images
UN
UN
ျပင္ၾကေတာ့မွာလား
ေမာင္ေရခ်မ္း Thursday, 12 July 2018
ခုတေလာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ကို ျပင္မယ္ဆုိၿပီး စီစီညံညံအသံေတြထြက္ေနတယ္။ အစားထုိးသမၼတအသစ္ကလည္း သူ႔ရဲ႕မိန္႔ခြန္းမွာ လူသိရွင္ၾကား ထည့္ေျပာသြားသလုိ သူတုိ႔ပါတီ ကလည္း ျပင္မယ္လုိ႔ေျပာျပန္တယ္။ မၾကာေသး ခင္ကမွ ၿပီးသြားတဲ့လႊတ္ေတာ္ကုိ အေရးတႀကီး ျပန္ေခၚေတာ့ ဒီကိစၥဟာ သမၼတရယ္၊ ပါတီရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရယ္ သုံးပြင့္ဆုိင္လုပ္မယ့္ကိစၥလုိ႔ ျမင္မိ တယ္။ တကယ္ေတာ့ အာဏာမရခင္ကတည္း က ျပင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနၾကတာပါ။လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္မရရင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက လုပ္မယ္ဆုိၿပီး လက္မွတ္ေတြ အတင္းလုိက္ထုိးခုိင္းခဲ့တဲ့ (Signature Campaign) လုပ္ခဲ့ၾကတာကုိ မွတ္မိၾက မွာပါ။
တကယ္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိတာ ႏုိင္ငံတုိင္းႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ျပင္လုိ႔မရေအာင္ ေက်ာက္ စာနဲ႔ ထြင္းထုထားၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခ အေန အခ်ိန္အခါအလိုက္ ျပင္သင့္တဲ့အခ်ိန္ မွာ ျပင္ၾကတာပါပဲ။ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးမျပဳေတာ့ ဘူးဆုိရင္အက်ိဳးမျပဳတဲ့ဥပေဒေတြကုိ ေရြးထုတ္ ၿပီး ျပင္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတုိင္းမွာ ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ အခြင့္အေရးေတြ ထည့္ေပးထား တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။
ယခုျပင္မယ္ဆုိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)မွာလည္း အမ်ားနည္းတူျပင္ႏုိင္တဲ့အခြင့္ အေရးေတြေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ခ်င္တဲ့ အခါမွာ ဘယ္လုိျပင္ရမယ္ဆုိတာကုိခက္ခက္ခဲ ခဲနဲ႔စဥ္းစားမေနရေအာင္ ျပင္ဆင္ရမယ့္နည္းလမ္း ေတြကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) အခန္း(၁၂) ကုိၾကည့္ရင္ ေတြ႕မွာပါ၊ ပုဒ္မ(၄)ခုနဲ႔ နည္းလမ္း ေတြေပးထားပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆုိတာ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားေရး ျပည္သူ ေတြပါ လုိက္နာရတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျဖစ္လုိ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ ခုခုက အာဏာကုိအသုံးခ်ၿပီး ကုိယ္ျပင္ခ်င္သလုိ ျပင္လုိ႔ေတာ့မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္မရသလဲဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးလုိက္နာၾကရမယ့္ စည္းကမ္းနဲ႕ လူ႕က်င့္ဝတ္ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) မွာ ျပင္ဆင္ခြင့္နဲ႔ နည္းလမ္းေတြ ေပးထားၿပီးျဖစ္လုိ႔ ျပင္ဆင္ေရး မျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိကမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေပ မယ့္ဘာေၾကာင့္ျပင္မယ္၊ ဘယ္လုိျပင္မယ္၊ ဘယ္ ဟာေတြကုိျပင္မယ္ဆုိတာက အဓိကပါ။ မျပင္မီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိတာကုိနားလည္သေဘာ ေပါက္ ဖုိ႔လုိပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိတာ ျပည္သူ႕ အတြက္၊ ျပည္သူ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ျပည္သူ က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ ျပည္သူ႕ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားအား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (ဥပေဒ ျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး)ကုိ ဒီပုံစံ၊ ဒီနည္းလမ္း၊ ဒီစည္းကမ္းအတုိင္း က်င့္သုံးေဆာင္ ရြက္ၾကဖုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ရပ္မ်ဳိးမလုပ္ရ၊ ဘယ္လုိ လုပ္ရပ္မ်ဳိးလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္၊ ႏုိင္ငံ သားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးေတြကုိ ဘယ္လုိကာ ကြယ္ေပးရမယ္၊ ဘယ္လုိျဖည့္ဆည္းေပးရမယ္ ဆုိတာေတြကုိ က႑အလုိက္အေၾကာင္း အခ်က္ (ပုဒ္မ)မ်ားနဲ႔ေရးသားထားတဲ့ စာတမ္းျဖစ္တယ္။ ပင္မဥပေဒႀကီး (Mother Law) ျဖစ္တယ္။ ဒီ ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူေတြက သက္တမ္းအလုိက္ကုိယ္စားလွယ္ ေတြကုိေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။ အာဏာရလာ တဲ့အခါ ထင္ရာမစုိင္းဘဲ စည္းကမ္းတက် ဥပေဒ ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ ႀကီးျဖစ္တယ္။
