images
UN
UN
တန္ဖိုးထားေလးစားလိုက္နာသင့္ေသာ ျမန္မာစာအေရးအသား
ဧရာဝတီေမာင္ေမာင္ Thursday, 12 July 2018
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္ အခန္း(၁၅) အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ၄၅ဝတြင္''ျမန္မာစာသည္ ႐ုံးသုံးစာ ျဖစ္သည္''ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ျမန္မာစာကို ႐ုံးသုံးတြင္သာမက သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္ မ်ား၊ ၤႀ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးရာေပးစာမ်ား စသျဖင့္ ဆက္ သြယ္သုံးစြဲၾကရာတြင္ ျမန္မာစာကိုသာ အဓိကထားသုံးစြဲလ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ ျဖစ္ရာ ျမန္မာစာကို ေရးသားရာတြင္ ဝါက်ဖြဲ႕ထုံးမွန္ကန္ျခင္း၊ အသုံးအႏႈန္းမွန္ ကန္ျခင္း၊ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံမွန္ကန္ ျခင္း၊ ရွင္းလင္းက်စ္လ်စ္ေျပျပစ္ျခင္းရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ 'သဒတ္မတာစပ္ မတာ'သဒၵါမတတ္စာမတတ္ဟုလည္း ဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ားက ေျပာၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာစာကို ေလ့လာလိုက္စား ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
စာေရးသူတို႔ ယေန႔ဖတ္ေနၾကေသာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္၊ ဝတၴဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္မ်ား၊ ဝတၴဳရွည္မ်ား၊ ျပဇာတ္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား အားလုံးသည္ ျမန္မာစာကိုအသုံးျပဳ၍ ေရးသားျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝေနၾကသည္ကိုေတြ႕ ရပါမည္။ သို႔ျဖစ္ေပရာ စာေပဝါသနာရွင္ မ်ား စာေရးတတ္ခ်င္သူမ်ားသည္ စာ ေရးနည္းသင္တန္းမ်ားတက္ၾကပါသည္။ သင္တန္းဆရာတို႔က ပို႔ခ်ေသာကဗ်ာေရး နည္း၊ ေဆာင္းပါးေရးနည္း၊ ဝတၴဳေရး နည္း စသည္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူး မွတ္သားလိုက္နာၿပီးစု တု-ျပဳ-မူအတိုင္း စာေရးေနၾက၊ စာေပေလာကထဲ ဝင္ေန ၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ဘာ့ေၾကာင့္ စာေရးၾကသနည္း။ နာ မည္ႀကီးခ်င္လို႔၊ ထင္ေပၚခ်င္လို႔၊ ေငြရ ခ်င္လို႔၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားခ်င္လို႔၊ မိမိ ရင္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားခ်က္ မ်ားကို စာဖတ္သူထံမွ်ေဝခ်င္လို႔၊ အသိ ေပးခ်င္လို႔၊ ပညာျဖန္႔ျဖဴးခ်င္လို႔၊ ဝါသနာ ပါလုိ႔စသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိၾက ပါလိမ့္မည္။ စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြ ဆရာ တစ္ေယာက္က ေျပာေသာစကားေလးကို ယေန႔ထိ မွတ္မိေနပါသည္။ လူထုကို အသိေပးဖို႔၊ ထိရာက္တဲ့လုပ္ငန္း သုံးခုပဲ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသုံးခုမွာ အေျပာ၊ အျပ၊ အေရးတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသုံးခု တြင္ အေျပာႏွင့္အျပမွာ ကြက္စိပ္စာေဟာ ဆရာမ်ား၊ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ား၊သီခ်င္း မ်ား၊ ျပဇာတ္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယိုဇာတ္ ကားမ်ား အစရွိသျဖင့္ ပါဝင္ၾကသည္။ အေရးကေတာ့ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္ၾက သည့္အတိုင္း သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္၊ ဝတၴဳ၊ ကဗ်ာစသျဖင့္ ပါဝင္ၾကပါသည္။ ဆိုခဲ့သည့္ အေျပာ အျပမ်ား၏ မူလအရင္းအျမစ္ကို ေလ့လာ လွ်င္ အေရးသည္မပါမျဖစ္ ပါခဲ့ရသည္ ကို ေတြ႕ရပါမည္။
