images
UN
UN
ဤပံုစံအတိုင္းသာ ဆက္သြားမည္ဆိုလွ်င္
ေမာင္စိန္အိ(နဘဲေျမ) Sunday, 07 October 2018
တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူသတ္မႈသတင္းကို ဖတ္မိေသာအခါ မ်ားစြာတုန္လႈပ္ခဲ့ရသည္။ လူရမ္းကားရွစ္ ဦးသည္ ဓားရွည္မ်ား၊ ဓားတိုမ်ား၊ လွံ မ်ား၊ ပုဆိန္မ်ား၊ သံလက္သီးကြင္းမ်ားယူ ေဆာင္လာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သူတို႔ႏွင့္ အခန္႔မသင့္သူမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း ထိုးခုတ္ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရ ရွိခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တရားခံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ သည္။ လူရမ္းကားမ်ားကို အခ်ိန္တို အတြင္း ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ေတာ္ပါေသး သည္။

ဆုတ္ယုတ္လာ
***************
စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က လူသတ္မႈ သတင္းမ်ဳိးဆိုလွ်င္ ၾကားရခဲသည္။ ယခု မွာမူ ေန႔စဥ္နီးပါးျဖစ္ေနသည္။ လင္ မယားခ်င္းစကားမ်ားလွ်င္လည္း ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္ၾကသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စကားမ်ားလွ်င္လည္း ဓားျဖင့္ထိုးသတ္ ၾကသည္။ ရြာသားအခ်င္းခ်င္း စကား မ်ားလွ်င္လည္း ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္ၾက သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ လကလည္းလူရမ္း ကားမ်ားက ေက်ာက္ဆည္နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားလူငယ္ တစ္ဦးကို ဓားျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ၾကသည္။ျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္းသည္ စိတ္ဓာတ္ က်န္းမာေရး အေတာ္ေလးပင္ ခ်ဴခ်ာလာ ေနၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးခြင့္ လႊတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကေတာ့ေပ။ အေသး အမႊားကိစၥကိုပင္လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္း လာၾကသည္။ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းနည္းလာသည္။

အေၾကာင္းတရားမ်ား
*********************
ထိုသို႔ ခိုးဆိုးႏႈိက္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား ႏွင့္လူသတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္း တရားမ်ား မ်ားစြာရွိေနမည္ထင္ပါ သည္။ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္မွာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူအားလံုးသည္ စာမဖတ္ၾက သူမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လူတစ္ဦး သည္ ဘြဲ႕ရျခင္း၊ မရျခင္းႏွင့္ မဆိုင္ေပ။ စာဖတ္ျခင္း၊ မဖတ္ျခင္းႏွင့္ သာဆိုင္ ေပသည္။ စာဖတ္သူ တစ္ဦးသည္ အေၾကာင္း၊ အက်ိဳး၊ အေကာင္း၊ အဆိုး ကို ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ အျခားသူကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ဖို႔စိတ္ ကူးပင္ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။
ေနာက္တစ္ခ်က္သည္ အရက္ႏွင့္မူး ယစ္ေဆးဝါးတို႔ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားထူ ေျပာလာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ အရက္ဆိုင္မ်ား၊ ဘီယာဆိုင္မ်ားႏွင့္ျပည့္ေနသည္။ အရက္ ဆိုင္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသသို႔ပင္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိသံုးစြဲေနၾက သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ လူတန္းစားမ်ား သည္ အရက္သမားမ်ား၊ ဘိန္းသမား မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴး လြန္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ လူသတ္ရန္ လက္ယဥ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းသည္ တျဖည္းျဖည္းလံုျခံဳမႈမရွိ သလို ခံစားလာေနရၿပီျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ လူမႈကြန္ရက္ယဥ္ေက်းမႈ ကလည္း ရာဇဝတ္မႈထူေျပာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အိမ္ ေထာင္ရွင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ လူမႈကြန္ ရက္ေထာင္ေခ်ာက္မိၾကသည္။ အမ်ိဳး ေကာင္းသား၊ သမီးမ်ားသည္ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားခံေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈ ကြန္ရက္သံုးစြဲရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္စြမ္း ရွိဖို႔ လိုပါသည္။ အလိမ္အညာေတြကို သာ ယာမိရင္ေတာ့ အဆံုးတစ္ေန႔မွာ ဒုကၡ ေရာက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

မႈခင္းသတင္းအစံုစံု
******************
ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားသည္ မႈခင္းသတင္းအစံုစံုကို ေဖာ္ျပျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ေနၾက သည္။ ယခင္ကလူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရမိသည့္သတင္း မ်ားကို တစ္လေလာက္ေနမွသာ တစ္ခါ ေလာက္ဖတ္ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရမိမႈ ႏွစ္ ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ခန္႔ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က တစ္ေန႔လွ်င္ မုဒိမ္းမႈေလးႀကိမ္ခန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပို၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္း သည္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ေအာက္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တြင္ လူစိတ္ကင္းမဲ့ေသာလူမ်ားရွိေနၿပီ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေပသည္။

စိတ္ဓာတ္ခ်ိဳ႕ယြင္းလာ
**********************
တခ်ဳိ႕ေသာျမန္မာမ်ားသည္ တစ္ ေယာက္တည္းရွိေနလွ်င္ စာအုပ္၊ စာေပ ဖတ္႐ႈျခင္းမရွိဘဲ အပ်င္းႀကီးကာ ဖုန္း ပြတ္ျခင္း၊ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ျခင္း၊ မဟုတ္ မဟတ္ဇာတ္ကားမ်ားၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းတတ္သည္။ ႏွစ္ေယာက္ ရွိေနလွ်င္ အေတြ႕အၾကံဳဖလွယ္ျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ ရမည့္အစား လက္ေတြ႕မက်ေသာႏိုင္ငံ ေရးအေၾကာင္းကိုေျပာျခင္း၊ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ား၊ ႀကီးပြားေနသူမ်ားကို သြားပုပ္ေလလြင့္ ေျပာျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ကာ အပုပ္ခ်ေလ့ ရွိၾကသည္။ သံုးေယာက္ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္က ခေလာက္ဆန္ေသာ ေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအဆင္ေျပေတာ့ မည္မဟုတ္ေခ်။

လမ္းတြင္ဆိုင္ကယ္၊ ကားတိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေတြ႕လွ်င္ ေရွာင္ကြင္းသြား တတ္ၾကသည္။ ရဲႏွင့္စကားေျပာရမည္ ကိုေၾကာက္ၾကသည္။ မီးေလာင္မႈျဖစ္ ပြားလွ်င္မီးကိုကူမၿငိႇမ္းဘဲ ပစၥည္းမ်ားကို သာဝင္လုၾကသည္။ ကူးတို႔ေလွ၊ သေဘၤာ မ်ားနစ္ျမဳပ္လွ်င္ ေရနစ္သူမ်ားကိုမကယ္ တင္ဘဲ လက္ဝတ္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျဖဳတ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ သင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္လွဴဒါန္းထား သည့္ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကိုအျပည့္အဝ ေပးေလ့မရွိဘဲ ကုိယ္က်ဳိးသုံးေလ့ရွိၾက သည္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဘုရားအလွဴေငြ ကိုပင္ အလြဲသံုးစားလုပ္လာၾကသည္။ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္။
