images
UN
UN
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စားသုံးသူေရးရာအေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေဟာေျပာ
ရဲဝင္းႏိုင္(ေညာင္ဦး) Wednesday, 26 September 2018
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ခံဦးေအာင္ၿဖိဳးေဝ ဦးေဆာင္ ၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအဖဲြ႕က ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူစားသုံးရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ စားသုံးသူအခြင့္ အေရးမ်ားသိရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍ ယမန္ေန႔ မြန္းလဲြ ၁ နာရီက ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ သက္ေတာ္ရွည္ရပ္ကြက္ ႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္ရွိ အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ သြား ေရာက္ၿပီး ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စား ေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိေစရန္ စားသုံးသူေရးရာအေၾကာင္း သိ ေကာင္းစရာမ်ား ပညာေပးကြင္း ဆင္းေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
စားသုံးသူေရးရာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အသိပညာေပးေဟာေျပာရာတြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ၿဖိဳးေဝ က ေရွးဦးစြာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ သက္ေတာ္ ရွည္ရပ္ကြက္ရွိ အေျခခံပညာမူလ တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁ဝဝ ေက်ာ္အား စား ေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သက္ တမ္းလြန္ေနျခင္းရွိမရွိ၊ ထုတ္လုပ္ ရက္ႏွင့္ကုန္ဆုံးရက္မ်ား ပါဝင္မႈ ရွိမရွိ၊ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ားပါဝင္မႈ ရွိမရွိ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား ကုိလည္းေကာင္း၊ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ စားသုံးသူေရးရာတာဝန္ခံ ဦးဆန္း လင္းေမာင္က စားသုံးသူကာကြယ္ ေရးဥပေဒမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ေကာင္း ပညာေပးရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးေဟာေျပာခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ မြန္းလဲြ ၂ နာရီခဲြ တြင္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕အေရွ႕ပုိင္းရပ္ကြက္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းသုိ႔ ထပ္မံသြားေရာက္ကာ တက္ေရာက္ လာသည့္ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁ဝဝအား စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစ ေရး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္မ်ား ႏွင့္စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ မ်ားအေၾကာင္းကုိ ပညာေပးေဟာ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုကဲ႔သုိ႔ ေက်ာင္းအေျချပဳ စားသုံးသူေရးရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းမ်ားကုိ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕ နယ္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန တာဝန္ခံဦးေအာင္ၿဖိဳးေဝႏွင့္ဝန္ ထမ္းမ်ားအဖဲြ႕က ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသုိ႔သြား ေရာက္ၿပီး ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား စား ေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစ ေရး သတိျပဳေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ကြင္းဆင္းေဟာေျပာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္စားသုံးသူေရးရာတာဝန္ခံ ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ၿဖိဳးေဝ၏ ေျပာျပ ခ်က္အရ သိရသည္။