images
UN
UN
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္အတူ ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ လားရာဆီသို့ေရာက္ရွိလာသည္႕ ျမန္မာ႕စီးပြားေရးက႑
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Tuesday, 25 September 2018
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ဖန္တီးကာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။ စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ သံတမန္ဆက္ဆံ ေရးက႑တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီးကာ ႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အလယ္တြင္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထား သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သို႔ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ တြန္႔ဆုတ္ လ်က္ရွိသည္။
ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ မွန္း ခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္မကိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈအေျခအေနမွာ လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအေနျဖင့္ အနာဂတ္ေကာင္း မ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အလားအလာနည္းပါး သည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သို႔ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ထား မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၾကပံုရသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေစ်းကြက္သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုကို ဦး ေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္တြင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ပါဝင္လ်က္ရွိေသာဦးမိုးေက်ာ္က''ျဖစ္ ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနေတြအားလံုးဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တဲ့အေနအထားဆီကို ပိုမို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ နဲ႔ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးလဲလွယ္တဲ့ေနရာမွာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးသိသိသာသာက်ဆင္းလာ သလို အခြန္ေတြတိုးလာတာေၾကာင့္ ရင္ ဆိုင္လာရတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရ တဲ့ အရာအားလံုးေၾကာင့္ အနာဂတ္ဟာ ေရရာမႈမရွိဘူးလို႔ဘဲ သတ္မွတ္ရပါလိမ့္ မယ္''ဟု ေျပာသည္။
ဦးမိုးေက်ာ္၏ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးက႑တြင္ က်င္လည္ေနသူမ်ား၌ ေတြ႕ရမည့္အေထြ ေထြခံစားမႈမ်ားႏွင့္တူညီလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မရွင္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ ယူထားေသာ ဦးေသာင္းထြန္းက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ၌ ''ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္ ရွိအခ်ိန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ပိုမိုပြင့္လန္းလာတဲ့အေန အထားကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္''ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းက စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဟာ ေျပာပြဲတစ္ခုတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဦးေသာင္းထြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သေဘာမ်ဳိးထပ္မံေျပာ ၾကားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ျပဳလုပ္ၾကရန္ ဖိတ္ ေခၚခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္ေဟာေျပာခဲ့သည့္ ေဟာေျပာ ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
မၾကာေသးမီက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့စီး ပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ၌လည္း ျမန္မာစီးပြားေရးက႑သည္ အလားအလာေကာင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္ဟု ယူဆရမည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည္ဟု သတ္မွတ္ ထားၾကေသာ ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေပၚ က်ေရာက္လာေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ သူမ ၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကိုသာ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားခဲ့ ေၾကာင္း သတ္မွတ္ရဖြယ္ရွိသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ''ကြၽန္မတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနရတဲ့ ခရီးလမ္းဟာ ႐ိုးရွင္းမႈမရွိပါဘူး။ မေရရာေသးတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုဆီကို သြားဖို႔အတြက္ စြန္႔စားရတဲ့အရာေတြ ျပည့္ ေနတဲ့လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈအမ်ားႀကီးနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔မွာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဆီမွာ လည္း တိုးပြားလာတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္ တဲ့ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္ ျဖတ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(Ref; Myanmar Business Mood Darkens Amid Rakhine Outrage by Larry Jagan)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)