images
UN
UN
တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာ ေတာင္သူပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္တြင္က်င္းပ
ႏိုင္လင္း(လွည္းကူး) Thursday, 20 September 2018
ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး ဌာန၏၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ဘက္စုံ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးစံျပေက်း ရြာ(တစ္ၿမိဳ႕တစ္ရြာ)ေတာင္သူပညာ ေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ယမန္ေန႔မြန္း တည့္၁၂နာရီကသနပ္ျပင္ေက်းရြာ အုပ္စုေက်းရြာခန္းမ၌က်င္းပခ့ဲသည္။
ေရွးဦးစြာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ က(တစ္ျမိဳ႕တစ္ရြာ)ေဆာင္ရြက္ရ သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊာစမ္းသပ္ျပီး ျဖည့္တင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘက္စုံသီးႏွံ ပိုးမႊားကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာ မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြးခ့ဲ ၿပီးေတာင္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးခ့ဲၾကသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စိုက္ ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴးဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဦးစီးမွဴး ဦးမိုးခိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ ေရႊႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံေတာင္သူ ၅ဝ ခန္႔ တက္ ေရာက္ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ (တစ္ၿမိဳ႕ တစ္ရြာ) ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ မိုးစပါးစိုက္ခင္းသို႔ ကြင္းဆင္း ၾကည့္႐ႈၿပီး ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ အျပန္အလွန္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ခ့ဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။