံုးေနရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ေရးေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္ တြန္းေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
'ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ ရွိသည့္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္အပါအဝင္ ထိပ္တန္း အရာရွိ ၁၃ ဦးကိုအေရးယူရန္' တိုက္ တြန္းထား သည့္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို AI ေခၚ ႏိုင္ငံ တကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္သည္။ အစီရင္ခံစာကို ''We will hold the military responsible for crimes against humanity in Rakhine State, Myanmar'' 'အရာ အားလံုးကို ငါတို႔ဖ်က္ဆီး မယ္'(ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူသားျဖစ္ တည္မႈဆန္႔ က်င္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့တာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္း ၿပီး တာဝန္ရွိတဲ့တပ္မေတာ္)ဟု အမည္ေပးထား ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအျပစ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ICC ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ံုးကိုလႊဲေျပာင္း ေပးေတာင္းဆိုသည္။ ဤသည္တို႔က လူတြင္ပါ၍ ႏြားက်ားကိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
သည္အခ်ိန္တြင္ ရယ္ဒီကယ္သူငယ္နာမစင္ ေသာမီဒီယာသမားတခ်ိဳ႕က 'တစ္ခါျဖင့္ အကြက္ ေကာင္းရၿပီ'ဟု တပ္မေတာ္ကမေလ်ာ္အင္အား သံုးေနဟန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဟန္႔တားေနဟန္ ပါေဖာမန္႔မ်ား၊ သတင္းမ်ား ဖန္တီးလ်က္ကိုလိုနီ လက္သစ္တို႔အား လက္ေထာက္ခ်မႈမ်ားေတြ႔ လာရျပန္သည္။ ထိုလက္ေထာက္ခ်မႈမ်ားမွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ဳိးစီးပြား ရွိလွ်င္ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေသြးေခ်ာင္းစီးမည့္ လမ္းကိုခင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔အတြက္ 'ဓနဥာဏ္ ေငြစံုမက္ေသာ္ေၾကာင့္ ကုလားထံအေဖကိုဆက္ပါတဲ့ အေနခက္ပါလိမ့္ ေမာင္ၾကာညိဳ'ဆိုသည့္ စာခ်ိဳးေလးကိုေျပး၍သတိ ရမိသည္။ ထိုစာခ်ိဳးေလးကိုေရးခဲ့သူမွာ ျမန္မာ့ ဦးစြန္းအေနာက္ယြန္းခ်ိန္ သူ႔ကြၽန္မခံလို၍ ရရာ လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည့္ သူရဲေကာင္း မ်ားအနက္မွ 'ဆင္ျဖဴကၽြန္းမွ ဗိုလ္ဥတၱမ'ဟုထင္ ရွားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားၾကီးျဖစ္သည္ ။
ဗိုလ္ဥတၱမ၏ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားမွာ သုံးႏွစ္တိုင္ပင္ၾကာေညာင္းလာခဲ့ေသာ္ စစ္ပန္း သည္ျဖစ္၍ သူ၏ေတာ္လွန္ေရးအင္အားမ်ား မွာလည္း တစ္စတစ္စေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ သူက ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္သနဝရြာ အနီးေရႊစက္ေတာ္ေတာင္ေျခက ခင္တန္းႀကီး ေတာင္စြယ္ခံတပ္ေခ်ာင္ေခၚ 'မင္းၾကီးေခ်ာင္' သို႔ ျပန္လာခဲ့ကာ တပ္ကိုအင္အားျပန္စုစည္းခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ကလည္းဗိုလ္ဥတၱမတပ္မ်ားကိုထက္ၾကပ္ မကြာေျခရာ ခံလ်က္ရွိသည္။
ဗိုလ္ဥတၱမကသူ၏တပ္မ်ားကို မင္းဘူးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ငါးမိုင္အကြာေအာက္ေၾကာင္း ၾကာခံ ရြာမွ ဧရာဝတီျမစ္ကိုျဖတ္ကူးရန္ ၾကံစည္သည္။ ရိကၡာ၊ လက္နက္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္သည္။ တပ္မ်ားကိုလူစုခြဲေစလ်က္ သူကိုယ္ တိုင္မူလယ္ကိုင္းေက်ာင္းေတာ္ရာ ေစတီအေနာက္ ဘက္မုန္းေတာ္ႀကီးတန္ေဆာင္းသို႔ ေရွာင္တိမ္းခဲ့ၿပီး ဥပုသ္ရက္ရွည္ေစာင့္လ်က္ေတာ္လွန္ေရးကို မည္ သို႔ဆက္ရမည္ဟု ၾကံစည္ေနခဲ့သည္။
အဂၤလိပ္ အလိုေတာ္ရိမ်ားက ဗိုလ္ဥတၱမပုန္းေအာင္းေနရာ ကိုျပႏိုင္သူအားဆုေတာ္ေငြ ၃ဝဝ က်ပ္ေပးမည့္ အေၾကာင္းရြာစဥ္လွည့္၍ေၾကာ္ျငာသည္။ ထိုေခတ္ က ႏြားတစ္ေကာင္ ၁ က်ပ္ ၈ ပဲမွ်ရွိ ေနခ်ိန္ျဖစ္ သျဖင့္ထိုဆုေတာ္ေငြမွာ မက္ေမာစရာေကာင္း သည့္ အတိုင္းအတာျဖစ္သည္။ ထိုသတင္းကို ဗိုလ္ဥတၱမထံေန႔စဥ္ထမင္းပို႔ေပးေနေသာဗိုလ္ဥတၱမ ၏ ေမြးစားသားေမာင္ၾကာညဳိၾကားေလရာ ဆုေငြ ကို မက္ေမာစိတ္ျဖစ္သည္။ ေမြးစားအေဖကို ခိုး ေၾကာင္ခိုးဝွက္ထမင္းပို႔ေနသည္ထက္ အဂၤလိပ္ကို သတင္းေပးလိုက္သည္ကမွ ဆုေတာ္ေငြ ၃ဝဝ ျဖင့္ ေတာသူေဌးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယခင္ကသူေလး စားအားက်ခဲ့ရသည့္ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ဇာတိမာန္ စိတ္၊ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး၏ သတၱိ၊ တိုင္းတစ္ပါး လက္ေအာက္ဒူးမေထာက္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ တို႔ကိုဆုေငြ ၃ဝဝ ႏွင့္ လဲရန္ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ သို႔အတြက္ ဖခင္ဗိုလ္ဥတၱမပုန္းခိုသည့္ေနရာအား အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကိုသတင္းေပးလိုက္သည္။
အဂၤလိပ္မ်ားက ဗိုလ္ဥတၱမရွိရာအရပ္ကိုပိတ္ ဆို႔ဖမ္းဆီးရာ ေက်ာင္းေတာ္ရာဘုရားအေနာက္ ေတာင္ဘက္ေထာင့္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသြားသည္။ ဖမ္းမိၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ဥတၱမကိုအသနားခံစာေရး ရန္ခိုင္းေစခဲ့သည္။ 'မင္းတို႔အသနားခံခိုင္းေပမယ့္ ငါအသနားခံမွာမဟုတ္ဘူး။ မင္းတို႔တိုင္းတစ္ပါး သားလူမ်ိဳးျခားေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ငါေအာက္ က်ိဳ႕မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဗိုလ္ဥတၱမဟာ တိုင္းတစ္ပါး သားေတြကို ေအာက္က်ိဳ႕တယ္လို႔ ရာဇဝင္ပ်က္မခံ ႏိုင္ဘူးကြ'ဟူ၏။ သို႔အတြက္ အဂၤလိပ္တို႔က ျဗိတိသွ်အင္ပါယာကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈျဖင့္ ဗိုလ္ဥတၱမကို ၾကိဳးမိန္႔ေပးခဲ့ေလသည္။
ဗိုလ္ဥတၱမကိုႀကိဳးမိန္႔မေပးမီ 'ဘာလုပ္ခ်င္ ေသးသလဲ' ဟုေနာက္ဆံုးဆႏၵေမးရာ 'စာေရးလို တယ္'ဟုစကၠဴႏွင့္ခဲတံေတာင္းသျဖင့္ေပးရသည္။ ဗိုလ္ဥတၱမက မည္သည့္အခ်ိန္ကစိတ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စပ္ ထားသည္မသိေသာ ေလးခ်ိဳးကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ကို ေရးခဲ့သည္ဟူ၏ ။
'ဓနဥာဏ္ ေငြစံုမက္ေသာ္ေၾကာင့္၊ ကုလား ထံ အေဖကိုဆက္ပါတဲ့၊ အေနခက္ပါလိမ့္ ေမာင္ ၾကာညိဳ။
ဝမ္းနဲ႔ပင္ မလြယ္ေသာ္ျငားလည္း၊ ရဟန္းရွင္ ႏြယ္သာမဏငယ္စြခ်ိန္ခါ၊ သူ႔အိမ္မွာ ကိုယ္ေန ေၾကးရယ္နဲ႔၊ ေပးဆပ္ကာရွင္ေတာ္ျပဳပါလို႔၊ လူမႈ ကဝိႏၵာပ၊ လိမၼာေအာင္ေကာက္ယူေမြး သကြယ္၊ ေကြၽးတဲ့ဖခင္ေက်းဇူးရွင္ကို။
မျပဳျငားသင့္ပါဘူး ငၾကာညိဳရဲ႕၊ ခုမ်ားကံ ေတာ္ေခလို႔၊ ငါ့အေဖလြတ္ေစေၾကာင္းရယ္နဲ႔၊ လႊတ္ရံုးေတာ္ ေရွ႕ေနေကာင္းတို႔ႏွင့္၊ လြတ္ေၾကာင္း မူတကာပ၊သူတကာခ်စ္ၾကည္ေရးကို၊ အသျပာေငြ တင္းျခင္၍ေပးေသာ္လည္း၊ ေသေဘးကမလြတ္ လို စေနျဂိဳဟ္ရယ္က ေမႊတုန္း။
စံသူခြင္ စံျပဳကာ ေမေမခင္တို႔ရဲ႕၊ ကိုယ္သား ကို ယံုၾကည္မွတ္ပါလို႔၊ ေတာရပ္မွာအလံထူ၍၊ ရန္သူ မာန္မူ ျဖတ္မလို၊ တကယ့္ဟန္ ႏွစ္ဘြဲ႕ခံ အရွင္ျမတ္မွာလ၊ ဗိမၺိသာဇာတသတ္တို႔လို အမ်ား မွတ္ဖို႔ထံုးပါပဲ (ကိုယ္ေတာ္မွာကြယ္) သားသတ္ လို႔ဆံုး။'
'အမ်ားမွတ္ဖို႔ထံုးပါပဲ သားသတ္လို႔ဆံုး' ဟူ၍ဗိုလ္ဥတၱမကထံုးတစ္ခုကိုျပခဲ့သည္။ ေငြကို အေဖထက္စံုမက္ေသာ သစၥာမဲ့ေမြးစားသား ေခတ္သစ္ေမာင္ၾကာညိဳမ်ားကို သတိထားၾကရန္ ေခတ္သစ္ေမေမ 'ေမေမခင္'ကို သတိေပးခဲ့ျခင္း ဟုနားလည္ရသည္။