images
UN
UN
ဂႏၳဝင္ကဗ်ာမွ သံုးေရာင္ျခယ္ကဗ်ာ
ဦးေမာင္ဟန္စိုး(ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္) Tuesday, 11 September 2018
ျမန္မာဘာသာစကား သင္ၾကားမႈ၊ ဘာသာရပ္၏အရသာခံစားႏိုင္မႈ၊ လိုအပ္ ခ်က္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွသည္။ ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကား ျမန္မာ့ရန႔ံစာ မ်ားအေပၚ ခံစားႏိုင္မႈ၊ ေတြးေတာႏိုင္မႈ၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ မည္သို႔မွ် မေကာင္းႏိုင္ပါ။
မိမိဘာသာ၊ မိမိယဥ္ေက်းမႈကို အနာ ဂတ္လူငယ္မ်ားအထင္ေသးၿပီး တုိင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္စိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးျဖစ္၍ ျမန္မာ့ဘဝ၊ ျမန္မာ့ဝန္းက်င္ျမင့္မားတိုးတက္လာရန္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ ကာယစြမ္း ရည္၊ ဥာဏစြမ္းရည္ ႏွစ္ရပ္စလံုးစံုညီ ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္အားေပး ရမည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာဝန္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ ရထာမင္း၏ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာ သာထြန္းကားေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာ၏။ ပုဂံ ၌ ေစတီပုထိုးမ်ားျပား၏။ အလွဴမွတ္ တမ္းေက်ာက္စာ မ်ားစြာရွိ၏။ ေက်ာက္ စာမ်ားသည္ ျမန္မာစာေပ၏အဦးအစပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစကားေျပႏွင့္အတူ ျမန္ မာကဗ်ာထြန္းကားခဲ့၏။
ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာ ျမန္မာစကား ေျပအေရးအသားသည္ အေစာဆံုးစကား ေျပအေရးအသားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ့ ၏။ ရာဇကုမာရ္မင္းသားသည္ ဖခင္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ ေက်းဇူးကို သိရွိ ၿပီး ေက်းဇူးဆပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ သားေကာင္း တစ္ေယာက္ ေက်ာက္ေကာင္းတစ္ပြင့္ျဖစ္ ၍ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဂုဏ္ဝင့္ေနသည့္ မွတ္တမ္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာစာဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ က ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအစသည္ ျမန္မာ စာရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာမွ အစျပဳခဲ့ သည္ဟု မိန္႔ဆိုခဲ့ပါသည္။ ''ျမန္မာ့ယဥ္ ေက်းမႈအစ ျမန္မာစာက''ဟုဆိုလွ်င္ မွန္ေသာအဆိုျဖစ္ပါသည္။
အင္းဝေခတ္တြင္ ျမန္မာကဗ်ာမ်ား ထြန္းကားခဲ့၏။ စာဆိုမ်ားက ရဟန္းစာ ဆိုမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးအေငြ႕အသက္မွ ကင္းေသာ စာကဗ်ာဟူ၍ မရွိခဲ့ေခ်။
ဗုဒၶစာေပသည္ ျမန္မာစာေပဘ႑ာ တိုက္ထဲသို႔ အေမြအႏွစ္မ်ားစြာ သိမ္း ဆည္းထားခဲ့သည္။ ျမန္မာကဗ်ာသည္ ဗုဒၶ၏အေတြးေခၚမ်ား၊ ဇာတ္ဝတၴဳမ်ား ျဖင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာခဲ့သည္။ ရွင္မဟာ သီလဝံသ၊ ရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ရွင္ဥတၱမ ေက်ာ္၊ ရွင္အဂၢသမာဓိ စေသာ အင္းဝ ေခတ္စာဆိုေက်ာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ ပိုင္Óဏ္စြမ္းႏွင့္ ဗုဒၶ၏စာေပပိဋကတ္ အရိပ္အေငြ႕မ်ားကို အစြမ္းကုန္သီကံုးဖြဲ႕ ဆိုခဲ့ၾကသည္။
