images
UN
UN
ဒီမိုကေရစီေရး လူ႕အခြင့္အေရး ေလာင္းရိပ္ေအာက္ေရာက္ေနေသာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရး
ဒဂံုသန္းျမင္႕ Sunday, 07 October 2018
''ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ကာ ကြယ္ေရးစသည့္နယ္ပယ္မ်ားကို ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္စိတ္ဓာတ္၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ စစ္မွန္သည့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ကို လႈံ႔ေဆာ္မႈျပဳႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးစစ္ မွန္ျမင့္မားေသာ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏု သုခုမပညာရပ္မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ေၾကာင္း စာေပ၊ ဂီတ၊ သုခုမႏွင့္ အား ကစားမ်ားသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ တိုင္းခ်စ္ျပည္ ခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္တို႔ ကို ခိုင္မာေစသည့္တြန္းအားမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း'' တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က တပ္ ဖြဲ႕အတြင္း အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး၊ အၿငိမ့္၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ မ်က္လွည့္ၿပိဳင္ပြဲ ၃-၉-၂ဝ၁၈ ေန႔ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ေျပာ ၾကားေၾကာင္း သတင္းစာအခ်ဳိ႕တြင္ ဖတ္ လိုက္ရသည္။
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ယင္းတိုက္တြန္းေျပာ ၾကားခ်က္ကို ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုလုိက္ပါ ေၾကာင္း ယေန႔ေခတ္အေျခအေနကို ထင္ ဟပ္၍ တင္ျပေျပာၾကားလိုက္ရပါသည္။
ယေန႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုသည့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈမ်ားက ျပည္သူအတြင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြင္း လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိေလသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြင္း၌ ဇာတိ ေသြး၊ ဇာတိမာန္ စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္မ်ားသည္ ရင္ေလးဖြယ္ရာ အေျခ အေနအထိ ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္ရွိေနၾကေပ သည္။ ဤသည္ပင္ တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေလသည္။
ယေန႔ေခတ္ကာလ ႏိုင္ငံေရးရာ အျဖာ ျဖာကို စဥ္းစားေတြးေခၚ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာ ၌ ပထဝီႏိုင္ငံေရး (Geopolitical) ဆိုသည္ မွာ အခရာက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအခင္း အက်င္းျဖစ္ေနေပသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကံဳ ေျဖရွင္းေနရသည့္ ျပည္ တြင္း ျပႆနာ၊ ျပည္ပျပႆနာမ်ားသည္ လည္း ဤပထဝီႏိုင္ငံေရး (Geopolitical) ျပႆနာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္းေျမနယ္နိမိတ္အားျဖင့္ ၁၃၈၄ မိုင္၊ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၄၆ မိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၃ဝ၄ မိုင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၆၉ မိုင္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ၉ဝ၃ မိုင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကမ္း ႐ုိးတန္းနယ္နိမိတ္မွာ ၁၃၈၅ မိုင္ႏွင့္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာနယ္နိမိတ္မွာ ၃၉ဝ၆ မိုင္ ထိစပ္လ်က္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေလသည္။
ထို႔ျပင္ လူဦးေရအားျဖင့္ သန္းေပါင္း ၁၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း တည္ရွိေနေပသည္။ ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကဲ့သို႔ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္းေပါက္ကြဲေန သည့္ သန္းေပါင္း ၁၈ဝ နီးပါးရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေရႊ႕ ေျပာင္း ခိုးဝင္ေနသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရသည့္ အေျခ အေနမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သတိျပဳၾက ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥျဖစ္ေပသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း အထူး သျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကာလကို ဆက္ခံၾကရမည့္ လူငယ္မ်ားသည္ မ်ဳိး ခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားကို အခိုင္အမာ ကိန္းေအာင္း စြဲၿမဲေနၾကရမည္ဟု ခံယူမိပါသည္။ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဆိုသည္ မွာ ေန႔ခ်င္းတည္ေဆာက္၍ရသည့္အရာ မဟုတ္ေပ။ ေကာက္႐ုိးမီးပမာ ထေတာက္ လိုက္၊ ၿငိမ္းသြားလိုက္ဆိုသည္မ်ဳိးလည္း လုပ္၍ရမည္မဟုတ္ေပ။ အခိုင္အမာ တည္ ေဆာက္ရမည့္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ ၾကံ့ခိုင္ေနရမည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံသည့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖစ္ ရေပမည္။ တည္ေဆာက္ထားရေပမည္။
