images
UN
UN
ဦးေႏွာက္သံုးေျဖရွင္းပါ
Wednesday, 10 October 2018
ဤေလာက၌ ''ရန္တံု႕မူျခင္းျဖင့္ ရန္တို႕သည္ မေျပၿငိမ္း၊ ရန္တံု႕မူ ျခင္းမရွိမွသာ ရန္ေျပၿငိမ္းႏုိင္ကုန္၏''ဟု ဓမၼပဒ၌ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည္။
ဤသူသည္ ငါ့ကိုဆဲဖူးၿပီ၊ ငါ့ကိုညႇဥ္းဆဲဖူးၿပီ၊ ငါ့ကိုေအာင္ႏုိင္ဖူးၿပီ၊ ငါ့ဥစၥာကိုယူသြားဖူးၿပီဟု ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ထားသမွ် ရန္မ်ားမၿငိမ္းေအးႏိုင္ဟုလည္း ေဟာခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ သည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ မိမိအေနျဖင့္ အတိုက္အခံဟူေသာ စကားလံုး ထက္ ၿပိဳင္ဘက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဟုသာ သေဘာထားရွိေၾကာင္း ေျပာျပ တတ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိး၊ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ပြဲမ်ဳိးမ်ားတြင္ ေျပာ႐ံုမက ပါတီတြင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ေျပာေလ့ ရွိပါသည္။
တစ္ခါမွာ သတင္းစာဆရာ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးက အေဝးေျပးကားႀကီးေပၚမွ ပဲခူး႐ိုးမတစ္ေနရာကို လက္ညိႇဳးထိုး၍ ''အဲဒီမွာ ဗဟိုေကာ္မတီစည္းေဝးပြဲထိုင္ဖူးတယ္''ဟု ေျပာျပေလသည္။ ထိုအခါ ကားေပၚအတူထိုင္ေနေသာႏုိင္ငံေရးစာေပပညာရွင္စာေရးဆရာက ''အဲဒီ အေၾကာင္းေရးပါလားဆရာ''ဟု တိုက္တြန္းသည္။ သတင္းစာဆရာႀကီးက ''မေရးပါဘူး။ အနာဂတ္ခရီးကိုသြားရာမွာ အတိတ္ဟာသံုးမရပါဘူး''ဟု ေျပာလိုက္၏။
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ဗကပသမုိင္းကို စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ မကိုင္တြယ္ေတာ့ ဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အသိÓဏ္ ဦးေႏွာက္သံုးၿပီး ပိုင္းပိုင္းျခားျခား ထားခဲ့မည္ဟု သေဘာထြက္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္လုပ္ ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ ဟသၤာကိုးေသာင္းပ်က္ေသာႏုိင္ငံေရးကို သတင္းစာဆရာ ႀကီးက ရင္ဘတ္ႏွင့္မသံုးသပ္ဘဲ ဦးေႏွွာက္သံုး၍ ေရွ႕ခရီးကိုသာ အာ႐ံုျပဳ ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္လို႔ရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေပၚ သေဘာထား အျမင္မ်ား ကြဲျပားမႈရွိတတ္သည္မွာမဆန္းပါ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ လက္ေတြ႕က်က် ညီညြတ္မွ်တေသာ သဟဇာတအျမင္မ်ဳိးက တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိး ရွိေပသည္။
ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တရားတစ္ပုဒ္၌လည္း ''ရင္ထဲကိေလ သာျဖစ္ရင္ အဲဒီကိေလသာေနာက္မလိုက္နဲ႕။ ေလာဘျဖစ္ရင္ ေလာဘေနာက္ မလုိက္နဲ႔။ ေဒါသျဖစ္ရင္ ေဒါသေနာက္မလိုက္နဲ႕။ ကိေလသာကို အေကာင္ အထည္မေဖာ္နဲ႕၊ လက္မခံနဲ႕မေတြးနဲ႕။ ေတြးလိုက္တာနဲ႕ ကိေလသာကို မႏိုင္ဘဲ အ႐ႈံးေပးရလိမ့္မယ္''ဟု ဆံုးမဖူးပါသည္။
၂ဝ၁၈ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Meliaဟုိတယ္တြင္ က်င္းပေသာ မဟာပညာေက်ာ္စကားဝိုင္းတြင္ ''ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးက ထိလြယ္ ရွလြယ္အရမ္းမ်ားေနေၾကာင္း အျပစ္ရွာ အျပစ္ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ကမၻာ့သမိုင္းကို နားလည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးကို နားလည္သူမ်ားက အလြန္စိုး ရိမ္ေနၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္အေရးကို မနက္ျဖန္၊ သန္ဘက္ခါအတြက္ မစဥ္း စားဘဲ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ အတြက္ ႀကိဳစဥ္းစားၾကဖို႕လိုေၾကာင္း၊ ရခုိင္ အေရးအား ခံစားခ်က္ျဖင့္ မစဥ္းစားေစခ်င္ေၾကာင္း ေဒါသနဲ႕ မစဥ္းစားဖို႕ မဆံုးျဖတ္ဖို႕ မလုပ္ကိုင္ဖို႕'' ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံ့အေရးေပါက္ႏွင့္ေက်း၊ ၾကက္ဥ အေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ အလြန္ ခန္႕မွန္းရခက္ေသာ ႏုိင္ငံ့အေရး ႏုိင္ငံေရးဟု ဆိုၾကပါသည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုၾကပါေစ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဝန္းက်င္သစ္ တြင္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္သန္႕သန္႕ရွင္းရွင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႕ မမွိတ္မသုန္ခ်ီတက္ၾကပါစို႔ဟု ေရးသားလုိက္ရပါ သည္။ ။