images
UN
UN
ေငြေၾကးက႑အက်ပ္အတည္းႏွင္႕အတူ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ လားရာဆီဦးတည္လာေသာ ျမန္မာ႕စီးပြားေရးက႑
ျပည္႕ၿဖိဳးႏုိင္ Monday, 22 October 2018
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑အက်ပ္ အတည္းသည္ ကာလတိုအတြင္း ပိုမို ဆိုးရြားေသာအေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့သည္။ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္လည္း ၿပီးခဲ့ သည့္လပိုင္းမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္က်ပ္ေငြလဲလွယ္ သည့္ ေစ်းကြက္အတြင္း၌ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့မႈမ်ားအား ထိန္း ေက်ာင္းကိုင္တြယ္ႏုိင္မည့္လက္ငင္းကုထံုး မ်ဳိးကို ေတြ႕ရွိပံုမရေပ။ ေဒသတြင္းပညာ ရွင္မ်ားက ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္း ေနမႈသည္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။ ၿပီး ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း၌ အေမရိ ကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၆ဝဝ နီးပါး ခန္႔ရွိသည့္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ဳိးျပန္လည္ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္းရွိပညာရွင္မ်ားက က်ပ္ေငြတန္ဖိုး အမွန္တကယ္က်ဆင္းေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခ စိုက္ေနထိုင္ကာ အာဆီယံေဒသ၏ ႏုိင္ငံ ေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စြန္႔စားရႏုိင္ေျခ မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္သူအျဖစ္ ရပ္ တည္ေနသည့္ ေဂ်ာ့ရွ္မက္ေလာ့က ''ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ တူရကီ၊ အာဂ်င္တီးနားနဲ႔ ဂရိ ႏိုင္ငံေတြမွာ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့အက်ပ္အတည္း ေတြမတိုင္ခင္ ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္တြင္းအသား တင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး အားေကာင္း ေကာင္းနဲ႔ ျမင့္တက္မႈမ်ဳိးေတြ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ပုဂၢလိကက႑ ရဲ႕ ေၾကးြၿမီေတြ၊ တည္ၿငိမ္မႈနည္းပါးတာ ေတြ၊ အိမ္ျခံေျမပူေဖာင္းေပါက္ကြဲႏုိင္တာ မ်ဳိးေတြ စတဲ့အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနပါ တယ္''ဟု ေတာင္အာရွေစာင့္ၾကည့္ေရး သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလအတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္က်ပ္ေငြလဲလွယ္ရာ၌ က်ပ္ ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းခဲ့သည့္ႏႈန္းမွာ ရာခိုင္ ႏႈန္း ၂ဝနီးပါးရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လ အတြင္း၌ စံခ်ိန္တင္ေငြလဲႏႈန္းျဖစ္ေသာ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၆၅ဝ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိေငြလဲေစ်းကြက္ အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာပ်မ္းမွ် ေငြလဲႏႈန္းမွာ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၄ဝဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျပန္လည္က်ဆင္းသြားျခင္း ေၾကာင့္ အာဂ်င္တီးနားတြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရ သည့္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းမ်ဳိးအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ဆိုေသာ စိုးရိမ္မႈအခ်ိဳ႕ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေသာ္လည္း ပညာရွင္အမ်ားစုက ျမန္မာေငြေၾကးေစ်း ကြက္အတြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး ျပန္လည္က်ဆင္းသြားျခင္းမွာ ယာယီ သေဘာသာျဖစ္မည္ဟု သံုးသပ္လ်က္ရွိ သည္။ အကယ္၍ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ား တြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ားထပ္မံျဖစ္ေပၚ ဖြယ္ရွိေနၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္၏ အေျခအေန မွာ အက်ပ္အတည္းဆီသို႔ ျပန္လည္ဦး တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾက သည္။ စီးပြားေရးက႑ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက လာမည့္လအနည္းငယ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အက်ပ္အတည္း မ်ားကို ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သတိေပးခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းမ်ားအတြင္း ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ မုန္တိုင္းထန္သည့္အသြင္ရွိ ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကာလတိုအတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုးလ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းခဲ့ျခင္း ဟု ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္လ်က္ရွိ သည္။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း ၌ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ဆက္ လက္ျမင့္တက္ေနသည့္အျပင္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ ရရွိမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈျမင့္တက္လာျခင္း၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းမ်ားသည္ ကာလတိုအတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုးစံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းသည့္ အေနအထားရရွိေအာင္ တြန္းပို႔ခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။
စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ ခံရလွ်င္ ရင္ဆိုင္ရမည့္အက်ဳိးဆက္မ်ား
စီးပြားေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အၾကံ ေပးကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ဗီေဂ်ဒါရယ္က ''အေမရိကန္ နဲ႔တ႐ုတ္ၾကားမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကုန္သြယ္ ေရးစစ္ပြဲရဲ႕ အရွိန္မေသေသးသလို ဥေရာပ သမဂၢလို အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြပါ ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ ေရရာတဲ့အေနအထားမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္း၌ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ စီးပြားေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ မည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနသည့္ၾကားမွ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး အနည္းငယ္ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းမွာ ကာလ တိုသေဘာသာေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္မ်ား ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ တြန္းအားေပးမည့္အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။
(Ref; Myanmar's Economy Could go into Tailspin as Currency Woes Deepen by Larry Jagan)
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)