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ 'မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဆိုသည္မွာ တိုင္း ျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကိုခ်စ္ခင္ေသာ စိတ္ဓာတ္' ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးဘေသာင္း(ေမာင္သုတ) ေရးသည့္ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရး သမိုင္းစာအုပ္တြင္ 'စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ဆိုရေသာ္ ဗမာ (ျမန္မာ)မ်ားကား မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ အထူး ျပင္းထန္ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးကို ထိလွ်င္ မခ်ိေအာင္ နာတတ္သည္။ တစ္မ်ဳိး လံုး၏ရန္သူကို တစ္မ်ဳိးလံုးအံုၾ<ြက၍ တစ္မ်ဳိး လံုး လက္နက္စြဲကိုင္ကာ တုိက္တတ္၊ ခိုက္ တတ္သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လေတာ္လွန္ ေရးႀကီးက ထိုအခ်က္ကို အထူးသက္ေသ ထူလ်က္ရွိေပသည္'ဟူ၍ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ကို ရွင္းျပထားပါသည္။


အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက-
'လူမ်ဳိးဆိုသည္မွာ သုခ၊ ဒုကၡအတူခံ စားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ဳိးခ်င္းထပ္ၿပီး လွ်င္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္လ်ားစြာ တစ္မ်ဳိး တစ္စားတည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႔ကို တစ္စုတည္းေပါင္း၍ ေခၚေဝၚျခင္းသာ ျဖစ္ ေပသည္။ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား၊ ေျပာဆိုသည့္ဘာသာစကား တို႔ကို အေရးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ေအးအတူပူအမွ် ေကာင္းတူ ဆိုးဖက္ ပူးေပါင္းလ်က္ေနလိုေသာ အစဥ္ အလာဆႏၵအေပၚတြင္ ဝံသာႏုရကိၡတတရား သည္တည္ေနေပသည္'ဟူ၍ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံသည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ကို ၫႊန္းဆိုခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာတို႔၏ အတိတ္ေခတ္ သမိုင္းတစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾက သည့္ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးတို႔ကလည္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံသည့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို အေရးတႀကီး အေလး အနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့ၾက ေလသည္။'မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဆိုသည္မွာ ကိုယ့္ တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည့္ စိတ္၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို ထိလွ်င္ မခ်ိေအာင္နာတတ္သည့္ စိတ္၊ ကိုယ္က်ဳိးမငဲ့ဘဲ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ပင္ ျဖစ္သည္' ဟု ဖြင့္ဆိုမိန္႔ၾကားခဲ့သည္ ကိုလည္း အမွတ္ရလ်က္ စြဲၿမဲလ်က္ရွိေန လ်က္ျဖစ္သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏ မိန္႔ၾကား ခ်က္သည္ သမိုင္းဝင္၊ သမိုင္းတြင္၍ ယေန႔ တိုင္ ရွင္သန္လ်က္ရွိသည့္ မိန္႔ခြန္းျဖစ္၍ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပအပ္ပါသည္။
''ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံရယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပထဝီေျမေပၚမွာ ေပါက္ ဖြားလာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားရဲ႕ စု ေဝးေဆာင္ရြက္မႈဟာ တကယ္လိုတဲ့အခ်က္၊ မေရွာင္သာတဲ့အခ်က္ဆိုတာ စြဲစြဲျမဲျမဲနား လည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ညီညြတ္မႈမရိွ တစ္ ေယာက္တစ္ေပါက္လုပ္ၾကရင္ အားလံုး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈရလဒ္သာရိွမယ္ဆိုတာ နား လည္ဖို႔လိုသလို ညီညီျဖျဖေဆာင္ရြက္ၾက ရင္ အားလံုးအက်ဳိးအျမတ္ရိွမယ္ဆိုတာနား လည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ျပည္ ေထာင္စုေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာ အေျမာ္ အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ပင္လံုအစည္းအေဝးမွ ျပည္ေထာင္စုစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို စတင္ မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီမ်ဳိးေစ့ကေလး အတက္ေပါက္ အေညႇာင့္ျပဴစအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္တို႔ က်ဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္ဆံေရးညံ့မႈေလာင္းရိပ္၊ ဆက္ဆံေရး ညံ့မႈမွေပါက္ဖြားတဲ့ အထင္အျမင္လြဲမႈ ေလာင္းရိပ္၊ ဒီ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအား နည္းေရး ၿဖိဳဖ်က္ေရးကို မနားမေနေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ အတြင္းအျပင္ အင္အားစုတို႔ရဲ႕ အခြင့္ရတိုင္း၊ အခြင့္မရရင္လည္း ရေအာင္ ၾကံဖန္ၿပီးေရေႏြးေဖ်ာမႈတို႔ေၾကာင့္ အေညႇာက္ အတက္ထြက္စ ျပည္ေထာင္စုစည္းလံုးေရး သစ္ပင္ကေလးမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းက လံုးလံုးဇီဝိန္ခ်ဳပ္ရေတာ့မလိုျဖစ္ ခဲ့ရပါတယ္''။
