images
UN
UN
ဥေရာပသမဂၢကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင္႕အေရး ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံရရန္ နီးစပ္
NG Saturday, 06 October 2018
ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံ အား ေပးအပ္ထားသည့္ကုန္သြယ္ မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ နီးစပ္ေနၿပီ ဟု ဥေရာပသမဂၢ၏ ကုန္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ မယ္လ္ စထရြမ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ သည္။
ဥေရာပသမဂၢသည္ ကေမၻာဒီး ယားႏိုင္ငံအား ဇူလုိင္လအတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအထူး အခြင့္အေရးအား ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေပး အပ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးအား ဆက္ေပး သင့္ မေပးသင့္ကို ေလ့လာရန္ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ ဖြဲ႕အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ မည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢဘက္မွ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္ အေရးအား ဆက္ေပးသင့္ မေပး သင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္ စီစဥ္လာျခင္း ျဖစ္ကာ မယ္လ္စထရြမ္က ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို ေပးအပ္ထားသည့္ ကုန္ သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး အား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရး ထားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္ေဌးက ဥေရာပသမဂၢဘက္ မွ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအထူးအခြင့္ အေရးအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါ က အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရမ်ားစြာ ေပၚ ထြက္လာမည္ျဖစ္ကာ ထိခိုက္ဆံုး ႐ႈံးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။