images
UN
UN
မေမ့ႏိုင္ေသာၿပိဳင္ပြဲမ်ား
ကို(တကၠသိုလ္) Monday, 13 August 2018
တစ္ေန႔တြင္ စာေရးစားပြဲေပၚရွိ စာအုပ္ႏွင့္ ဖိုင္ေတြရွင္းရင္း ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာတစ္ခုကို ေတြ႕မိသည္။ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ျမန္မာ႐ိုးရာဂႏၳဝင္ ကဗ်ာမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးတည္လ်က္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ စိမ္းလန္းေရႊျပည္စာေပၿပိဳင္ ပြဲအဖြဲ႕ဝင္ ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့သျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းတင္ေသာ မွတ္တမ္းလႊာျဖစ္သည္။ အမ်ဳိး သားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာေပကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူပီပီ၊ ဂႏၳဝင္ကဗ်ာအတြက္ဆိုပါလွ်င္ မည္သည့္အဖြဲ႕ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္က ကမ္းလွမ္းလာပါေစ ကြၽန္ ေတာ္ကား ကူညီရန္အဆင္သင့္ရိွေနပါ၏။
စိမ္းလန္းေရႊျပည္မတုိင္မီက တပ္မေတာ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္စာေပႏွင့္ အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ကူညီေပးခဲ့ဖူး ၏။ သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝခန္႔ကျဖစ္၍ ၾကာေတာ့ၾကာ ခဲ့ပါၿပီ။ ၿပိဳင္ပြဲပမာဏမွာ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာလွ သည္။ ႏွစ္ေတြၾကာေညာင္းေသာ္လည္း ေမ့မရ ႏိုင္။ အေၾကာင္းတိုက္ဆုိင္လာတုိင္း ျပန္ေျပာင္း ေအာက္ေမ့မိစျမဲ။ ယခုလည္း စိမ္းလန္းေရႊျပည္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကိုၾကည့္ရင္း ကြၽန္ေတာ့္ စိတ္အစဥ္သည္ အတိတ္ခြင္ကို ရိပ္ခနဲျမင္ေယာင္ မိပါေတာ့သည္။
ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏြယ္သည့္ အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ ေရးအျမင့္ဆံုးအဖြဲ႕မွာ စာေပႏွင့္ အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲ ေကာ္မတီျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီေအာက္တြင္ လုပ္ ငန္းေကာ္မတီသံုးခုဖြဲ႕ထား၏။
ပန္းခ်ီႏွင့္ စာစီစာကံုးလုပ္ငန္းေကာ္မတီက အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္အဆင့္ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ ပြဲေတြျပဳလုပ္ေပးသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ မွာ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ သည္။ ပညာေရးဝန္ထမ္းဆရာ ဆရာမေတြလုပ္ ငန္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။
ဒုတိယဝန္ႀကီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စာေပႏွင့္ဓာတ္ပံု ၿပိဳင္ပြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီက အလြတ္တန္းဝတၴဳ၊ ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အျဖဴအမည္း/ေရာင္စံု ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသည္။ စာေပႏွင့္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္ေတြပါဝင္ၾကသည္။
