images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ
Thursday, 12 July 2018
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ၿဗိတိန္သံ အမတ္ႀကီးH.E. Mr. Daniel Patrick Chugg သည္ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကနယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူ႕စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေျခ အေနမ်ား၊နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ႏုိင္ငံတကာအစုိးရအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရ မဟုတ္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လည္ လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၊ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္ မ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေရရွည္ပဋိ ပကၡကင္းေဝးၿပီး လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ မ်ား၊လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား မႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားထိထိေရာက္ ေရာက္ေပးအပ္ေရး UNDP, UNHCR တုိ႔ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။