images
UN
UN
ကေမၻာဒီးယားေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဘက္မလိုက္ရန္ေတာင္းဆို
Thursday, 12 July 2018
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳမဲဆြယ္ ကာလမ်ားတြင္ ကေမၻာဒီးယားစစ္တပ္အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဘက္မလိုက္ ဘဲၾကားေနရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆုိလ်က္ရွိေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ၃၃ ႏွစ္ၾကာရယူကာ ကေမၻာဒီးယားအားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဟြန္ဆန္သည္ လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ၾကား ကာလတြင္ ဟြန္ဆန္သည္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အားထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရာေရာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယား အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး အလံုးစံုဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲ ခံခဲ့ရသည္။
NG(Ref;Reuters)