images
UN
UN
ျမန္မာႏုိင္ငံသူနာျပဳသားဖြားအသင္းႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမ်ဳိးသမီးေရးရာတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး က်န္းမာေရးအသိပညာေပး
Friday, 05 October 2018
ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေခ်ာင္းေက်းရြာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ုိင္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚတင္တင္ခုိင္၏ေနအိမ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူနာျပဳ ႏွင့္သားဖြားအသင္းမွ ဆရာမေဒၚဝင့္ဝါဝါလႈိင္၊ ေဒၚေနာ္မုိးဝါတုိ႔က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္းတုိ႔တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမ်ဳိးသမီး ေရးရာ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။