အလုပ္အမ်ားဆံုးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွာ ကဗ်ာ ႏွင့္ အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီျဖစ္၍ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ္ သည္ ေလတပ္မွ တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာ ရိွခ်ဳပ္႐ံုးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ ျဖစ္၏။ ကဗ်ာဆရာေတြအေပၚ သံေယာဇဥ္အလြန္ ႀကီးမားေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဆရာထီလာစစ္သူ က ေခၚေသာေၾကာင့္ သူ၏လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြား၏။ ဤလုပ္ငန္းေကာ္မတီ သည္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဆပ္ေကာ္မတီ ေတြခြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ကဗ်ာဆပ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဝင္အျဖစ္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ကဗ်ာေတြကို ဖတ္႐ႈရသည္။ ဆပ္ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မွာ ဆရာေနာင္ (ဂီတ စာဆို ေမာင္ေမာင္လတ္)ျဖစ္သည္။ ဆရာေနာင္ အနားယူသြားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကတာဝန္လႊဲယူရ သည္။ ကဗ်ာဆပ္ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ညြန္႔ေဝ(ကသာ)၊ ျမင္းမူ ေမာင္ႏိုင္မိုး၊ ေမာင္ေသာ္ေမာ္၊ ေမာင္ၾကင္ႏြယ္၊ ခ်ဳိျမႏြယ္စသူတို႔ (မွတ္မိသေရြ႕)ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာ ၿပိဳင္ပြဲကို အဆင့္ (၁)ႏွင့္ အဆင့္ (၂)ဟု ခြဲလုပ္ ေပးသည္။ အဆင့္တုိင္းတြင္ ကဗ်ာတို၊ ကဗ်ာ ရွည္ၿပိဳင္ပြဲႏွစ္မ်ဳိးစီပါဝင္ရာ စုစုေပါင္းၿပိဳင္ပြဲ ေလးမ်ဳိးျဖစ္သြားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆင့္ (၁)မွာ ဆုရဖူးသူေတြျဖစ္ၿပီး၊ အဆင့္ (၂) မွာ လူသစ္တန္းႏွင့္ ဆုမရဖူးေသးေသာ လူေဟာင္းေတြအတြက္ ျဖစ္သည္။

ဤလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ေနာက္ဆပ္ေကာ္မတီ တစ္ခုမွာ ပန္းခ်ီပန္းပုဆပ္ေကာ္မတီျဖစ္၍ ယဥ္ ေက်းမႈတကၠသုိလ္(ရန္ကုန္)ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဦးတင္စိုး ကေခါင္းေဆာင္သည္။ဆပ္ေကာ္မတီကုိ ပန္းခ်ီႏွင့္ ပန္းပုႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲထားၿပီး တကၠသုိလ္မွ နည္းျပေတြႏွင့္ ပန္းခ်ီပန္းပုပညာရွင္ေတြပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပန္းပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ သည္ ပန္းပုၿမိဳ႕ေတာ္ဟု တင္စားေခၚဆိုရေလာက္ ေသာ ဒါးပိန္ၿမိဳ႕အထိ သြားေရာက္ကာ ပန္းပုထု ဆစ္ေနသူမ်ားကို ၾကည့္႐ႈအားေပးရသည္။ သစ္ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ သစ္ထြင္းပန္းပု၊ ပလတ္စတာဖို႔ပန္းပု ႏွစ္မ်ဳိးလံုးယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပန္းပုမ်ားသာမက ျပပြဲတင္ပန္းပုမ်ားကို လည္း ျပသခြင့္ျပဳသည္။ ပန္းခ်ီမွာလည္း ၿပိဳင္ ပြဲဝင္ပန္းခ်ီအျပင္ ျပပြဲတင္ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီး ေတြကိုလည္း ခ်ိတ္ဆြဲျပသခြင့္ျပဳထားသည္။ ပံုတူဆီေဆးပန္းခ်ီကားႀကီးမ်ားပင္ပါဝင္သည္။
