images
UN
UN
အျမင့္သဘင္အျဖစ္ထင္ရွားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့႐ုပ္စံု (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့႐ုပ္ေသးအႏုပညာ
ျမမဥၨဴေဝ(က်ဳံမေငး) Saturday, 25 August 2018
''ျမန္မာ့႐ုပ္ေသး''ဟု အမည္တြင္ခဲ့ ေသာ အႏုပညာလုပ္ငန္း၏ အမည္ခြဲမွာ ''႐ုပ္စံုသဘင္''ျဖစ္ပါသည္။ ''႐ုပ္ ေသး''ပညာသည္ သိမ္ေမြ႕လြန္းလွၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲလည္းရိွ၏။ ထို႔ျပင္ ''ျမန္ မာ့ဇာတ္သဘင္'' ပညာမ်ားထက္လည္း ေရွးက်ေၾကာင္း မွတ္သားရၿပီး ယႏၲရား ႐ုပ္တို႔ႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္႐ုပ္ေသးအတတ္ တို႔လည္း ရိွခဲ့ေၾကာင္းကိုပါ ေလ့လာမွတ္ သားသိရိွရပါသည္။
ေရွးအခါက ဇာတ္သဘင္သည္ ေျမ ဝိုင္းဇာတ္အျဖစ္သာ ကျပခဲ့ရေသာအခ်ိန္ တြင္ မူရင္းေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမွာ ''႐ုပ္စံု''ပင္ျဖစ္၏။ ထို႐ုပ္စံုသဘင္တြင္ ''အ႐ုပ္ႀကီး''မ်ားကို သံုးခဲ့ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ သည္ ''အ႐ုပ္ေသး''မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳတတ္ေသာေၾကာင့္ ''႐ုပ္ႀကီး စင္''...''႐ုပ္ေသးစင္''ဟုေခၚခဲ့ၾက၏။
''႐ုပ္ႀကီးစင္''...''႐ုပ္ေသးစင္'' ဟု အမည္တြင္၍ အသံုးျပဳေနေသာ ''အ႐ုပ္''မ်ားကို ေလ့လာမည္ဆိုေသာ္ ႐ုပ္ႀကီးစင္မွာ အ႐ုပ္ႀကီးမ်ားကို အသံုး ျပဳမႈတြင္ ႀကိဳးဆြဲဆရာမ်ားအတြက္ ပင္ ပန္းလွေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းအသံုး နည္းကာ အ႐ုပ္ေသးမ်ားျဖင့္ ေပါ့ပါးစြာ ကျပၾကေသာအခါ ပင္ပန္းမႈနည္းကာ ကႀကိဳးမ်ဳိးစံုကိုလည္း ကျပႏိုင္ၾကသျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲဆရာမ်ားလည္း သက္သာမႈရိွ ၾက၏။ ဤသို႔ျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ''႐ုပ္ စံု''ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းလည္း ကြယ္ ေပ်ာက္သြားခဲ့၏။
ျမန္မာဘုရင္မ်ားထက္လက္အခါက ''႐ုပ္ေသး''ကို အထူးအားေပးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ ၏။ နန္းတြင္း၌ စင္ေတာ္ႀကီး၊ စင္ေတာ္ ကေလးဟူ၍ သီးျခားထားကာ ကျပေစ ခဲ့ၿပီး ဘုရင့္ေရွ႕ေတာ္တြင္ ကျပအသံုး ေတာ္ခံရသျဖင့္စည္းကမ္းလည္းႀကီးခဲ့၏။ သဘင္စည္းကမ္းအျဖစ္ လုိက္နာခဲ့ရ၏။
ပုဂံအေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္တြင္ မင္းႀကီးကိုယ္တုိင္ သာသနာကို ေလး စား႐ိုေသသည့္ မင္းတစ္ပါးျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ စားပြဲသဘင္၊ မင္းပြဲသဘင္၊ ေပ်ာ္ပြဲသဘင္တို႔ကို အဘိဓမၼာတရားေတာ္ ႏွင့္အညီ ဆင္ယင္ေစျခင္း၊ သဘင္ပြဲကို လည္း တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ ခဲ့၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္႐ုပ္ေသးအတတ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ ၿပီဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း အင္းဝေခတ္ ထက္ ေစာေသာအေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရသျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တို႔ထက္ ေနာက္က်သည္ဟုလည္း ေရွး သဘင္ပညာရွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။
ျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္က စတင္တည္ရိွေနခဲ့ေသာ ''႐ုပ္ေသး'' ပညာမ်ားသည္ ဥပါဟ႐ုဏ္အားျဖင့္ စင္ ေပၚတြင္ လက္ဝဲ႐ုပ္၊ လက္ယာ႐ုပ္ မေရာေႏွာဘဲ သီးသန္႔ထားရ၏။ စင္ေပၚ သို႔လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားမတက္ရ၊ ႐ုပ္ ေသးသဘင္တြင္ မိန္းကေလးမ်ားမပါ ဝင္ခဲ့ရသျဖင့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းတြင္ပါရိွေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အမ်ဳိး သား႐ုပ္ေသးပညာရွင္မ်ားကသာ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကရ၏။ စင္ေပၚသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဆံပင္ထံုး ၍ ေခါင္းေပါင္းျဖဴေဖာ့လံုးမ်ား ေပါင္း ရသည္။ကျပေနစဥ္ အ႐ုပ္ႀကိဳးမ်ားမျပတ္ ရ၊ ခါးေအာက္နိမ့္က်ေသာစကားလံုးမ်ား ကိုမသံုးႏႈန္းရ၊ မင္းသား မင္းသမီး အ႐ုပ္ မ်ားကို ႀကိဳးဆြဲဆရာက ''ေျခထိုး'' ၍ ႀကိဳးမဆြဲရဆိုေသာ စည္းကမ္းကို လည္း သတ္မွတ္ထား၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ေသးပညာသည္ အလြန္စည္းကမ္းႀကီးေသာ ပညာျဖစ္ သည့္အျပင္ သဘင္မႈ အႏုပညာေလာက တြင္ ခိုင္မာေသာ အႏုပညာအျဖစ္ ထင္ ေပၚခဲ့၏။ ဤမွ်စည္းကမ္းႀကီးေသာ ႐ုပ္ ေသးအႏုပညာကို ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ဟုအမည္တြင္ေသာ ''ျမန္မာ့ ႐ုပ္စံုသဘင္''သည္ အင္းဝေခတ္မွ စတင္ထြန္းကားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရိွ မွတ္သားရျပန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ေသးအႏုပညာလုပ္ငန္းသည္ လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္အခါကဟု ဆိုရမွာျဖစ္ပါသည္။
ေရွးအခါက ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ (မင္းသား/ မင္းသမီး)ကို ႐ုပ္ေသးမင္းသားဦးဖုန္းမို က ႀကိဳးေျခာက္ႀကိဳးျဖင့္ ဆြဲရေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးဝင္း(ျမင္းျခံ)က ႀကိဳး ေပါင္း ၆ဝ ျဖင့္ ထြင္ခဲ့သည္ဟုလည္း မွတ္သားရေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ေသးအႏု ပညာတြင္ ဤမွ်ႀကိဳးမ်ားသည္ကို အံ့ ၾသခဲ့ရၿပီး ေလ့လာလိုက္ေသာအခါ ေတြ႕ ရသည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွ ဆရာဦးေရႊၾကည္ (႐ုပ္ေသးကထိက)၏ဖခင္ ဦးေက်ာ္ျမ ေသာင္း(အကနည္းျပပန္တ်ာ)၏ မွတ္စု တြင္ ကႀကိဳးကကြက္ အႏု(၃ဝ)ႏွင့္ အၾကမ္း(၃ဝ)ျဖစ္ၿပီး အႏုစိတ္တစ္မ်ဳိးခ်င္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။


အႏု ၃ဝ ႀကိဳးမ်ား
၁။ ကိႏၷရာမီးပန္းဆြဲႀကိဳး
၂။ ပုဆုိးေကာက္ႀကိဳး
၃။ ရင္ထုႀကိဳး
၄။ အ႐ုပ္ေရွ႕တက္ႀကိဳး
၅။ ေနာက္ဆုတ္ႀကိဳး
၆။ ပန္းစိုင္းလက္လွည့္ႀကိဳး
၇။ ကန္ေတာ့ႀကိဳး
၈။ ပန္းကုန္းဆြဲႀကိဳး
၉။ ပဝါေကာက္ႀကိဳး
၁ဝ။ ရင္ခတ္ႀကိဳး
၁၁။ စင္ေရာ္ေတာင္လက္ပစ္ႀကိဳး
၁၂။ ဟသၤာစာေကာက္ႀကိဳး
၁၃။ တုပ္ႀကိဳး
၁၄။ တစ္ဘက္(ဖက္)ပလို႔ႀကိဳး
၁၅။ ႏွစ္ဖက္ပလို႔ႀကိဳး
၁၆။ ေမးထိုးႀကိဳး
၁၇။ တင္လႈပ္ႀကိဳး
၁၈။ ရင္လႈပ္ႀကိဳး
၁၉။ ေဘးဘယ္ေရႊ႕ႀကိဳး
၂ဝ။ ေဘးညာေရႊ႕ႀကိဳး
၂၁။ သုံးကြက္နင္းႀကိဳး
၂၂။ ေလးကြက္နင္းႀကိဳး
၂၃။ တစ္ေစြ႕ခုန္ႀကိဳး
၂၄။ ႏွစ္ေစြ႕ခုန္ႀကိဳး
၂၅။ စုံလက္ပစ္ႀကိဳး
၂၆။ တစ္ဖက္ခ်င္းလက္ပစ္ႀကိဳး
၂၇။ အေမွ်ာ္စိုက္ႀကိဳး
၂၈။ ဟန္ႀကိဳး
၂၉။ ေျခဖ်ားခတ္ႀကိဳး (ရွမ္းသိုင္းက)
၃ဝ။ သ႐ုပ္ေဆာင္ႀကိဳး
အၾကမ္း ၃ဝ ႀကိဳးမ်ား
၁။ ဘီလူး - သံုးႀကိဳး
၂။ ေဇာ္ - သံုးႀကိဳး
၃။ ေမ်ာက္ - သံုးႀကိဳး
၄။ ဝန္ - သံုးႀကိဳး
၅။ အေမႀကီးအိုအက - သံုးႀကိဳး
၆။ ျမင္း - သံုးႀကိဳး
၇။ ဂဠဳန္ - သံုးႀကိဳး
၈။ နဂါး - သံုးႀကိဳး
၉။ က်ား - သံုးႀကိဳး
၁ဝ။ ဆင္ - သံုးႀကိဳး
႐ုပ္ေသးအကႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာ ခ်ဳိးတစ္ခုလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ 'အ႐ုပ္ေကာင္းလွ်င္ ႀကိဳးေပ်ာက္သည္။ ႀကိဳးေပ်ာက္ေအာင္ ဆြဲတတ္မွရသေျမာက္ သည္'ဟု ေရွး႐ုပ္ေသးပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကေသာ စကားကိုလည္း မွတ္သားမိခဲ့ ပါသည္။ ႐ုပ္ေသးႀကိဳးဆြဲပညာတြင္ ႀကိဳး ခ်ျခင္းသည္(လက္)ထဲသို႔ ႀကိဳးခ်ျခင္းျဖစ္ သည္။ ခ်သည့္ႀကိဳးကို ျပန္ေကာက္ရန္ ရွာရမည့္အခက္အခဲမ်ားရွိ၏။ ေတးသြား အရ ကႀကိဳးဆင္သည့္ အဆိုတီးလံုး ကႀကိဳးကကြက္ေျပာင္းေပးၿပီး ကႀကိဳးျပန္ ရွာ၊ ကႀကိဳးျပန္ေကာက္ရန္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ႀကိဳးရွာမရျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ စာခ်ဳိးတစ္ခ်ဳိးေပၚခဲ့ျပန္၏။ ''မိုးဆင္တို႔ႀကိဳးျပင္တာနဲ႔ မကလိုက္ရ'' ဟူေသာ စာခ်ဳိးပါတည္း။
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ေသးပညာကို ထိန္းသိမ္းထား သူမွာ ႐ုပ္ေသးမင္းသားႀကီးေရႊဘိုဦး တင္ေမာင္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးတည္းေသာ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ေနာက္ပိုင္း ကာလတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန အႏုပညာဦးစီးဌာန ထုတ္လုပ္ဌာနခြဲမွ ႐ုပ္ေသးပညာရပ္တို႔ကို ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းခဲ့ပါသည္။
႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ားကိုလည္း ၂၄လက္မ အရြယ္ႏွင့္ အသားႏုတ္ယူ၍ ေပါ့ပါးေစ ရန္ျပဳလုပ္လာသည္ဟုလည္း မွတ္သားရ ျပန္ပါသည္။ အ႐ုပ္မ်ား၏အသားမွာ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ၿပီး အတြင္းသားမရွိ (အပြ)႐ုပ္ျဖစ္လာ၏။ ေနာက္ပိုင္း၌ အဝတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအ႐ုပ္မ်ားျဖစ္လာ ခဲ့၏။ အေရးႀကီးသတိမူရန္မွာ ႐ုပ္ေသး ႐ုပ္ထုရာတြင္ မ်က္ႏွာကိုအ႐ုပ္ျဖစ္၍ အ႐ုပ္ႏွင့္တူေအာင္ထုမွသာ ရသေပၚမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳဖို႔လိုပါသည္။
ျမန္မာ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္သာမက ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ပင္ ''ေတာ္ဝင္''လ်က္ရွိရာေရႊဘိုဦးတင္ေမာင္ ၏လက္ရာမ်ားျဖစ္ေသာ-
- သူငယ္ေတာ္႐ုပ္(ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ျမဴး နစ္ၿမိဳ႕႐ိုးရာအႏုပညာျပတိုက္)
- က်ား႐ုပ္ (ဟန္းဘို႔တကၠသိုလ္ ျပတိုက္)
- ခ်ဳိးငွက္၊ ၾကက္တူေရြး၊ ေခြး၊ ေဒါင္း၊ ကြၽဲ၊ ငွက္ႀကီးဝန္ပို၊ ငါး၊ ေမ်ာက္၊ က်ား၊ ဆင္၊ နဂါး႐ုပ္ (ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕-ၿမိဳ႕ေတာ္ျပတိုက္)သို႔ ေရာက္ရွိျပသ ထားသည္ကို ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ျမန္မာ့အႏုသုခုမလက္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ဂုဏ္ တက္စရာျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ခရစ္ႏွစ္ ၁၂ဝဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ ဥေရာပတိုက္တြင္ လည္း ႐ုပ္ေသးအႏုပညာသဘင္စတင္ခဲ့ သည္ဟု ေရွးစာမ်ားတြင္ေတြ႕ရပါသည္။
ေရွးေခတ္ကပင္ရွိခဲ့ေသာ''႐ုပ္ေသး အႏုသဘင္''ကို မီးေမာင္းထိုးျပေနေသာ စာေပပညာရွင္''ပေလတို''က ဆိုခဲ့ သည္မွာ-
''လူသားတို႔၏စိတ္သည္႐ုပ္ေသး ႀကိဳးႏွင့္တူလွသည္။ ႀကိဳးဆြဲသလိုအ႐ုပ္ မ်ားက ခုန္ေပါက္ကျပရသကဲ့သို႔ စိတ္၏ ဆြဲေဆာင္ရာေနာက္ဝယ္ လူသားတို႔လိုက္ ပါခဲ့ရသည္''ဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ေသးအႏုပညာ၏ 'သမၻာ'သည္ ႏွစ္ ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ကမၻာ့႐ုပ္ေသးအႏုပညာနယ္ပယ္ တြင္ ႐ုပ္ေသးအမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးရွိသည္ ဆိုထားပါသည္-
၁။ ႀကိဳးဆြဲ႐ုပ္ေသး
၂။ တုတ္ထိုး႐ုပ္ေသး
၃။ အိတ္စြပ္႐ုပ္ေသး
