images
UN
UN
အမ်ဳိးေကာင္းသမီးတို႔ ခ်ီရာလမ္း (ကဗ်ာ)
မင္းေသြးႏြယ္(ဇီးကုန္း) Thursday, 11 October 2018
* ေမာင္တို႔နဲ႔အၿပိဳင္ပင္
တြဲလက္ယွဥ္ ရင္ေပါင္တန္းၾက
ျပည့္ဝန္ထမ္း မယ္တို႔ေတြ...။
* 'ေမာင္တစ္ထမ္း မယ္တစ္ရြက္'တဲ့
မေရွာင္တမ္းရယ္ ဇယ္စက္
ေအာင္ပန္းရြယ္ ဘယ္မပ်က္
တက္ၾကြတဲ့ အားမာန္
ထက္သန္တဲ့ စိတ္ဇြဲ
အားခဲကာ ရင္ဝယ္ပိုက္လုိ႔
မငိုက္မႏြဲ႕ ေလၿပီကြဲ႕
ကိုယ္စီဝန္ေက်...။
* တတ္ႏုိင္ရာ ရွိအစြမ္းနဲ႔
မရပ္မငိုင္ကာ ျဖည့္လွမ္းခဲ့
မညည္းတမ္း အျပံဳးႏွင္းလို႔
နည္းလမ္း စည္းကမ္း ႏွလံုးသြင္း႐ႈ
အိမ္ေထာင္မႈလည္း မပ်က္ေစ
ဝတ္ညီေထြ က်င့္ၾကံပြား...
'အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္'ေလ
ျမဲအသင့္ေပ ရင့္သန္ထား...။
* 'ေျခတစ္လွမ္းကုေဋတစ္သန္း'တန္သူတို႔
ျပည္အဝန္း အေမြပန္းတေဝေဝနဲ႔
မေသြျမန္း အသေရလွ်မ္းၿပီပ
ျမန္မာမည္ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးပီသစြာနဲ႔
ျမင့္ျမတ္လွ မ်ဳိးဂုဏ္ေဆာင္တဲ့
ျပည့္ဂုဏ္ေရာင္ ျမန္မာမယ္ေလးေတြ
ပ်ံ႕ေမႊးၾကဴ ထြန္းေျပာင္တင့္ဖို႔ရယ္
ကိုယ့္မ်ဳိးဂုဏ္ အစဥ္ထိန္းက်င့္ကာျဖင့္
က်ရာဝန္ တာဝန္မလင့္စြာျဖင့္
အမ်ဳိးသားေရး သႏၷိ႒ာန္ျမႇင့္လို႔
ျမင့္မားေစ ေရႊျမန္မာလမ္းထက္မွာ
လွမ္းတက္ခ်ီ ငြားငြားစြင့္
ၾကြားဝင့္ေစသား...။