images
UN
UN
စာဖတ္ခန္းမ်ား ဖြင့္ေပးပါ (ကဗ်ာ)
ဖိုးရန္ႏိုင္(ေက်ာက္ႀကီး) Thursday, 12 July 2018
* ခုေခတ္ကာလ သမယမွာ
စာအုပ္မ်ားရဲ႕ ႀကီးတဲ့တန္ဖိုး
ထပ္ထပ္တိုးကာ ရာဂဏန္းဟာ
ရွာမွရွားေန ေထြေထြတန္ဖိုး
ဆထက္တိုးလို႔ ေထာင္ခ်ီေန။
* စာဖတ္ၾကသူ လူတကာမ်ား
အားထားစရာ စာၾကည့္တိုက္ေတြ
တိုးပြားေစေရး တို႔အားေပးကာ
ရပ္ေက်းၿမိဳ႕ရြာ သင့္ရာစုေဆာင္း
စာအုပ္ေဟာင္းသစ္ စနစ္တစ္ခု
ျပဳစုတည္ေထာင္ၾကရေအာင္။
* ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဖြင့္လွစ္တည္ထား
ျပန္ၾကားေရးပိုင္ တည္ေထာင္ႏိုင္က
တိုင္းဆမရွိ ရမည့္ေက်းဇူး
ထူးျခားလွစြာ ဌာနမ်ားတြင္
ဖြင့္ထားႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးပင္။
* သတင္းစာဂ်ာနယ္ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ
စာပေဒသာကို ေနရာတိုင္းမွာ
ေတြ႕ကာ ျမင္ကာ ဖတ္ကာေနမွ
သုတအျဖာျဖာ သိပညာစံု
ကံုလံုျပည့္ဝၾကမည္သာ
စာဖတ္ခန္းမ်ား ဖြင့္ေပးပါ။