တစ္ဖန္စစ္ခ်ီစစ္ေရးေတး ဆပ္ေကာ္မတီဟူ၍ ရွိျပန္ပါသည္။ဆပ္ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မွာ ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန (ေရဒီယို)မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကိုေထြးျဖစ္၏။သူကစစ္ ခ်ီေတးႏွင့္စစ္ေရးေတးၿပိဳင္ပြဲေတြကိုတာဝန္ယူရသည္။ စစ္ခ်ီေတးကို တစ္ဆင့္တည္း ထားၿပီး စစ္ေရး ေတးကို ကဗ်ာကဲ့သို႔ စစ္ေရး(၁)ပညာရွင္အဆင့္၊ စစ္ေရး(၂)ဝါသနာရွင္အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ခြဲျပဳလုပ္ေပး သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုးအျပင္ သီးျခားရပ္တည္ေနေသာဂီတပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္စစ္တီးဝိုင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။
အထက္ပါဆပ္ေကာ္မတီသံုးခု၏တာဝန္မ်ား ကို ေပါင္းစုလိုက္ပါက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင့္ပန္းခ်ီ၊ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ၊ အလြတ္တန္းဝတၴဳ၊ေဆာင္းပါး၊ ဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ၊ အလြတ္တန္းကဗ်ာ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ စစ္ခ်ီေတး၊ စစ္ေရးေတးၿပိဳင္ပြဲမ်ားဟူ၍ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ ဆုရအႏုပညာပစၥည္းေတြကို မတ္လ ၂၇ ရက္မတိုင္မီ ဦးစီးေကာ္မတီက သတ္မွတ္ေပးေသာရက္၌ တပ္မေတာ္ကပြဲ ႐ံုတြင္ ခင္းက်င္းဖြင့္လွစ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီအလုိက္အခ်ိန္မီေအာင္ျပင္ဆင္ ခင္းက်င္းၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္ပါဝင္ေသာကဗ်ာ ႏွင့္အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီကလည္း၊ ဆုရကဗ်ာ၊ ေတး၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုတို႔အျပင္ ျပပြဲတင္ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေအာင္ခင္းက်င္းျပသႏိုင္ေရးအတြက္ ျပပြဲခင္းက်င္းျပသေရးဆပ္ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ ဤတာဝန္ကို အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္သိမ္းေဆြ (ၿငိမ္း)က ထမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။
ယခုအထိ တင္ျပခဲ့သည္မွာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္ ၏။ ၿပိဳင္ပြဲမဟုတ္ေသာသီးသန္႔လုပ္ငန္းတာဝန္ အခ်ဳိ႕ရွိပါေသးသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ (၁)ဂုဏ္ျပဳ စစ္ခ်ီေတး စစ္ေရးေတးမ်ား ေရးဖြဲ႕ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ (၂) ဃနညအမန ဏငနခန ပန္းခ်ီကားႀကီးေရးဆြဲျခင္း၊ (၃) စာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဂီတပညာရွင္ႀကီးမ်ားထံမွ ဂုဏ္ျပဳစစ္ခ်ီေတး၊ ဂုဏ္ျပဳစစ္ေရးေတးမ်ားကို စုေဆာင္းရယူကာ ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ စစ္ခ်ီစစ္ေရးေတးဆပ္ေကာ္မတီက တာဝန္ယူရ သည္။ထိုပညာရွင္ႀကီးမ်ားကို မွတ္မိသေ႐ြ႕ ေဖာ္ျပရပါလွ်င္...
