images
UN
UN
EUက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
သူရကုိ Wednesday, 31 October 2018
EU က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ားမွ ၊သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယမန္ေန႔က လွည္းတန္းစင္တာ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း မ်ားျဖစ္ေသာ CTUM၊ MICS၊ AFFM ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမဂၢမ်ားကြန္ရက္ႏွင့္EU မွEU သံအမတ္အပါအဝင္ကုန္သြယ္ေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
EU မွေပးထားသည့္ ကုန္သြယ္ မႈအထူးအခြင့္အေရးကို ပိတ္ သိမ္းသင့္၊ မသင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ မ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး သေဘာထား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြား ေရးအထူးအခြင့္အေရးပိတ္သိမ္းရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလခန္႔က ၾကားသိ ခဲ့ရၿပီး ကန္႔ကြက္စာေရးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုသို႔ စီးပြားေရးအထူးအခြင့္ အေရးပိတ္သိမ္းခဲ့ပါက အလုပ္ သမားမ်ားအျပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားပါ ထိခိုက္ ႏိုင္ေၾကာင္း စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံုအလုပ္ သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
အဆိုပါEUမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။