images
UN
UN
ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္္ေဖာက္ခြဲခဲ႕မႈမ်ားအတြက္ ျပင္သစ္အားအေရးယူေပးရန္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာတရား႐ုံးသုိ႔တုိင္ၾကား
Thursday, 11 October 2018
ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္းရွိ ျပင္သစ္ပုိင္ ပုိလီနီးရွားကြၽန္းစုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာႏ်ဴကလီး ယားစမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ျပင္သစ္ အား အေရးယူေပးရန္ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံ တကာ တရား႐ုံးသုိ႔တုိင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအ အက္ဖ္ပီသတင္းဌာနကေဖာ္ျပသည္။
ျပင္သစ္ပုိလီနီးရွားသမၼတေဟာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ေအာ္စကာတာမာ႐ူက ၂ဝ ရာစု အတြင္း၌ ပုိလီနီးရွားကြၽန္းစုတြင္ ျပင္သစ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ေဖာက္ ခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါအပါအဝင္ ဆုိး ရြားသည့္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားသူဦးေရ မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည့္အျပင္ အျခားဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္တာဝန္အရွိဆုံးျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္အား အေရးယူေပးရန္တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း၌ ပုိလီ နီးရွားတြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၉၅ဝဝ ခန္႔အား ကုသေပးခဲ့ရကာ အမ်ားစုသည္ ႏ်ဴကလီးယားေဖာက္ခြဲရာမွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ ရွိခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ပုိလီနီးရွားသည္ ျပင္သစ္ ၏လက္ေအာက္တြင္ရွိေနသည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္ လည္း ကုိယ္ပုိင္လႊတ္ေတာ္စနစ္၊ တရားစီရင္ ေရးစနစ္ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္သည့္သမၼတ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္စနစ္မ်ားရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
NG(Ref; AFP)