ထိုမွ ျမန္မာ့ဂႏၳဝင္ကဗ်ာ အုတ္ျမစ္ ခုိင္မာစြာခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဗုဒၶသာသနာေရာင္ ေနလိုထြန္းေျပာင္ ေအာင္ သာသနာျပဳခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာမင္း မ်ားလက္ထက္တြင္ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ဳိ႕၊ ဆုေတာင္းခန္းပ်ဳိ႕၊ ကိုးခန္းပ်ဳိ႕၊ ဘူရိဒတ္ လကၤာႀကီး၊ ဘူရိဒတ္ဇာတ္ေပါင္းပ်ဳိ႕၊ ေနမိဘံုခန္းပ်ဳိ႕၊ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္ ေတာ လား စသည္ျဖင့္ ဂႏၳဝင္ပ်ဳိ႕ကဗ်ာႀကီး မ်ား ထြန္းကားခဲ့ၾက၏။
လူ႔ေလာက ရနံ႔သင္းေသာ ကဗ်ာ အခ်ဳိ႕ကိုလည္း တင္ျပလိုပါသည္။ ရွင္ မဟာရ႒သာရက''ေတာင္ကို မေဖာက္ ေတာင္းကိုေဖာက္သည္၊ စူးေဆာက္ပမာ ရ႒သာ''၊ရွင္မဟာသီလဝံသက''ေတာင္း ကိုမေဖာက္၊ ေတာင္ကိုေဖာက္သည္၊ စိန္၊ ေက်ာက္အသြင္ သီလဝင္''ဟူေသာ အဖြဲ႕ မ်ားကို သိရွိခံစားရပါသည္။
ရွင္မဟာသီလဝံသက ''ငါသာငါ့ ထက္၊ မာန္မတက္ႏွင့္''ဟု ရွင္မဟာရ႒ သာရကို သတိရဖို႔မိန္႔ဆိုေသာအခါ ရွင္ မဟာရ႒သာရက ''ငါႏွင့္ငါသာ၊ ႏႈိင္း စရာ''ဟု ပညာမုန္ယို၊ အရြယ္ပ်ဳိက ဆိုမိမွား၍ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ပံုမွာ ''ဤ စာကိုးခန္း၊ ပုလဲပန္းျဖင့္၊ စိတ္ၾကမ္းမာန္ ေလ်ာ့၊ ကြၽန္ကန္ေတာ့၏''ပညာရွိ၍ သတိရပံုကဗ်ာအဖြဲ႕ကိုလည္း သိရွိခံစား ရပါသည္။
''ေလခေျမသက္၊ စ်ာန္ဝိတက္သို႔
သစ္ရြက္ေရာ္ရီ၊ ဣႏၵနီဝယ္
သိဂႌတစ္ဝက္၊ ဖက္၍ေဆးစံု
ျခယ္ေသာပံုသို႔
ရဂံုၿမိဳင္တြင္း၊ ေတာလံုးလင္းသား''
ရွင္ဥတၱမေက်ာ္
ဤသို႔ေတာရိပ္အေငြ႕အသက္ထံုမႊမ္း ေသာ အင္းဝေခတ္ကဗ်ာကိုလည္း သိရွိ ခံစားရပါသည္။ ခ်စ္ခင္ရိပ္၊ ၾကင္နာရိပ္၊ ေလာကီအေငြ႕အသက္ ထံုမႊမ္းေသာ ေတာင္ငူေခတ္။ ေတာသံေတာင္သံ၊ လႈပ္ ရွား႐ုန္းကန္အားမာန္ပါေသာ တ်ာခ်င္း၊ အိုင္ခ်င္းထြန္းကားသည့္ ေညာင္ရမ္း ေခတ္။ စစ္သံ၊ ခရာသံႏွင့္ ဓား၊ လွံေဖြး ေဖြး စစ္ေရး၊ စစ္ဗ်ဴဟာဆင္ခဲ့ၾကသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးက လက္ဝဲသုႏၵရ၊ စိႏၲေက်ာ္သူစသည့္ မ်ဳိးခ်စ္ဇာတိမာန္ ေတးသံမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈေရးရာအျဖာျဖာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းဖြဲ႕ဆိုထားၾကသည့္ ေတးကဗ်ာမ်ား၏ရသကို ခံစားခြင့္ရခဲ့ သည္။
ျမန္မာကဗ်ာသည္ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္တြင္ ေရာင္စံုယွက္သန္း၍ အဘက္ ဘက္မွထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ကဗ်ာခ်စ္ စာခ်စ္သူတို႔မွာ ဦးပုည၊ အခ်ဳပ္တန္းဆရာ ေဖ၊ လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္၊ ဦးတိုး၊ ဦး ၾကင္ဥစသည့္စာဆိုႀကီးတု႔ိ၏ လက္ရာ မ်ား၏ ခမ္းနားဆန္းျပားေသာအလွမ်ား ကို ခံစားခြင့္ရခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပုဂံေခတ္မွစ၍ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တုိင္ေအာင္ ကိုယ့္မင္း ကိုယ့္ခ်င္းေနလာခဲ့ရာမွ ၁၈၈၅ခုႏွစ္တြင္ သူ႕ကြၽန္ဘဝေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းေဖာက္လို႔၊ ထီးနန္းေပ်ာက္ျဖစ္ ၿပီ။ အစခ်ီသည့္လူမ်ဳိးဂုဏ္မထိန္းသူ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကင္းမဲ့သူတို႔ကိုေတြးမိတိုင္း အ႐ိုးနာတယ္၊ အမ်ဳိးပါဆဲခ်င္ေပါ့ေလး ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည့္ အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ။