ျပည္သူနဲ႔ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘာေတြ ျပင္မယ္၊ ဘယ္လုိျပင္မယ္၊ ဘာေၾကာင့္ျပင္ခ်င္ တယ္ဆုိတာေတြကုိက်ဳိးေၾကာင္းခုိင္လုံစြာနဲ႔ျပည္သူ ကုိ အရင္ခ်ျပရပါမယ္။ ျပည္သူရဲ႕သေဘာဆႏၵနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မျဖစ္မေန ယူရပါမယ္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ဟာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္ ကေရးဆြဲတဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒလည္း မဟုတ္ ပါဘူး။ ၁၉၉ဝျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပုိင္း ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ထူေထာင္ၾကဖုိ႔အတြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လာပါတယ္။ အႏုိင္ရပါတီတစ္ခု တည္းကေရးဆြဲရင္တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့အတြက္ အားလုံးစုေပါင္းေရးဆြဲဖုိ႔သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖုိ႔ အေျခခံရမယ့္ အေျခခံမူနဲ႔ အေသးစိတ္အေျခခံမူေတြ လုိအပ္လာ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ လူထု လူတန္းစားအစုအဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကုိယ္စား လွယ္ခုနစ္ရာေက်ာ္ပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ကုိ စတင္က်င္းပၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ ၾကပါတယ္။သုိ႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ NLD ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ေက်ာခုိင္းဆန္႔ က်င္ထြက္ခြာသြားခဲ့တဲ့အတြက္ ညီလာခံရပ္ဆုိင္း သြားခဲ့ပါတယ္။
၂ဝဝ၃ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္အစုိးရဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းဖုိ႔အ တြက္ အဆင့္(၇)ဆင့္ပါတဲ့ လမ္းျပေျမပုံ (Road Map) ကုိ လမ္းခင္းခ်မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီ လမ္းျပေျမပုံအတုိင္း ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသား ညီလာခံကုိ ျပန္လည္က်င္းပေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီ လာခံမွာ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ ပါတယ္။ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖုိ႔ အတြက္ အေျခခံမူနဲ႔ အေသးစိတ္အေျခခံမူေတြ ရရွိတဲ့အတြက္ ညီလာခံႀကီး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံး ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အမ်ဳိးသားညီလာခံနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရးကုိတစ္ႏုိင္ငံ လုံးအုန္းအုန္းကြၽက္ကြၽက္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။
၂ဝဝ၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ရက္ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္ စီဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တုိးကုိ ဥကၠ႒တာဝန္ ေပးၿပီး ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႕ အႀကံဳရွိသူမ်ားအပါအဝင္ အင္အား ၅၄ဦး ပါဝင္ ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို လြတ္လပ္စြာေရးခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ႏွစ္စ ပိုင္းမွာၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဟာ အခန္း(၁၅)ခန္းရွိၿပီး ပုဒ္မေပါင္း ၄၅၇ ခု ပါဝင္ပါတယ္။
