images
UN
UN
ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာ
Friday, 05 October 2018
ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွသြားႏွင့္ ခံတြင္းဆရာဝန္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္ဘို၊ အေထြေထြေရာဂါ ကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္သူနာျပဳဆရာမမ်ား လိုက္ပါ ေသာအဖြဲ႕သည္ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ရွိ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါက်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲတြင္သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္ဘိုက သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရာတြင္ သြားပိုး စားျခင္းမွကင္းေဝးေစရန္ မည္သို႔ထိန္းသိမ္းစားေသာက္ရမည္ကို ရွင္းျပ၍ စနစ္တက်သြားတိုက္နည္းမ်ားကိုသ႐ုပ္ျပကာ ေက်ာင္းသား မ်ားကို လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ေစၿပီး ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါက္တာေဇယ်ာေအာင္(အေထြေထြ)၊ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္ဘို (သြားႏွင့္ခံတြင္း)၊ အထက္တန္းသူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္-၂တို႔က ေက်ာင္းသားမ်ားအား သြားႏွင့္ခံတြင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ သြားႏုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား ေပးျခင္းကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အာဟာရ ဒါနျပဳကာေက်ာင္းသားမ်ားအားစနစ္မွန္သြားတိုက္နည္းကို လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္ဘို (သြားႏွင့္ခံတြင္း) ထံမွ သိရသည္။