အေရး၊ အေျပာႏွင့္ အျပသည္ မ်က္စိ၊ နား၊ စိတ္ႏွလုံးတို႔ကို ခံစားေစပါ သည္။ ဆင္ျခင္တုိင္းထြာေစပါသည္။ ႏႈိးဆြေပးပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ဝမ္းနည္း၊ ဝမ္းသာ၊ ေဒါသ၊ ေလာဘ၊ ကိေလသာ ရာဂ၊ သာယာၾကည္ႏူး စသျဖင့္ အာ႐ုံ မ်ားကို ထိေရာက္ေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္ ေလရာ စာေဟာဆရာ၊ ကြက္စိပ္ဆရာ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္၊ အသံလႊင့္ဇာတ္၊ ဝတၴဳ ကဗ်ာေဆာင္းပါးတို႔ကို ေတြ႕၊ ထိ၊ ဖတ္၊ ခံစား၊ နားေထာင္၍ မ်က္ရည္က်ရ၊ ဝမ္း သာေပ်ာ္ရႊင္ၾကရၿပီးဇာတိမာန္ေတြတက္ ၾကရ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေတြ ထက္သန္ၾကရပါ သည္။
ထိုသို႔ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားျဖစ္ ေပၚေစရန္ စာအေရးအသား ေျပျပစ္ေခ်ာ ေမာ မွန္ကန္ေစဖို႔ ျမန္မာစာေရးသား တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ ဆရာႀကီးေမာင္ခင္မင္ ၏အေတြ႕အၾကံဳ ေဟာေျပာခ်က္တစ္ခုကို တင္ျပခ်င္ပါသည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွာလြန္ခ့ဲတဲ့ ၁၄-၅ႏွစ္ေလာက္က ျမန္မာ စာသင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အစည္း အေဝးတစ္ခု လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီအစည္း အေဝးလုပ္တဲ့အခါ နယ္အသီးသီးက တက္ေရာက္လာတဲ့ ဆရာဆရာမေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို ျမန္မာစာအေရး အသားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ၾကားဖို႔ အား တက္သေရာ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အဓိက ဘာသာ ျဖစ္ေနေတာ့ ယူတဲ့ဘာသာ အလိုက္ ဝိဇၨာေက်ာင္းသားကို ဘယ္လို ျမန္မာစာမ်ဳိး သင္ရင္ေကာင္းမယ္။ သိပံၸ ေက်ာင္းသားကို ဘယ္လိုျမန္မာစာမ်ဳိး သင္ရင္ေကာင္းမယ္ စသျဖင့္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အခုကြယ္လြန္သြား ရွာၿပီျဖစ္တဲ့ ဆရာႀကီးဦးခင္ေမာင္တင့္ (ဆရာတကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္)က တစ္ခု ေဆြးေႏြးပါတယ္။
''အခုဆရာတို႔ေျပာေနၾကတာေတြက ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုရင္ ေယာက္်ားဝတ္အက်ႌ ခ်ဳပ္နည္းဘယ္လိုသင္မယ္၊ မိန္းမဝတ္ အက်ႌခ်ဳပ္နည္းဘယ္လိုသင္မယ္၊ မိန္းမ ဝတ္ အက်ႌမွာလည္းဖက္ရွင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဒီဇိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးဘယ္လိုသင္မယ္၊ ေဘာင္း ဘီဘယ္လိုခ်ဳပ္ရမယ္စသည္ျဖင့္ေျပာေန တာမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ထင္ တာကေတာ့အဲဒါထက္ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥရွိပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကဘာလည္း ဆိုေတာ့ အဝတ္ဘယ္လိုခ်ဳပ္ရတယ္ဆို တဲ့ ခ်ဳပ္နည္းကိုအရင္သင္ဖို႔ပါပဲ။ အဝတ္ ခ်ဳပ္တတ္ေအာင္အရင္သင္ေပးၿပီးလို႔ အဲဒီသူက အဝတ္ခ်ဳပ္တဲ့နည္းကြၽမ္းက်င္ သြားရင္ ေဘာင္းဘီပဲခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၊ အက်ႌပဲ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၊ စကတ္ပဲခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၊ ဘာပဲ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္သူ႕ဟာသူေျပလည္မွာပါပဲ''လို႔ ရယ္ ရယ္ေမာေမာနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားဖူးပါတယ္။