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္နဲ႔ ၂၄ ရက္ ေတြမွာ နာဂစ္မုန္တုိင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ခြဲၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီတုန္းက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး မဲေပး ႏုိင္တဲ့ဦးေရဟာ ၂၇ ဒသမ ၃၇ သန္းရွိၿပီး မဲေပး ခဲ့တဲ့ ဦးေရဟာ ၂၂ ဒသမ ၅ သန္းရွိပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ဦးေရ ၂၂ ဒသမ ၅ သန္းအနက္ ၂ဝ ဒသမ ၇၉ သန္း ေထာက္ခံမဲ ေပးတဲ့အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၉၂ဒသမ၄ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ ခံခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ ႏွစ္တုိင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အမ်ဳိးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရး ဆြဲခဲ့တဲ့ ဥေပဒပညာရွင္ေတြထဲက အမ်ားစုဟာ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနၾကပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁ဝ ႏုိင္ငံေက်ာ္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒေတြကို ေလ့လာ ၿပီးမွ ကိုယ့္တုိင္းျပည္အေျခအေနနဲ႕ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔မရပါ။
လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ကို ျပင္မယ္ ဆိုရင္ ဒီေမးခြန္းေတြကို အရင္ေျဖၾကည့္ပါ။ ျပင္ သင့္မျပင္သင့္ အေျဖရပါလိမ့္မယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ -

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လံုဝအက်ဳိးမျပဳေတာ့ လို႔လား၊
(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လံုးဝ မသင့္ေတာ္တဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ေနလို႔လား၊
(ဂ) ျမန္မာျပည္သူလူထုကို လံုးဝအက်ဳိး မျပဳ ေတာ့လို႔လား၊
(ဃ) တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေၾကာက္ရြ႕ံ စိုးရိမ္ေနလို႔ လား၊
(င) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့စကားလံုး မပါလို႔လား၊
(စ) လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအာဏာခိုင္ျမဲဖို႔လား၊
(ဆ) ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ ေနၿပီ လား။
ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရအဖြဲ႕ဟာဒီျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)ကို ငါးႏွစ္လံုးလံုးကိုင္စြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ေတာ္သစ္ကို ေသြးထြက္သံယိုမရွိဘဲ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း ကူးေျပာင္းေပးသြားခဲ့တယ္။ ကမၻာ့ အလယ္မွာ ျမန္မာေတြ မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို အသံုးခ်သြားခဲ့တယ္။ျပည္ပ အရင္းအႏီွးေတြစီးဝင္လာေအာင္၊ ျပည္သူအလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရေအာင္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ထုိက္သင့္တဲ့ အခြန္ေငြေတြရေအာင္၊ စီးပြားေရးတိုး တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့တယ္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူအညီေတြရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ အစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္ပ ေခ်းေငြ သန္းေပါင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကို ေလွ်ာ္ ပစ္ဖ်က္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ေဒၚ လာေစ်း၊ စက္သံုးဆီေစ်း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းေတြမွာ ျပည္သူေတြ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ ငန္းေတြ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ခဲ့တယ္။ အလယ္အလတ္လူတန္းစားေတြ ေမာ္ေတာ္ကားဝယ္စီးႏုိင္ၿပီး အေျခခံလူတန္းစား အထိ လက္ကုိင္တယ္လီဖုန္းေတြ သံုးစြဲနုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြလုိလားေနတ့ဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA)ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ တယ္။ ဒီျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအားလံုးဟာ ျပည္ ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) မူေဘာင္ထဲကပဲ ေအာင္ျမင္ စြာေဆာင္ရြက္သြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွ တပ္မေတာ္ကုိ ခ်န္ထား ခဲ့လုိ႔မရပါဘူး။ တပ္မေတာ္ဟာ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကတည္းက ျပည္သူကုိဦးေဆာင္လက္ တြဲၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ပါ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ရန္ကုန္အစုိးရလုိ႔ ေခၚရ ေလာက္ေအာင္ အေျခအေနဆုိးရြားေနတဲ့ ေရာင္စံု ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္က တုိင္းျပည္ကုိ ကယ္ တင္ခဲ့တာလည္း တပ္မေတာ္ပါ။ ၁၉၅၈-၁၉၅၉ ႏွစ္ေတြမွာလည္း အစုိးရအဖြဲ႕ဟာ တုိင္းျပည္ကုိ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ကုိပဲ ႏုိင္ငံ့အာဏာကုိ ေခတၱလႊဲအပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တုိင္းျပည္ပဲ့ထြက္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာလက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးရေတာ့မယ့္ အေျခအေန ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာကုိ သိမ္းယူၿပီး ကယ္တင္ခဲ့ရတာပါ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ လည္း တုိင္းျပည္ဖ႐ုိဖရဲနဲ႔ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေတာ့မယ့္ အေျခအေနေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တာဝန္ကုိယူၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ လူအုပ္စုနဲ႔ စြဲခ်က္ေတြတင္ၿပီး ေန႔လည္ ေၾကာင္ေတာင္ လမ္းဆံုလမ္းခြမွာ ေခါင္းျဖတ္ သတ္ေနတဲ့ အနိ႒ာ႐ံုျမင္ကြင္းေတြ၊ ျပည္သူပုိင္ ပစၥည္းေတြကုိ လုယက္ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အေရးအခင္းကုိမီၾက တဲ့ ျပည္သူအားလံုး မွတ္မိၾကမွာပါ။ ျပန္ေတြးရင္ ယေန႔တုိင္ ရင္မေအးစရာပါ။
ဒီကေန႔ တုိင္းျပည္မွာ ျပည္သူေတြ လက္ေတြ႕ အက်ဳိးခံစားေနၾကရတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕သစ္ႀကီး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ၊ ေဆး႐ံုႀကီးေတြ၊ စာသင္ ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ႀကီးေတြ၊ ျမစ္ကူး၊ ေခ်ာင္းကူးတံတားႀကီးေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုေတြ၊ အားကစားကြင္းႀကီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံႀကီးေတြ၊ အစုိးရ႐ံုးေတြ ေျပာရရင္ လက္ညႇိဳးထုိးမလြဲတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ ဟာ တပ္မေတာ္အစုိးရတာဝန္ယူစဥ္က ျပည္သူ ေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေတြကုိ ဘယ္သူမွ မသိဟန္ေဆာင္ေန လုိ႔မရပါဘူး။ ဒီေက်းဇူးတရားေတြကုိ မ်က္ကြယ္ ျပဳၿပီး မိမိတုိ႔အာဏာရလာတဲ့ အခုလုိအခါမ်ဳိးမွာ တပ္မေတာ္ကုိေမာင္းထုတ္ခ်င္ၾကတာဟာတရား နည္းလမ္းက်၊ မက် စဥ္းစားဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ၂၅ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ လက္ရွိအစုိးရ ကုိဘာမွအႏၲရာယ္မျပဳႏုိင္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီ ရင့္ က်က္ေနၿပီလား။ ရင့္က်က္ၿပီဆုိရင္တပ္မေတာ္ ဟာ ႏွင္ထုတ္စရာမလုိပါဘူး။ တာဝန္သိတဲ့ အဖြဲ႕ အစည္း ျဖစ္လုိ႔ သူ႔အလုိလုိ ထြက္ခြာသြားမွာပါ။ တပ္မေတာ္ဟာ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္း ေလ့က်င့္ထား တဲ့အဖြဲ႕အစည္းပါ။ အမိန္႔နာခံတတ္မႈ စည္းကမ္း ရွိမႈအျပင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္နဲ႔ေျခလက္ အဂၤါကိုပါ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကတဲ့စြန္႔လႊတ္ဝ့ံတဲ့ တစ္ခု တည္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္ဆိုတာသူတို႔မေတာင္းခင္ကတည္း က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခ