images
UN
UN
အာရွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏုိင္ငံတကာညီလာခံ၏ (၁ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္အေထြေထြညီလာခံတြင္ ေမာ္စကုိေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္
Sunday, 28 October 2018
႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ ေသာ အာရွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံ၏ (၁ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ေမာ္စကုိေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ေျပာသည္။
ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ ယခုလ ၂၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာရွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏုိင္ငံတကာညီလာခံ၏ (၁ဝ)ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္း အေဝးမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ အာရွႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံ၏ (၁ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ညီလာခံမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ အာရွႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံ ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အာရွ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အာဖရိကႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ ဘီယံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သုံးပြင့္ဆုိင္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမ်ားသုိ႔လည္း တက္ေရာက္ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။