မိမိ၏ၿပိဳင္ဘက္စီးပြားပ်က္လွ်င္၊ က်႐ႈံးလွ်င္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ တျခားသူ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလွ်င္၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ လာလွ်င္ ေမးေငါ့တတ္ၾကသည္။ အမ်ား သံုးအိမ္သာမ်ားတြင္လက္ေဆးၿပီးလွ်င္ ေရပိုက္ေခါင္းကိုမပိတ္ဘဲထားခဲ့ေလ့ ရွိသည္။ ႐ံုးဆင္းလွ်င္ မီးႏွင့္ပန္ကာ မ်ားကိုဖြင့္ထားခဲ့သည္။ ေန႔ခင္းဘက္တြင္ လမ္းမီးမ်ားကို ဖြင့္ထားတတ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ အဲယားကြန္းမ်ားကို ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း သံုးရာသီလံုးတြင္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ထားတတ္သည္။ မိုးရြာ ေနသည့္တိုင္ေအာင္ျမက္ခင္းဖ်န္းသည့္ ေရပန္းမ်ားကိုဖြင့္ထားတတ္သည္။
လူအမ်ားေနထိုင္သည့္ ေဆး႐ံု၊ ေက်ာင္း၊ ဘူတာ၊ ကားဂိတ္၊ ႐ံုး၊ ဌာန မ်ားတြင္ အလြန္အကြၽံ မီးခိုးထြက္ေအာင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေလ့ရွိသည္။ သန္႔ရွင္း ေတာက္ေျပာင္ေနေသာ အေဆာက္အအံု မ်ား၊ ေလွကားမ်ား၊ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ကြမ္းတံေတြးမ်ားေထြးတတ္သည္။ ဇိမ္ခံ ကားႀကီးမ်ား စီးႏုိင္ေသာ္လည္း လမ္းမ ေပၚသို႔ စားၾကြင္း၊ စားက်န္အမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္တတ္ၾကသည္။ ေနာက္ေဖးလမ္း ၾကားမ်ားတြင္ အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ၾက သည္။ အမႈိက္မပံုရသည့္ ေနရာတြင္ အမႈိက္မ်ားခိုးပံုၾကသည္။
ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚတြင္ ခရီးသည္ မ်ားလွ်င္ေအာက္တန္းက်သည့္အမ်ဳိးသား မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအခြင့္ ေကာင္းယူၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ထိုင္ခံုကို အားေကာင္းေမာင္း သန္မ်ား၊ ငယ္ရြယ္သူမ်ားက အခန္႔သား ထိုင္ေနတတ္သည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ယာဥ္ေနာက္လိုက္ မ်ား၏ျပဳသမွ်ကိုႏုၾကရသည္။ ဂိတ္မွဴး မ်ား၏အေဟာက္ခံရသည္။ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္မ်ားကို ပိုက္ဆံေတာင္းခုိင္း သည္။ ေျခလက္ေကာင္းမြန္သူမ်ားက ေတာင္းစားေနၾကသည္။
လမ္းတြင္သံဃာေတာ္မ်ားေတြ႕လွ်င္ အရိပ္ကိုပင္ေရွာင္ကြင္းသြားရမည့္အစား ပခံုးခ်င္းယွဥ္ကာတိုက္သြားၾကသည္။ သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ားေတြ႕လွ်င္လည္း လမ္းဖယ္ေပးရမည့္အစား အတင္းတိုး ေဝွ႔သြားတတ္ၾကသည္။ မိဘ၊ ဆရာမ်ား ကို သူငယ္ခ်င္းလိုဆက္ဆံလာၾကသည္။
ျပန္လည္ေအာ္ဟစ္ႀကိမ္းေမာင္း လာၾက သည္။ အသား၊ ငါးမ်ားကိုေရထိုး ေရာင္းၾကသည္။ အသီးအႏွံမ်ားကို ဆိုး ေဆးမ်ားသံုးၿပီး အခ်ိန္မတိုင္မီ ခူးဆြတ္ ေရာင္းၾကသည္။ သတ္မွတ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္ေတာ့ေပ။ စည္ပင္ကတၱားသည္ အျမဲတမ္းပ်က္ေနေလ့ရွိသည္။ လူသြား စႀကႍမ်ားေပၚတြင္အဖီမ်ားဆြဲကာ ဆိုင္ခန္း ငွားစားၾကသည္။ စည္ပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လမ္းေပၚတြင္ေစ်းေရာင္းၾကသည္။
တခ်ဳိ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ႐ံုးကို ေနာက္က်မွလာၿပီး ႐ံုးေစာေစာဆင္းေလ့ ရွိသည္။ အဲယာကြန္းခန္းထဲတြင္ ေဖ့စ္ ဘြတ္စ္သံုးေနတတ္ၾကသည္။ ဆယ္ဖီဆြဲ ၾကသည္။ တင္ၾကသည္။ ႐ံုးဖုန္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကို ဖုန္းဆက္ ေလ့ရွိၾကသည္။ ေကာ္ဖီေသာက္မည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္မည္။ သူမ်ားမေကာင္း ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေကာင္းေၾကာင္းေျပာၾက မည္။ အထက္ဖားေအာက္ဖိလုပ္မည္။ အခ်င္းခ်င္းကတံုးကတိုက္ လုပ္မည္။ လ ကုန္လွ်င္လစာထုတ္ၾကမည္။ ႏွစ္ခ်ဳပ္ လိုက္လွ်င္ ထိုဌာန၏စြမ္းေဆာင္ရည္ ကိုမယ္မယ္ရရမေတြ႕ရေပ။ ႐ံုး၊ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအကဲမ်ားသည္ လက္ ေအာက္ကဖားသည္ကိုသာယာေနတတ္ ၾကသည္။ ေအာက္ေျခတြင္ျဖစ္ပ်က္ေနမႈ မ်ားကိုသိရွိေအာင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာ ေလ့မရွိေပ။ မိတ္ကပ္လုပ္ထားေသာအစီ ရင္ခံစာႏွင့္တင္ျပခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၿပီးလြဲ မွားေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ေလ့ရွိသည္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူကိုဖားမည္။ ခ်ဥ္း ကပ္မည္။ အိတ္ကပ္ထဲကိုထည့္မည္။ တခ်ဳိ႕ေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ဌာန မ်ားက လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ စားၾကမည္။ စာရင္းလိမ္ေတာင္းမည္။ ပစၥည္းလိမ္ထုတ္မည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းခံစား ခြင့္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးမည္။ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ျဖင့္တင္ဒါေအာင္မည္။ ေလလံကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်မည္။ ကန္ ထ႐ိုက္တာမ်ားက အရည္အေသြးမမီ ေသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လမ္းတံတား မ်ားေဆာက္လုပ္မည္။ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကိုေပးမည္၊ ကမ္းမည္။ ထို အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္းပ်က္မည္။ ထို႔ေနာက္ ျပင္ရ မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြထပ္မံကုန္ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ထိုေငြကိုျပည္သူမ်ားထံမွ အခြန္ျပန္ေကာက္ရသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ားသည္ ဆင္းရဲ တြင္းနက္သည္ထက္နက္လာၾကသည္။ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းေတြ႕ၿပီဆိုလွ်င္ ကူညီ ႐ိုင္းပင္းရမည့္အစား အရင္ေရာက္ေနသူ မ်ားသည္ ေနာက္မွလာသည့္လူသစ္မ်ား ကို ျဖတ္စား လွ်ပ္စားလုပ္တတ္ၾက သည္။ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားတြင္ သူေဌး အလိုက်လုပ္တတ္ၾကသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ မည္ဆိုလွ်င္၊ မ်က္ႏွာရမည္ဆိုလွ်င္၊ ေငြရ မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသား သူေဌးမ်ားႏွင့္လႊတ္ေပး ၾကသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သက္တမ္း တိုးေရး၊ အခြန္ေဆာင္ေရးႏွင့္ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားရရွိေရးတို႔တြင္ သံ႐ံုးမွတာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာအခ်င္းခ်င္း အျမတ္ထုတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ တရားမ ဝင္ေနထိုင္သူမ်ားကိုရဲသို႔လက္တို႔ၾကသည္။

အခ်ိန္မီျပဳျပင္သြားဖို႔လို
*********************
မည္သည့္အရာမဆိုအေသးအဖြဲဟူ၍ မရွိေခ်။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔ ျပဳမူ လုပ္ကိုင္သည့္အရာမွန္သမွ်ကို ကိုယ္စီ အသိစိတ္ျဖင့္ စတင္ျပဳျပင္သင့္ေပသည္။ မွားယြင္းခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမွန္သမွ် အတြက္ တျခားသူအား လက္ညႇိဳးထိုးသည့္ အက်င့္ ဆိုးမ်ဳိးကိုျပင္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ မိမိ ကိုယ္တိုင္ဆန္းစစ္သင့္ၿပီျဖစ္သည္။ မိမိ ရပ္ရြာႏွင့္မိမိႏိုင္ငံအတြက္ မည္သည့္အရာ မ်ားကိုအက်ဳိးျပဳခဲ့ၿပီလဲဟု ျပန္လည္သံုး သပ္သင့္ေပသည္။ လမ္းတြင္ေတြ႕သည့္ အမိႈက္တစ္မွ်င္မွ်ပင္ မေကာက္ဖူးေသာ သူသည္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္စကားေတြ မေျပာသင့္ေပ။ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ထပ္ တူက်ဖို႔ လိုေပသည္။
တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိ၏မိ သားစုတာဝန္ကိုပင္ ေက်ပြန္စြာထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေခ်။ သို႔ေသာ္ ထို သူမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ထဲတြင္ေဟာင္ဖြာ ေဟာင္ဖြာျဖင့္ ေျပာဆိုတတ္သည္။ မိမိ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအတြက္ မည္သည့္ အရာမ်ားကိုေပးဆပ္ခဲ့ၿပီလဲ။ အမိႈက္ လွည္းဖူးပါသလား။ လမ္းဖို႔ဖူးပါသလား။ ၾကက္ေျခနီ၊ မီးသတ္စသည့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေရာ ေဆာင္ရြက္ဖူးပါ သလား။ ဆိုခဲ့ပါပရဟိတလုပ္ငန္းတစ္ခုခု ကိုမွ် မလုပ္ဖူးလွ်င္ယေန႔မွစ၍ စိတ္ဓာတ္ ေတြကိုစတင္ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။ မိမိ ေနထိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အမိႈက္ တစ္မွ်င္ေတြ႕ေနၿပီဆိုလွ်င္ မိမိတြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္ဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ေမြး ထားသင့္ပါသည္။
ယေန႔မွစ၍အျပဳအမူ မွန္သမွ်ကို အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ျပဳလုပ္သြားၾက ပါစို႔။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳသူ မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္သြားၾကပါစို႔။ မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အျမင္မေတာ္သည္မ်ား ေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ျပဳျပင္သြားၾကပါစို႔။ အားႏြဲ႕ သူမ်ားေတြ႕လွ်င္ ကူညီသြားၾကပါစို႔။ မတရားမႈမ်ားေတြ႕ေနလွ်င္သက္ဆိုင္ရာ ကို အသိေပးသြားၾကပါစို႔။ ထို႔အျပင္ လမ္းေပၚတြင္အမႈိက္မ်ားျပန္႔က်ဲေနလွ်င္၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာမ်ားတြင္ ေရပိုက္ ေခါင္းမ်ားပြင့္ေနမည္ဆိုလွ်င္၊ ေန႔ခင္း ဘက္တြင္ လမ္းမီးမ်ားပြင့္ေနမည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ တာဝန္လိုသေဘာထားၿပီး အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါစို႔။ သို႔မွသာ လွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္မဆံုး႐ႈံးသင့္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေခြၽတာထိန္းသိမ္းႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေနထိုင္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ား ပီသေအာင္ျပဳမူက်င့္ႀကံေနထိုင္သြားမည္ ဆိုလွ်င္တိုင္းျပည္အတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေနမည္မဟုတ္ပါလား။
ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့လူမႈအသိုက္အဝန္း တြင္မႈခင္းမ်ားထူေျပာလာၿပီျဖစ္သည္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းသည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊စာမတတ္ ျခင္း၊စာမဖတ္ျခင္း၊အသိပညာဗဟုသုတ ေခါင္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စိတ္ဓာတ္ခ်ဴခ်ာလာေသာျမန္မာ့လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကို ဤပံုစံအတုိင္းသား လႊတ္ ေပးထားမည္ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ သစ္မ်ားအတြက္ရင္ေလး စရာပင္ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စိတ္ဓာတ္က်န္းမာ ၾကံ့ခိုင္ေရးအတြက္အခ်ိန္မီ ဝိုင္းဝန္းျပဳျပင္ ေပးသင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ျမန္မာတို႔သည္ တျခား သူေအာင္ျမင္မႈ၊ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈကို မုဒိတာမပြားႏိုင္ၾကေပ။ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္စြာ ႏွလံုးမသြင္းႏိုင္ၾကေပ။ ရန္လိုမုန္းတီးလာၾကသည္။ ေမတၱာ တရားေခါင္းပါးလာၾကသည္။ ကိုယ္ ခ်င္းစာတရား နည္းပါးလာၾကသည္။ ကူညီ႐ိုင္းပင္းလိုစိတ္ ေပ်ာက္ဆံုးလာၾက သည္။ ႀကီးသူ႐ိုေသ၊ ရြယ္တူေလးစား၊ ငယ္သူကို သနားဆိုေသာစိတ္ဓာတ္ကို လည္း မက်င့္သံုးၾကေတာ့ေပ။ ဤပံုစံ အတိုင္းသာ ဆက္သြားေနမည္ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္ ျမန္မာ့လူအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အေန ျဖင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ကိုလိုက္နာလ်က္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝ ေျပာေအာင္ တည္ေဆာက္သြားၾကပါစို႔ဟု အၾကံျပဳတိုက္တြန္းပါရေစ။