images
UN
UN
ေရႊႏွင့္ေၾကးပမာ
ေမာင္ေရခ်မ္း Sunday, 12 August 2018
ယေန႔လူငယ္ေတြဟာေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာလူႀကီး ေတြျဖစ္ၾကပါမယ္။ 'ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီး'ဆိုတဲ့စကားလည္း ရွိပါတယ္။ မလြဲမေသြ လူႀကီးေတြျဖစ္ၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူႀကီးရဲ႕ ဂုဏ္အဂၤါနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ႀကီးၿပီးအခ်ိန္မစီးဘူးလို႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ အကဲ့ရဲ႕ မခံရေလေအာင္သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္၊ ပညာ ဂုဏ္နဲ႔ျပည့္စံုေအာင္ ငယ္စဥ္ဘဝကပင္ျဖည့္ဆည္း ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔ဘဝရဲ႕ အရြယ္သံုးပါးမွာ ပထမအရြယ္ဟာ လူငယ္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီအရြယ္မွာ ကိုယ္ခႏၶာပိုင္း ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကံ့ခိုင္ ေအာင္၊ ညဏ္ပညာေတြျပည့္ဝေအာင္ ေလ့လာ သင္ယူမွတ္သားႀကိဳးစား ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာဆုိရာမွာ အသိပညာနဲ႔ အတတ္ပညာႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အမွားအမွန္၊ အေကာင္းအဆိုး၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ တဲ့ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာဟာ အေရးႀကီးသလို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အတတ္ပညာက လည္း အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီပညာေတြကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့မွသာ ဒုတိယအရြယ္ေရာက္တဲ့ အခါ မိမိအတြက္၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အတြက္၊ မိမိ ႏိုင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့လူသားေတြ ျဖစ္မွာပါ။
ႏိုင္ငံဆိုတဲ့အတြက္ ဘယ္ႏိုင္ငံသားလဲလို႔ ေမးလာရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလို႔ ေျပာ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 'ျမန္မာ'ဆိုတာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး တည္းကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္း သားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့အမည္ျဖစ္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ဳိးစုေတြအမ်ားႀကီး ပါ။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးစုရွစ္ခုအျပင္ ဒီလူမ်ဳိးစု ေတြထဲမွာလည္း အက်ံဳးဝင္ေနတဲ့ က်န္တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အားလံုး ဆိုရင္ တစ္ရာေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ ဒီလူမ်ဳိးစုအားလံုးစုေပါင္းေနထိုင္ၾကတဲ့၊ ဒီလူမ်ဳိးစု အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ သူ႕ကြၽန္ဘဝနဲ႔ ေနခဲ့ရစဥ္ က ဒီႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္ေလသံနဲ႔ 'ဘားမား' လို႔ ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဘားမားဆိုတာ ဗမာလူမ်ဳိးစု တစ္ခုတည္းကို ေဖာ္ၫႊန္းရာေရာက္ပါတယ္။ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚျခင္းဟာ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေန နဲ႔ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ျပည္သူ အမ်ားစုအတည္ျပဳေပးထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒမွာလည္း-
'ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚရ မည္' ဟု အတိအလင္းထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။
