images
UN
UN
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္မိုးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ
ယူဒီေန Friday, 03 August 2018
ရာသီဥတုအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ အရိပ္အာဝါသရရွိေစရန္ႏွင့္ လုိအပ္ပါကရတနာတန္းဝင္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္စားပင္မ်ားအား ဝင္ေငြရေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရဆင္းဆည္ပတ္ဝန္းက်င္၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစုမ်ားက ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္မိုးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိး ပြဲမ်ားက်င္းပကာ စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မုိးရာသီသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္စုိက္ပ်ိဳးၿပီး ၾကည့္႐ႈအားေပးသည္။
အဆုိပါသစ္ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအခမ္း အနားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိးဝင္းႏွင့္ဇနီး ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္(ေလ)ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိ ႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ဇနီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္ မွ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း) ရွိ ႐ုံး/ဌာနအသီးသီးမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတုိ႔က ရတနာ တန္းဝင္ တမလန္းပင္အား ဦး ေဆာင္စုိက္ပ်ဳိးေပးၾကသည္။ ဆက္ လက္ၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္ မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာၾက သည့္အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစု မ်ားက သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီး တြင္ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစု မ်ား၏ စုေပါင္းသစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးေန မႈအားလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပး ၾကသည္။ ယေန႔က်င္းပသည့္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား၏ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ မုိးရာသီသစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ရတနာတန္းဝင္ တမလန္း ၁၉၅ပင္၊ ပိေတာက္ ၂၂၁၇ပင္၊ မေဟာ္ဂနီ ၁၄ဝဝပင္၊ ကြၽန္း ၁၆၁၂ပင္ စုစုေပါင္း ၅၄၃၃ ပင္အား စုေပါင္းစုိက္ပ်ိဳးခဲ့ၾက သည္။ ေရဆင္းဆည္ပတ္ဝန္း က်င္၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ ေဂဟစနစ္ထိန္းသိမ္း ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) မိသားစု မ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္မုိးရာသီ သစ္ ပင္စုိက္ပ်ိဳးပြဲအထိ မုိးရာသီသစ္ပင္ စုိက္ပ်ိဳးပြဲမ်ားတြင္ ရတနာတန္းဝင္ ပင္၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္ႏွင့္ အရိပ္ရ ေလကာပင္ စုစုေပါင္း ၁၂၇၂၆၃ ပင္အား စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ့သည္။
အလားတူ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ဒုတိယ အႀကိမ္ မုိးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲ မ်ားကို ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ တစ္ ခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပ ၾကရာ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္စိုက္ပ်ဳိးပင္၂၉ဝ၆၆ ပင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ စိုက္ ပ်ဳိးပင္၂၂၄၄၉ပင္ကုိလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၁ဝ၆၈၃ ပင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၁၂၅၂၈ပင္ကိုလည္း ေကာင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ပင္ ၁၅၂၃ဝ ကိုလည္းေကာင္း၊ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၃၂၅ဝ၇ပင္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ စိုက္ ပ်ဳိးပင္၄၇ဝ၅ဝ ကိုလည္းေကာင္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္စိုက္ပ်ဳိးပင္၂၈၁၅၂ ပင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ပင္ ၃၇၇၃၅ပင္ကို လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၁၃၆၇၈ ပင္ကိုလည္းေကာင္း၊ အေနာက္ ပိုင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၃၁၉၈၇ပင္ ကိုလည္း ေကာင္း၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၂၃၅၅ဝကိုလည္းေကာင္း၊ အလယ္ ပိုင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးပင္ ၃၁၃၄၃ပင္ ကိုလည္း ေကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္စိုက္ပ်ဳိးပင္၄၁၅၄၆ ပင္ကိုလည္းေကာင္း တိုင္းမွဴးမ်ား ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရာရွိ၊ စစ္ သည္၊ မိသားစုမ်ားက အသီးသီး စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ ယေန႕စိုက္ပ်ဳိး သည့္ စိုက္ပ်ဳိးပင္စုစုေပါင္းမွာ ၃၇၇၅ဝ၄ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။