images
UN
UN
နည္းပညာပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈျမႇင့္တင္ရန္ အိႏိၵယအစိုးရဆံုးျဖတ္
Friday, 12 October 2018
အိႏိၵယအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္းသည့္နည္းပညာ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
အိႏိၵယအစိုးရသည္ လာမည့္လပိုင္းမ်ားအတြင္း အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ ခံမည့္ သြင္းကုန္မ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ရာတြင္ စမတ္နာရီမ်ားအပါအဝင္ နည္းပညာပစၥည္းအမ်ားစု ပါဝင္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ပစၥည္းအမ်ားစုသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္ သြင္းသည့္ သြင္းကုန္မ်ားထဲတြင္ ပမာဏအမ်ားဆံုးတင္သြင္းသည့္ သြင္း ကုန္မ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ သံုးစြဲသူျမင့္မားေသာ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါသြင္းကုန္မ်ားအား အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၂ဝ အထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကုန္သြယ္ ေရးလိုေငြျပမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္မားေနျခင္း မ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကို အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိကာ အေမရိကန္သြင္းကုန္မ်ားအေပၚ တြင္လည္း အခြန္တိုးျမႇင့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိေနသည္။
NG(Ref;Xinxua)