မိမိတို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြမွာ ေရွးယခင္ (၇) ရာစု၊ (၈)ရာစုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ကိုးကြယ္ လာခဲ့တဲ့ ဘာသာသာသနာရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ဘာသာသာသနာဟာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲဒီကတည္းက ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ရင္ထဲ ႏွလံုးသားထဲမွာ ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးအမေတြ ကိန္းဝပ္လာခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြဟာ ဗုဒၶရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ခြဲျခားလို႔မရပါဘူး။ ျမန္မာလူမ်ဳိးဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုး ထားၾကရပါမယ္။ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထား႐ံု နဲ႔မၿပီးဘဲ မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ၾကရပါမယ္။


ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ တက္ၾကြတယ္၊ ညဏ္ ရည္ညဏ္ေသြးေကာင္းတယ္၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ တယ္၊ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းတယ္၊ လူႀကီး မိဘဆရာသမားေတြကို ႐ိုေသေလးစားတယ္၊ အခ်င္းခ်င္း႐ိုင္းပင္းကူညီတယ္ဆုိတဲ့ ဂုဏ္ထူးဝိ ေသသေတြ ရိွတယ္။ ကမၻာမွာအလြန္ရွားတဲ့ အစဥ္ အလာေတြျဖစ္တယ္။ ဒီကေန႔အထိ အခ်ဳိ႕ေတာ ရြာေတြမွာ တစ္ေယာက္ကိစၥကိုတစ္ေယာက္ ဝိုင္း ကူညီမႈ၊ ရပ္ေရး ရြာေရးကိစၥေတြမွာ အမ်ားက အားလံုးဝိုင္းဝန္းကူညီမႈ စတဲ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြ ရိွေနတုန္းပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအစဥ္အလာေတြ၊ ဂုဏ္ထူးဝိေသသေတြကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ ယေန႔လူငယ္ေတြ ဟာ မ်ဳိးဆက္သစ္(Generation) တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဒီအစဥ္အလာေတြကို လူႀကီးျဖစ္တဲ့အထိ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ သြားၾကရမယ္။ ဒါဟာ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကိုခ်စ္တဲ့ မ်ဳိး ခ်စ္စိတ္ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ကိုယ့္ထက္ ပိုၿပီး ဘယ္သူကမွ ပိုမခ်စ္ဘူးဆိုတာ သိထားၾက ရမယ္။ အမ်ဳိးစစ္မွ အမ်ဳိးခ်စ္တယ္။ ျမန္မာမွန္ရင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးကို ခ်စ္ရမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္ရ မယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာမွမခ်စ္ရင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမဟုတ္လို႔ဘဲ ျဖစ္မယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးစစ္စစ္ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ရမယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိး အမ်ားစုကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ-
''ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားအမ်ားဆံုးကိုးကြယ္ ရာျဖစ္ေသာ ဂုဏ္ထူးဝိေသသႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဘာ သာသာသနာျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က အသိ အမွတ္ျပဳသည္''လို႔ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထား တယ္။
မိမိတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ဗုဒၶဟာ ဖန္ဆင္းရွင္မဟုတ္ ဘူး။ ေကာင္းကင္ဘံုမွာလည္း ရိွတာမဟုတ္ဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႕ ရင္ထဲႏွလံုးသားထဲမွာပဲရိွတယ္။ မိမိတို႔ က ႐ုပ္တုကိုးကြယ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဗုဒၶရဲ႕ပံုေတာ္ ကို ဗုဒၶကိုယ္စားဖန္တီး၊ ဗုဒၶရဲ႕ ကံေတာ္၊ ညဏ္ ေတာ္နဲ႔ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကိုသာ ရည္မွန္းၿပီး ကိုး ကြယ္ျခင္းျဖစ္တယ္။
ဗုဒၶဟာ လူသားတစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၆ဝ ေက်ာ္က အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ပြင့္ခဲ့တယ္။ ဗုဒၶေမြးဖြားခဲ့တ့ဲေနရာ၊ ဘုရားအျဖစ္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ေနရာ၊ တရားဓမၼ ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူတဲ့ ေနရာေတြဟာ ယေန႔တုိင္ မေပ်ာက္မပ်က္ရိွေန တုန္းပဲ ျဖစ္တယ္။
