images
UN
UN
သန္လ်င္အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာ
သက္ခိုင္(သန္လ်င္) Wednesday, 10 October 2018
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္ သန္ လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အလြမ္းဆြတ္ေက်းရြာ၌ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားႏွင့္သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ လုပ္သားမ်ား အား ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝနာရီက မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဟာ ေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲတြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးထြန္ထြန္းဦးက မူး ယစ္ေဆးဝါး၏ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ မူး ယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ႀကီးမားပုံ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ေရး အသိ ပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့သည္။
အဆိုပါ အသိပညာေပးေဟာ ေျပာပြဲသို႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုဦးစီး မွဴးေဒၚေအးျမဝင္း၊ အလြမ္းဆြတ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထိန္ လင္းႏွင့္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၊ သန္လ်င္သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ မွလုပ္သားမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁၇ဝတက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။