images
UN
UN
ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားသည္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းကြက္သစ္ ျပည္သူမ်ားအား ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီက ထမင္းထုပ္္မ်ား ေဝငွေပးခဲ့စဥ္။
ဥာဏ္ေဆာင္ Thursday, 11 October 2018