ဗိုလ္ကေလးတင့္ေအာင္၊ အကယ္ဒမီ ဂီတလုလင္ ေမာင္ကိုကို၊ ေအဝမ္း စိုးျမင့္၊ အေကာ္ဒီယံအုန္းေက်ာ္၊ ဟသၤာတျမင့္ေငြ၊ ေမာင္ေမာင္လတ္၊ စႏၵရားခ်စ္ေဆြ၊ ကိုေလးၫြန္႔၊ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ စိန္ျမေမာင္၊ ကိုလွမိုး၊ စႏၵရား ခ်စ္ေမာင္၊ ပန္တ်ာခ်စ္လိႈင္၊ ေမာင္ဥကၠာ၊ ကိုျမတ္ လင္း၊ ပ်ဥ္းမနားျမင့္လိႈင္၊ ကိုၫြန္႔ေဝ၊ ဂီတစာဆို ေမာင္ေၾကးမံု၊ ဗုိလ္ႀကီးသက္တင္ေအာင္၊ ေကတု ဝင္းထြဋ္၊ ေရနံ႔သာဝင္းေမာင္၊ စႏၵရားတင္ဝင္း လိႈင္တို႔ျဖစ္သည္။ ဂီတပညာရွင္မ်ားသည္ ဘယ္ သူက စစ္ခ်ီေတးေရးမည္၊ ဘယ္ဝါက စစ္ေရး ေတးေရးမည္ကို ညိႇႏိႈင္းခြဲေဝေရးစပ္ၾကပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ယခုအခါတြင္မူ စစ္ေရးေတးကို စစ္ သည္ေတးဟုေျပာင္းေခၚပါသည္။)
တပ္မေတာ္ခန္းမဝင္ေပါက္ႏွင့္တည့္တည့္ တစ္ဖက္နံရံ၌ ၁၂ဒ x ၆ဒ ဆီေဆးပန္းခ်ီကားခ်ပ္ ႀကီးကို ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ပန္းခ်ီပန္းပုဆပ္ေကာ္မတီက တာဝန္ယူရသည္။ ေရးဆြဲရမည့္အေၾကာင္းအရာ ကို ဦးစီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကခ်ေပးသည္။ သမိုင္းဝင္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းႀကီးမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ပါဝင္ ေရးဆြဲၾကေသာ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားအနက္ မွတ္မိ သမွ်မွာ ဦးေသာင္းဟန္၊ ဦးေစာလႈိင္၊ ဦးသန္႔ဇင္ တို႔ျဖစ္သည္။
သီးသန္႔ေနာက္ဆုံးလုပ္ငန္းမွာ စာအုပ္ထုတ္ ေဝေရးျဖစ္၏။ ဆုရကဗ်ာ၊ ဝတၴဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ ေတးသီခ်င္း(စာသား)တို႔အျပင္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုပုံမ်ားကို စာအုပ္ထုတ္ေပးရသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္စာအုပ္လည္းပါသည္။ ကဗ်ာ၊ ေတးသီခ်င္းစာအုပ္၊ ကဗ်ာ-စာစီစာကုံးစာအုပ္၊ ပန္းခ်ီ၊ပန္းပုစာအုပ္ႏွင့္ဘာသာျပန္စာအုပ္တို႔ျဖစ္၏။
ဒီအလုပ္ကိုေတာ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒က မည္သည့္ဆပ္ေကာ္မတီကိုမွ တာဝန္မေပးေခ်။ ဆပ္ေကာ္မတီေတြက ၿပိဳင္ပြဲရာသီ (စက္တင္ဘာ ခန္႔တြင္ စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြ ဖိတ္ေခၚ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ စိစစ္အကဲျဖတ္၊ မတ္လ ပထမပတ္မွာဆုရသူေတြေၾကညာ)မွာသာ အလုပ္ ရွိၿပီး ျပခန္းၿပီးသည္ႏွင့္ သူတို႔အလုပ္ၿပီးၿပီ။ မူလ တာဝန္ေတြထဲ ျပန္ေရာက္သြားၾကသည္။ စာအုပ္ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းက တစ္ႏွစ္စာ၊ တစ္ႏွစ္စာ ကို တိခနဲျဖတ္ခ်လို႔မရ။ စာအုပ္အေၾ<ြကးက်န္ေတြ ရွိမည္။ အလုပ္အသစ္ကို မဆိုင္းမတြလက္ခံရ မည္။ ဥပမာ (၅၇)ႏွစ္ေျမာက္အတြက္ စာအုပ္ ေတြက်န္ေန၍ ေငြစာရင္းမခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးမီ (၅၈)ႏွစ္ ေျမာက္အတြက္ စက္တင္ပုံႏွိပ္ေနၿပီး (၅၉)ႏွစ္ ေျမာက္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနရတာမ်ဳိးရွိခဲ့ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏွစ္လုံးေပါက္လုပ္ေနရေသာ လုပ္ ငန္းတာဝန္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ကိုသာ တာဝန္ေပးေလ ေတာ့သည္။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒က ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ သည္ ကဗ်ာဆပ္ေကာ္မတီတာဝန္အျပင္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ေနရာကိုပါ ပူးတြဲထမ္း ေဆာင္ရသည္။ ဆန္ရင္းနာနာဖြပ္သည္ဟုသာ ခံယူလိုက္ပါေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲရာသီ မဟုတ္ေသာ္လည္း စာအုပ္ေတြအဆင္ေျပေျပ ထြက္ရွိႏုိင္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာပုဂိၢဳလ္ေတြႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ အဓိက လက္တြဲခဲ့ရသူေတြကို မွတ္မိသမွ် မွတ္တမ္းတင္ ရပါလွ်င္ PPE မွ အစ္မႀကီးေဒၚျမျမ၊ စာေပဗိမာန္ မွ စီမံေရးရာဌာနမွဴး ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိသန္း(ခ်ဳိျမႏြယ္)၊ တကၠသိုလ္ပုံႏွိပ္တိုက္ UP မွ ကိုၾကည္ဝင္း၊ ပန္းခ်ီ ဆရာႀကီးဦးစံတိုးတို႔ျဖစ္ၾကပါ၏။
ဤလုပ္ငန္းအခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးအတြက္ ေနာက္ ထပ္အဓိကက်သူေတြ ရွိပါေသးသည္။ ဘာသာ ျပန္စာအုပ္အတြက္ ကဗ်ာ၊ ဝတၴဳ၊ ေဆာင္းပါး စသည့္ စာမူတို႔ကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပး ၾကေသာ ပညာရွင္ေတြျဖစ္ၾကပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးဘသန္း၊ ဦးဝင္းေဖ(ျမဇင္)၊ ဦးမ်ဳိးျမင့္ေသာင္း၊ ဦးေမာင္လႈိင္၊ ဦးစိုးျမင့္၊ ဦးသန္းလႈိင္သစ္၊ ဦးခင္စိုး၊ ကဲဆုသာ(မ်ဳိးခ်စ္)ႏွင့္ ဝိဇၨာသိပံၸပညာရွင္ အဖြဲ႕မွ ဆရာဆရာမေတြ၊ ျမန္မာ့႐ုပ္သံႏွင့္သတင္း ႏွင့္စာနယ္ဇင္းမွပညာရွင္ေတြက သိုင္းဝိုင္းကူညီ ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးလုပ္ ငန္းကို အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနေတြ ေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းခ်ိန္အထိ အလ်င္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး (က ကေရး)မွထုတ္ေပးေသာ ႀကိဳတင္ေငြကို လည္းျပန္လည္ေပးသြင္းစာရင္းရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္ျပန္လည္ေအာက္ေမ့မိေသာ စာေပ ႏွင့္အႏုပညာၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးၾကသည္။ အထူး သျဖင့္ ဂႏၳဝင္ကဗ်ာကို အားေပးခ်ီးေျမႇာက္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုတြင္ ဂႏၳဝင္ကဗ်ာသည္ ေခတ္ေပၚႏွင့္ ယွဥ္ရသျဖင့္ ဆုမရခဲ့ေခ်။ ဒီႏွစ္၊ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလည္း မေသ ခ်ာေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဂႏၳဝင္ကဗ်ာ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိမ္းလန္းေရႊျပည္စာေပ ဆု ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ စင္စစ္ဂႏၳဝင္ကဗ်ာ အပါ အဝင္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အားလုံး ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အစိုးရကဦးေဆာင္မွ ထိေရာက္မႈရွိေပသည္။ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္မႈ လိုအပ္ေနေသာေနရာတြင္ ေျမာ္ျမင္တတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း အင္စတီက်ဴး ရွင္းေတြက ဝင္ေရာက္အားျဖည့္ေပးရမည္မွာ သဘာဝက်ေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးအစြဲ၊ ပုဂၢလိကအစြဲ ကင္းေသာ စာေပအႏုပညာၿပိဳင္ပြဲသန္႔သန္႔မ်ား ႏိုင္ငံအဝန္း ေပၚထြန္းလာပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ ရပါသည္။