ဟုဆိုထားရာ ထိုသံုးမ်ဳိးတြင္ပါဝင္ ေသာ ''ႀကိဳးဆြဲ႐ုပ္ေသး''မွာ ''ျမန္မာ့ ႐ုပ္ေသး''ပင္ျဖစ္ၿပီး တုတ္ထိုး႐ုပ္ေသး မွာ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔၏ထင္ရွား ေသာအႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ကာ အိတ္စြပ္ ႐ုပ္ေသးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးပိုင္ အႏုပညာအျဖစ္ေခတ္စားခဲ့၏။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာလုပ္ငန္း ႐ုပ္ေသးသဘင္ပညာသည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ထြန္းကားခဲ့ ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ဂုဏ္ ယူျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကရပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံ ႏွင့္အၿပိဳင္ အလားတူထြန္းကားခဲ့ေသာ ''႐ုပ္ေသး''သဘင္အေၾကာင္းလွမ္းေမွ်ာ္ ေလ့လာမိေသာအခါဤသို႔ေတြ႕ရပါသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႐ုပ္ေသးသမုိင္းရွိ ခ့ဲသည္မွာ 'ဟန္'မင္းမ်ား လက္ထက္အ ခါက နန္းတြင္း၌ ကျပၾကရေသာ ႐ုပ္ ေသးပညာဟု ဆုိပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခရစ္ႏွစ္(၅၅၇)ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ေျမာက္ပုိင္း၌ 'စင္ယွီ'ေခၚ ႐ုပ္ေသးအကထြန္းကားခဲ့ရာမွစ၍ 'ယြန္' မင္းမ်ား လက္ထက္တြင္ '႐ုပ္ေသး' ေခတ္အစားဆုံးေခတ္ျဖစ္ခဲ့၏။ ပညာရွင္ တခ်ဳိ႕က '႐ုပ္ေသး'ပညာသည္ ျမန္မာ ျပည္သုိ႔ တ႐ုတ္ျပည္မွသယ္လာေသာ ပညာဟု ဆုိၾက၏။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အိႏိၵယမွ ဝင္လာသည္ဟုလည္း ဆုိၾက ျပန္၏။ သုိ႔ေသာ္ အခုိင္အမာမေတြ႕ရ၍ စင္ၿပိဳင္ထြန္းကားေသာ '႐ုပ္ေသး'အႏု ပညာဟုသာ မွတ္ယူသင့္ပါသည္။
ေရွးက်ေသာ ျမန္မာပညာရွိမ်ား၏ အဆုိအရ '႐ုပ္စုံအစ က်ဳံးသုံးတန္ႏွင့္ ပုဂံက'ဟု ဆုိထား၏။ ဤအဆုိမွာလည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ပုဂံမင္းလက္ထက္ သဘင္ဝန္ႀကီး ဦးဝန္၏ မွတ္တမ္းအရ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ '႐ုပ္ ေသး' ပညာသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ခ့ဲေသာ အႏုပညာတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ ယဥ္ေက်း မႈအျဖစ္ ထြန္းကားခဲ့သည္မွာလည္း ေသ ခ်ာပါသည္။ ယေန႔တုိင္လည္း ရွိတန္သ ေရြ႕ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ခပ္ေရးေရးမွ် ဟုသာဆုိရပါမည္။ ေရမျမင့္၍ ၾကာ မတင့္ရေသာအျမင္ႏွင့္ ျမဳပ္လုလုျဖစ္ေနရ ေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ႐ုိးရာအေမြကုိထိန္း သည့္သေဘာႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္သင့္ေသာ အႏုပညာအေမြအႏွစ္အမွန္ျဖစ္သည္ကုိ ျမန္မာျပည္ သူျပည္သားမ်ား သိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအားနည္းခဲ့၍ တိမ္ျမဳပ္ခဲ့ရေသာ ႐ုပ္ေသးအႏုသုခုမ ပညာကုိ ေဖာ္ထုတ္မည့္သူကုိ ေစာင့္ဆုိင္း ေနျခင္းျဖစ္မည္ဟုလည္း စာေရးသူထင္မိ ပါသည္။