ဤမိန္႔မွာခ်က္သည္ ယေန႔တုိင္ သတိ ျပဳရမည့္၊ သတိထားၾကရမည့္မိန္႔မွာခ်က္ ျဖစ္လ်က္ရိွေနေပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္လ်က္ရိွ ေနေပသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တစ္ရပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကရပါသည္။ ဒီမို ကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏တာဝန္လည္း ျဖစ္ေပ သည္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အတူ ကပ္ပါလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆို သည္ကား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္တည္ ေဆာက္သည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးဆို သည္မွာ တစ္ပါတည္းျပ႒ာန္းၿပီးသားျဖစ္ သည္။ ပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္သည္။
သို႔ယေန႔လႊမ္းမိုးေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာက ျပ႒ာန္းထား သည့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထား သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ေနသည္ဟု နား လည္ထားပါသည္။ ယင္းအဓိပၸာယ္ႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုပါ လႊမ္းမိုးေနသည္ဟု အေလးအနက္ခံယူမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လည္း ယေန႔ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ဒီမို ကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ စိတ္ဓာတ္၊ ေနာက္ဆံုးျပည္ေထာင္စုစိတ္ ဓာတ္တို႔ကိုပင္ လႊမ္းမိုးလ်က္ရိွသည္ဟု ခံစားမိပါသည္။
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိ မာန္စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဆို သည္မွာ ေန႔ခ်င္းၿပီးတည္ေဆာက္၍ရသည့္ အရာမဟုတ္ေပ၊ ေခတၱခဏခံသည့္အေရျခံဳ စိတ္ဓာတ္အခံလည္း မဟုတ္ပါေပ။ အခ်ိန္ ႏွင့္ဘဝမ်ားစြာေပးဆပ္ၿပီးမွ တည္ေဆာက္ရ ယူခဲ့ရသည့္အဖိုးအနဂၣ ထိုက္တန္ေပသည္။


သမုိင္းသက္ေသအားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ သိႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္တို႔၏ ကြၽန္ျပဳမႈကို ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ သူ႔ကြၽန္ဘဝက်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္အရင္းခံျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ အား ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကား ႀကီးမား၊ မ်ားျပားလွပါသည္။ အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာ စေတးခဲ့ရသည္။ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ားစြာဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ စိတ္ဓာတ္ေပါင္း မ်ားစြာ နာက်င္စြာခံစားခဲ့ရေလသည္။အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံၾကည့္ ေသာအခါ အမ်ဳိးတူ အဘိုး၊ အဘြား၊ အေဖ၊ အေမ၊ သားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမတို႔သည္ တစ္အိမ္တည္းေန၊ တစ္ ရြာတည္းေန၊ အမ်ဳိးတူ၊ မိသားစုမ်ား ေပါင္း မိေသာအခါ မိသားစု (Family) မ်ားျဖစ္ လာသည္။ ယင္းတုိ႔စုေပါင္းေနထုိင္လာၾက ေသာအခါ ေဆြမ်ဳိးစု (Clan) ျဖစ္လာသည္။ အမ်ဳိးတူ၊ ေဆြမ်ဳိးစုမ်ား စုေဝးေနထုိင္လာ ၾကေသာအခါ လူမ်ဳိးႏြယ္စု (Tribe) ျဖစ္ လာသည္။ အမ်ဳိးတူ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစုေဝး ေနထုိင္လာၾကေသာအခါ ယင္းအစုအေဝး ကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား(National Race)ျဖစ္လာၾကသည္။ ယင္းတုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုမ်ား စုေပါင္းေနထုိင္လာၾက ေသာအခါ လူမ်ဳိး(Nationality)ဟူ၍ ေခၚ ၾကေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ေျမာက္ျမားစြာ စုေပါင္းေနထုိင္လာခဲ့ၾက သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁ဝဝ ေက်ာ္ရိွ သည္ကို တရားဝင္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေပ သည္။ နယ္ေျမရလိုမႈျဖင့္ တီထြင္လုပ္ၾကံ ဖန္တီးလာၾကေသာ ေသြးသားမည္သို႔မွ ဆက္စပ္ျခင္းမရိွသည့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ လိမ္ညာေနၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢအထိ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လိမ္ ညာေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု အခုိင္အမာဆို ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ဇာတ္ဆင္ၿပီးလူမ်ဳိး အရ နယ္ခ်ဲ႕ရန္စိုင္းျပင္းေနျခင္းသာျဖစ္သည္ ဟု သတ္မွတ္ရပါမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတို႔ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာေနထုိင္လာခဲ့ေသာ္ လည္း နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ သယံဇာတေပါၾ<ြကယ္ဝမႈကို အာသာငမ္း ငမ္းတပ္မက္လာၿပီး ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ ႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ စစ္သံုးႀကိမ္ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ခင္း၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအား ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးအပိုင္ ကြၽန္ျပဳလိုက္ ေလသည္။
နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာတုိင္း ရင္းသားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးဆန္႔က်င္တိုက္ ခိုက္ျခင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးရင္ဆုိင္ခဲ့ ၾကေလသည္။ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ဓာတ္ကို နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ ကိုယ္ေတြ႕ခံ စားခဲ့ၾကရေလသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြထြေခတ္ေနာက္ က်မႈ၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစသည္ တို႔၏ ေခတ္ေနာက္က်မႈကို အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာ့သယံ ဇာတမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ထုတ္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းကို လည္း ေသြးခြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ ရာ သက္ပန္ကြၽန္ျပဳထားလိုစိတ္ရိွၾကေလသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေခတ္လူငယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေခတ္အျမင္ ေခတ္အေတြးရိွၾကသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကိုသိန္းေဖ စသည့္လူငယ္ ေခတ္ပညာတတ္မ်ား ပါဝင္လာေသာအခါ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ပိုမိုထက္ျမက္လာ သည္။ ျပည္သူတို႔၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ပိုမို တက္ၾကြလာၾကသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ဓာတ္ကို ျပည္သူလူထုအတြင္း လႈံ႔ေဆာ္ ျခင္း၊ စည္း႐ံုးျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးအင္ အားစုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေလသည္။
လူငယ္ထုအတြင္း၌ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံ ေရးအျမင္မ်ားရရွိလာၾကသည္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး အယူအဆမ်ား၊ ဝါဒမ်ား ကြဲျပားလာၾကေပ သည္။ သို႔ေသာ္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္မွာကား နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရး ႏွင့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ားကား မည္သူ ကမွ် ေသြဖည္သည္ဟူ၍မရွိၾကေပ။ အုပ္စု ကြဲ၊ အယူအဆကြဲေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား ေရးအက်ဳိးစီးပြားေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ကြဲျပား ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
သုိ႔ျဖင့္ အျမင္မတူ၊ ဝါဒမတူသူ ဂုိဏ္း ကြဲမ်ားစုေပါင္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦး ေဆာင္မႈျဖင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ဒုတိယအေက်ာ့ ျမန္မာျပည္ထဲျပန္ဝင္လာ သည့္နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ဆန႔္က်င္ေရး၊ အမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္တိုက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာသိေၾကညာႏိုင္ခဲ့ေလသည္။
သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ္လည္း ဝါဒေရးတိုက္ပြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏဝါဒစြဲတို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ ယေန႔တုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္အမ်ဳိး မ်ဳိး၊ စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္လည္း ေျပာင္းလဲ ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသံသရာလည္ပတ္လ်က္ ရွိေလသည္။ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ ဆက္ျဖစ္ေလသည္။
သို႔ေသာ္ မေျပာင္းလဲသည္မွာ မ်ဳိးဆက္ သစ္လူငယ္ဟူသည့္ Generation မ်ဳိးဆက္ သစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ကို အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္၊