ထိုအယူအဆအေတြးအေခၚကို စာ ေရးသူအလြန္ႏွစ္သက္ပါသည္။ ပိတ္စကို ခ်ဳပ္႐ိုးေတာင္ေျဖာင့္ေအာင္မခ်ဳပ္တတ္သူ သည္ အဘယ္မွာလွ်င္ပံုက်ေသာ၊ သပ္ ရပ္ေသာအဆင္ေျပေသာ အက်ႌ၊ ေဘာင္း ဘီစသည္တို႔ကို ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ထို နည္းတူစြာပင္ ျမန္မာစာဝါက်တစ္ ေၾကာင္းကို သဒၵါနည္းစနစ္မွန္ေအာင္၊ ရွင္းလင္းေအာင္၊ ဖတ္သူရွင္းရွင္းလင္း လင္းနားလည္ေအာင္ ေရးႏိုင္စြမ္းမရွိသူ သည္ အဘယ္မွာလွ်င္ေကာင္းမြန္ေသာ စာစီစာကံုး၊ ေဆာင္းပါး၊ အက္ေဆး၊ ဝတၴဳ၊ကဗ်ာစသည္တို႔ကိုေရးႏိုင္ပါအံ့နည္း။
ဤေနရာတြင္ ဆရာေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ)၏ ဥပမာေလးမ်ားကိုတင္ျပခ်င္ ပါသည္။ ''ႀကိယာကိုေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေရွ႕ကဟာေတြကို လွည့္ပတ္သံုးစြဲတဲ့အခါ မွာ ဘာနဲ႔ ဘာနဲ႔ဆိုင္သလဲစဥ္းစားၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆံုးကပ္ထားဖို႔အေရးႀကီးပါ တယ္။ ''၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ျပန္ရသည္''လို႔ေက်ာင္းသားေတြေရးတတ္ ၾကတယ္။''၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာ''ဆိုေတာ့အဲဒီႏွစ္မွာျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာလြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးသလိုျဖစ္ေန ပါတယ္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ဆိုတာက လြတ္ လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးတာနဲ႔ဆိုင္သလား၊ လြတ္ လပ္ေရးရတာနဲ႔ ဆိုင္သလား စဥ္းစား ၿပီးဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္ထားဖို႔ သတိျပဳရပါ မယ္'' ''ဒီလိုနဲ႔ ကတၱားနဲ႔ ႀကိယာေဝး ေနတဲ့ဝါက်ေတြကို ေနာက္တီးေနာက္ ေတာက္ရယ္စရာေျပာၿပီး မွတ္မိေအာင္ သင္ရပါတယ္။ ''ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ အရက္မူးေနေသာေၾကာင့္ ဆူပူရမ္းကား ေနေသာဒကာကို ႀကိမ္နဲ႔႐ိုက္သည္''ဆို တဲ့ဝါက်မွာ ''ဆရာေတာ္ကုိယ္တိုင္''ကို ''ႀကိမ္နဲ႔႐ိုက္သည္''မွာ မကပ္ဘဲ ''အရက္မူးေနေသာေၾကာင့္''မွာသြားကပ္ ထားတဲ့အတြက္ အမွတ္တမဲ့ၾကည့္ရင္ ဒကာကမမူးဘဲ ဆရာေတာ္ကမူးေနတာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာခ်င္းကပ္ထားပါဆိုတဲ့ ဥပေဒသ ေလာက္ရွင္းတဲ့ဥပေဒသမရွိပါဘူး။
ေရွးတုန္းက ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ''လယ္တီဆရာေတာ္သည္ သေဘၤာေပၚ တြင္ အမဲသားမစားရန္တရားေဟာ သည္''ဆိုတဲ့ဝါက်ကို ဥပမာျပေလ့ရွိပါ တယ္။ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာမကပ္ထားတဲ့ အတြက္ သေဘၤာေပၚမွာေတာ့အမဲသား မစားနဲ႔ စားခ်င္ရင္ေအာက္ကိုဆင္းစားဆို တဲ့အဓိပၸာယ္မ်ဳိး သက္ေရာက္သြားတဲ့ ဝါက်ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဥပမာ ျပရရင္''ဥကၠ႒ႀကီးအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးပါ ရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္''ဆိုတဲ့ဝါက်မွာ ဥကၠ႒ႀကီးကို ဘယ္သူကထပ္ၿပီးဆုခ်ီး ျမႇင့္ရမလဲ။ ဥကၠ႒ထက္ႀကီးတာဘယ္သူ ရွိေသးလဲမသိဘူးျဖစ္သြားတယ္။''ဆုခ်ီး ျမႇင့္ေပးပါရန္ ဥကၠ႒ႀကီးအားပန္ၾကားအပ္ ပါသည္''လို႔ေရးမွ ဝါက်ဖြဲ႕ထံုးမွန္ကန္ ပါတယ္။
သို႔ျဖစ္ေပရာ စာစီစာကံုးပဲေရးေရး၊ ေဆာင္းပါးပဲေရးေရး၊ ဝတၴဳပဲေရးေရး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ ဌာနတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုဆက္သြယ္ရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာစာေရးထံုး၊ သဒၵါစည္း ကမ္း၊ ဥပေဒသမ်ားကို တတ္ကြၽမ္း ေအာင္ေလ့လာၿပီး ေရးသားမွသာစာဖတ္ သူအမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး သိရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။