ဗုဒၶဟာ သက္ေတာ္ ၈ဝ၊ ဝါေတာ္ ၄၅ ဝါတုိင္ ဓမၼခႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ နိကာယ္ငါးရပ္၊ ပိဋကတ္သံုးပံုတရားေတာ္ေတြကို ေဟာၾကားထားရစ္ခဲ့တယ္။ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱ ဝါေတြ သိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ခဲတဲ့ သဘာဝတရားေတြနဲ႔ ေၾကာင္းက်ဳိးျဖစ္စဥ္ေတြကို ေဟာၾကားခဲ့တာျဖစ္ တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ဓမၼဆုိတာ သဘာဝတရား (the law of nature) ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူမွ ျငင္းလုိ႔၊ ေျပာင္းလဲပစ္လုိ႔ မရဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ကံကံ၏အက်ဳိးကုိ အေျခခံ ထားတာျဖစ္တယ္။ ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံ ဆုိတာရွိတယ္။ ကုိယ္လုပ္တာ ကုိယ္ခံရတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့အက်ဳိး ခံစားရ တယ္။ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတဲ့အက်ဳိး ခံရတယ္။ ကုိယ္လုပ္ကုိယ္ခံပဲ။ ကုိယ္လုပ္မွ ကုိယ္ရတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ 'မ'တယ္ဆုိတာ မရွိဘူး။ ကယ္တင္တယ္ဆုိတာမရွိဘူး။ ဒဏ္ခတ္ တယ္ဆုိတာလည္းမရွိဘူး။ အရာရာ ကုိယ့္အေပၚ မွာပဲမူတည္တယ္။ အင္မတန္လက္ေတြ႕က်တယ္။ ကုိယ္မဟုတ္တာလုပ္ရင္ ကုိယ္ခံရမယ္။ ကုိယ္ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ကုိယ္စံရမယ္။
ဒီတရားဓမၼေတြကုိ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္က ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့ တာျဖစ္တယ္။ ဒီတရားဓမၼေတြကုိ ဒီကေန႔အထိ မိမိတုိ႔သိရွိခြင့္ရတာဟာ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ေက်း ဇူးေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။ ဘုရားရွင္လက္ထက္နဲ႔ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံလြန္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းအထိ ရဟန္း ေတာ္ေတြဟာ ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့တရားေတာ္ ေတြကုိ အာဂုံေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာမွ ေပအကၡရာတင္ၿပီး မွတ္သားလာခဲ့ၾကတာျဖစ္ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပိဋကတ္သုံးပုံကုိ အာဂုံ ေဆာင္တဲ့ အာဇာနည္ရဟန္းေတာ္ေတြရွိတယ္။ အလြန္ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕တရား ေတာ္ေတြကုိ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြ လက္ဆင့္ ကမ္းသယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ ကုသုိလ္၊ အကုသုိလ္၊ ေကာင္းမႈ၊ မေကာင္းမႈ၊ လုပ္သင့္တာ၊ မလုပ္သင့္တာေတြကုိ မိမိတုိ႔ သိခြင့္ရတာျဖစ္တယ္။ လုပ္တာ မလုပ္တာက ေတာ့ ကုိယ္နဲ႔ပဲဆုိင္တယ္။
ရဟန္းသံဃာေတြဟာ လူသာမန္တုိ႔ ေစာင့္ ထိန္းႏုိင္ခဲတဲ့ ၂၂၇ သြယ္ သိကၡာပုဒ္ေတြကုိ ထိန္း သိမ္းရတယ္။ ၿခိဳးၿခံစြာေနထုိင္ရတယ္။ ေန႔စဥ္ တရားဓမၼကုိ က်င့္ၾကံႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ရ တယ္။ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ေတြကုိ ေဟာေျပာဆုံးမ ရတယ္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာဆုိတာ ဘယ္ အရာနဲ႔မွ ႏႈိင္းယွဥ္လုိ႔မရေအာင္ တန္ဖုိးႀကီးမား တယ္။ ေရႊနဲ႔ေၾကးပမာလုိပဲ။ သတၱဳခ်င္းတူေပ မယ့္ တန္ဖုိးခ်င္းမတူဘူး။ အလြန္ကြာျခားတယ္။ တန္းညိႇလုိ႔မရဘူး။ တစ္တန္းစားတည္းထားလုိ႔ မရဘူး။
ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြဟာ အနာဂတ္အတြက္ မ်ဳိးဆက္သစ္ (Generation) တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလုိ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ကုိးကြယ္တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ လူလာျဖစ္ရတာ လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ ပုိလုိ႔ဝမ္းသာ စရာေကာင္းတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕အမ်ဳိးဘာသာသာသ နာကုိ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိး တန္ဖုိးထားၾကရမယ္။ ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ ေကာင္း တဲ့အစဥ္အလာေတြနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကုိ ရင္ ထဲ ႏွလုံးသားထဲမွာ သိမ္းဆည္းၿပီး လူႀကီးဘဝ ဒုတိယ၊ တတိယအရြယ္အထိ သယ္ေဆာင္သြား ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။