ကိုလိုနီေခတ္တြင္ စာဆိုတို႔သည္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေမွ်ာ္မွန္း ေသာေတးကဗ်ာမ်ားေရးသားသီက်ဴးၾက သည္။ ထူးျခားေသာစာဆိုႀကီးေလးဦးမွာ မန္လည္ဆရာေတာ္၊ လယ္တီဆရာေတာ္၊ ေမာင္းေထာင္ဦးေက်ာ္လွႏွင့္ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းတို႔ျဖစ္သည္။
မန္လည္ဆရာေတာ္သည္ ''မဃ ေဒဝလကၤာႀကီး''ကုိ ေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ လယ္တီဆရာေတာ္ကား ဗုဒၶသာသနာျပဳ အေက်ာ္အေမာ္ စာေပက်မ္းဂန္တတ္ ကြၽမ္းေသာ ဆရာေတာ္အျဖစ္ထင္ရွား၍ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံက ဒီ-လစ္ေခၚ ေဒါက္ တာဘြဲ႕အဂၢမဟာပ႑ိတဘြဲ႕မ်ားကို ဆက္ ကပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဦးေက်ာ္လွကား ႐ုပ္ေသးစာဆိုျဖစ္သည္။ သူ႕လွ်ာဖ်ား အားကိုးႏွင့္ အရပ္စကားကိုသာ သံစဥ္ ေျပေခ်ာေအာင္ဆိုသည္။ လူထုထဲက စာ ဆိုျဖစ္သည္။
ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ အမ်ဳိးသားစာဆိုေတာ္ႀကီးဟူ၍ ေမာ္ကြန္း ထိုးရေလာက္ေအာင္ခမ္းနားတင့္တယ္ ခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးဆို ရန္ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦး လန္ဒန္ သြားခဲ့ပံုကို ေရးဖြဲ႕ရာတြင္-
''ေၾသာ္...ေျပအမႈပင္မို႔
ေငြခ႐ုငယ္ႏွင့္
ေဇယ်တုပါကြဲ႕
သေျပႏုခ်ိန္တင္ရန္ ပန္းေတြက
လည္းမ်ားလိုက္ပါဘိသႏွင့္
ေဖ၊ ပု၊ ရွိန္ အဂၤလန္ နန္းေျမသြားတို႔ မွာျဖင့္''
အစရွိသည့္ မဟာကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီး ဖြဲ႕ဆိုအားေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ဘဝ၊ ျမန္မာ့အေတြ႕အၾကံဳ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျမန္မာ့ဓေလ့မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျမန္မာ့ကဗ်ာသည္ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ျမန္မာ့အေငြ႕အသက္ ျမန္မာ့ရနံ႔တြင္ အဂၤလိပ္ကဗ်ာ၏ အေသြး အေရာင္ေရာလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုေခတ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္လူငယ္ မ်ားက ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တစ္ဝိုက္တြင္ လမ္းသစ္ခင္းလိုက္ေသာ ေခတ္စမ္းစာေပ လႈပ္ရွားမႈပင္ျဖစ္သည္။
''ေျမအုတ္တို႔ၿပိဳေလရာ ေက်ာက္ အုတ္တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္အံ့''ဟူေသာ ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္းစာေပပ်ဳိးခင္းမွ ဖူး သစ္ေဝဆာလာေသာ ေခတ္စမ္းကဗ်ာ သည္ ဂႏၳဝင္လမ္း႐ိုးမွ ခြဲထြက္၍ တစ္ ေခတ္စမ္းသပ္ေသာကဗ်ာမ်ား ျဖစ္လာ သည္။ လမ္း႐ိုးေဟာင္းတြင္ ဆင့္ကာ ထြင္လာၾကသည္။ အဂၤလိပ္စာဆိုႀကီးမ်ား ၏ အေတြးအေခၚ၊ အေရးအဖြဲ႕၊ ၾသဇာ မ်ား တစိမ့္စိမ့္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာ့ ေရခံ၊ ေျမခံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ ေသာ စာေပအဆင္တန္ဆာသစ္ကို ဆင္ ျမန္းလာသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီ၊ မင္းသုဝဏ္၊ တကၠသိုလ္ေမာင္သန္႔စင္ စသည့္ေခတ္ စမ္းစာဆိုတို႔ ထြန္းကားလာ၏။ ကဗ်ာ ဖတ္ပရိသတ္ကလည္း ထူးျခားလာေသာ ေခတ္စမ္းစာေပမ်ားကို လက္ခံဖတ္႐ႈႏွစ္ သက္စ ျပဳၾကသည္။ ေခတ္စမ္းတြင္ ဂႏၳ ဝင္ျမန္မာကဗ်ာ၏ အေရာင္၊ အဂၤလိပ္ ေရာမန္တစ္စာဆိုတို႔၏ အေရာင္ႏွင့္ ဝံသာႏုမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္အေရာင္၊အေရာင္ သုံးေရာင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ေခတ္စမ္း စာဆိုေခါင္းေဆာင္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ညႊန္ ျပခဲ့သည္။
ဂႏၳေလာကပ်ဳိးခင္းမွ ထြန္းသစ္လာေသာ ကဗ်ာ သစ္တို႔သည္ ခိုင္ခိုင္မာမာ တင့္တယ္ေဝဆာလာခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ စကားတန္ဆာဖယ္ရွား၍ မိမိတို႔ ေစတနာသက္ေရာက္ရာ၊ အေတြးÓဏ္ ကြန္႔ ျမဴးရာကိုသာ တိက်ေသာအရပ္သုံးစကားျဖင့္ ဖြဲ႕ဆို ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို လႈံ႔ ေဆာ္ရာ၌ လိုအပ္သည့္စကားကိုသာ က်စ္လ်စ္စြာ ဖြဲ႕တတ္ပုံကို ေဇာ္ဂ်ီ၏ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္ကဗ်ာႏွင့္ ဆရာမင္းသုဝဏ္၏ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုေသာ ကဗ်ာသံမွာ ျမန္မာ့နိမိတ္ပုံ သေျပပန္းကိုတင္စား၍ဖြဲ႕ ဆိုထားရာ လူထုအဖို႔အားမာန္ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။
ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ပိေတာက္ပန္းကဗ်ာတြင္ လူ သား၏ဂုဏ္ကိုဖြင့္ဆိုထားသည္။ အသက္ဝင္ေအာင္ ဖြဲ႕ဆိုႏိုင္စြမ္းရွိ၏။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္စာဆိုေတာ္ ဦးေၾကာ့၏ ပိေတာက္ပန္းႏွင့္မတူ တစ္မူျခားနားခဲ့ သည္။
ဆရာေဇာ္ဂ်ီသည္ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာရွည္ႀကီးကို ေလးနက္ေသာဘဝအျမင္ျဖင့္ ဖြဲ႕ဆိုခဲ့ျပန္သည္။ ေခတ္သစ္ျမန္မာစာေပသမိုင္းတြင္ ထူးျခားေသာ ကဗ်ာႀကီးျဖစ္သည္။ ဆရာေဇာ္ဂ်ီကဲ့သို႔ ထိပ္တန္း စာဆိုႀကီး ဆရာမင္းသုဝဏ္၏ ပ်ဥ္းမငုတ္တို ကဗ်ာကလည္း အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းပါ သည္။
ကဗ်ာဆရာတင္မိုးကလည္း အညတရ ဖန္မီး အိမ္ကေလးအေၾကာင္းကိုဖြဲ႕ရာတြင္ ''သဘာဝလွ်င္၊ အလွကိုယ္စီ၊ စြမ္းရည္ကိုငွ၊ လက္ေဆာင္ငွ၏။ အလွဝန္တို၊ မျငင္ၿငိဳႏွင့္၊ ဝန္တိုမႈသာ၊ မလွရာ တည့္'' စေသာအလွကိုယ္စီကဲ့သို႔ ကဗ်ာမ်ဳိးကို ဖြဲ႕ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
ကဗ်ာဆိုသည္မွာ ဘာသာစကား တစ္ရပ္၏ အညႊန္႔အဖူးျဖစ္သည္။ ကဗ်ာသည္ ကဗ်ာဆရာက သူ႔ဘဝအေတြ႕အၾကံဳ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို အေကာင္းဆုံးစကားလုံးမ်ားျဖင့္ ေရးဖြဲ႕တင္ျပအပ္ ေသာ စာေပအႏုပညာပုံသဏၭာန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာကဗ်ာ၊ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာရနံ႔စာမ်ား အေပၚခံစားႏိုင္မႈ၊ ေတြးေတာႏိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဘဝ၊ ျမန္မာ့ဝန္းက်င္လွပဖို႔ ကဗ်ာ မ်ားမ်ား၊ စာမ်ားမ်ား ဖတ္သင့္လွေပသည္။ အထူး သျဖင့္ ဂႏၳဝင္ျမန္မာကဗ်ာမ်ား၏ အမ်ဳိးဂုဏ္ကို တင့္တယ္ဝင့္ထည္ေစေအာင္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အေမြ မ်ားကိုလည္း အေလးအနက္ထားလ်က္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ ပါသည္။